Blog title

Nuolatinis kenkimas įmonės reputacijai diskredituoja valstybę ir politikus.

UAB „Agrokoncernas“: nuolatinis kenkimas įmonės reputacijai diskredituoja valstybę ir politikus. Įmonė kreipiasi į Prezidentūrą ir Premjerą.

UAB „Agrokoncerno grupė“, reaguodama į viešumoje pasirodžiusią informaciją, jog Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl UAB „Agrokoncernas“ į Lietuvą importuotų trąšų, kurių gamintojas – „Minudobreniya“, pareiškia, kad tokį ministro žingsnį ir komunikaciją vertina kaip sąmoningą ir kenkėjišką veiksmą, be kita ko, diskredituojantį valstybės institucijas. Bendrovė pažymi, jog teisinėje valstybėje privalo būti laikomasi lygiateisiškumo principo, o teisės aktai aiškinami ir taikomi visiems vienodai. Tuo tarpu Užsienio reikalų ministras visuomenei nepaaiškina, kokiu teisiniu pagrindu kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, o savo komentaruose minėdamas tik UAB „Agrokoncernas“, sudaro įspūdį, esą įmonė yra padariusi nusikalstamas veikas. Todėl UAB „Agrokoncerno grupė“ kreipiasi į Prezidentūrą ir Ministrą Pirmininką prašydama įvertinti Užsienio reikalų ministro elgesį. Be to, UAB „Agrokoncernas“ ragina bendrovei ir visuomenei atskleisti teisinius kreipimosi į prokuratūrą pagrindus bei nurodyti, ar į prokuratūrą buvo kreiptasi ir dėl kitų Lietuvos bendrovių, importavusių „Minudobreniya“ gaminamas trąšas.

„Vienos įmonės išskyrimą Lietuvos ir ES rinkoje bei visuomenės dėmesio sutelkimą tik į mūsų įmonę vertiname kaip sąmoningą politikų kenkimą nepriekaištingai įmonės reputacijai ir veiklai. „Agrokoncernas“ yra viena iš 9 Lietuvos ir viena bent iš kelių dešimčių ES įmonių, kurios, mūsų duomenimis, importuoja trąšas, pagamintas minimoje gamykloje - „Minudobreniya“. Todėl mūsų išskyrimą iš visų rinkos dalyvių, kuris aptarinėjamas, be kita ko, sąmoningai nutylint aktualias Lietuvos ir ES teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias verslo ryšius sankcijų taikymo atveju, vertiname kaip veiksmus, kuriais siekiama pakenkti bendrovei ir įvelti ją į politinius žaidimus. “, - sako UAB „Agrokoncerno grupė“ generalinis direktorius Valdas Eimontas. Vadovas pabrėžia, kad Agrokoncerno įmonių grupė politikoje nedalyvauja, o sąžiningai ir skaidriai vysto verslą.

Bendrovė neigia visas politikų insinuacijas ir bet kokius asmeninius ryšius su asmenimis, kuriems taikomos ES sankcijos. „Agrokoncerną“ su kitomis pasaulio įmonėmis sieja tik verslo ryšiai, grindžiami teise ir verslo etikos normomis.

„Agrokoncerno grupė“ primena, kad „Agrokoncernas“ ir pats yra kreipęsis į URM ir pateikęs paklausimą dėl įgyvendinamų Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos ar kitų organizacijų nustatytų tarptautinių sankcijų.

Bendrovės vadovybę stebina politikų selektyvus, vien į „Agrokoncerną“ nukreiptas dėmesys dėl ūkio subjektams ir asmenims taikomų tarptautinių sankcijų. Bendrovės nuomone, tarptautinių sankcijų taikymas turėtų būti vienodas visoms šalyje veikiančioms įmonėms, kurios prekiauja Rusijoje ar kitose šalyse pagamintomis trąšomis ar kita produkcija.