Žemės ūkio įmonės

ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖS


“Agrokoncerno“  įmonių grupės įmonės valdo daugiau kaip 27,8 tūkst. ha žemės. Pagrindinė ūkinė veikla – augalininkystė (javai ir rapsai), sėklininkystė (sertifikuota javų sėkla, rapsas) bei gyvulininkystė (pienininkystė). Žemės ūkio bendrovėse (ŽŪB) organizuojamose lauko dienose Lietuvos žemdirbiai gali susipažinti su augalų auginimo technologijomis, naujovėmis, pasidalyti patirtimi jiems aktualiais klausimais. Ūkiuose taip pat plėtojama  sėklininkystė, auginamos sertifikuotos javų ir rapsų sėklos. Žvirblonių ŽŪB, Draugo ŽŪB be augalininkystės, plėtoja ir gyvulininkystę  – augina veislines telyčias ne tik savo ūkių bandai didinti, bet ir parduoti. Veiklą augalininkystėje  plečia ir UAB“Šiaulių agrocentras“, Bridų ŽŪB, UAB „Radviliškio agrocentras“, UAB „Pakruojo agrocentras“, UAB „Marijampolės agrocentras“ ir kiti  ūkiai.  Savi ūkiai  „Agrokoncerno“ įmonių grupei labai padeda plėtoti savo veiklą. Praktinis patyrimas, įgytas šiose ūkiuose, leidžia efektyviau konsultuoti žemdirbius augalų apsaugos, tręšimo bei veislių pasirinkimo klausimais.

UAB "Agrokoncernas"
Užnerio g. 15
LT-47484, Kaunas, Lietuva
Tel.: 8 37 490490, Faks.: 8 37 488244
2014 © UAB Agrokoncernas
X