Blog title

Dėl viešojoje erdvėje pateikiamos neteisingos informacijos ir tendencingų interpretacijų

Ginčas dėl iš Rusijos į Lietuvą importuotų trąšų apmokestinimo antidempingo muito mokesčiu tarp Lietuvos muitinės ir trąšų importuotojų kilo prieš dvejus metus. UAB „Agrokoncernas“ (toliau – Agrokoncernas) bei kitos bendrovės, importavusios trąšas, sumokėjo priskaičiuotus antidempingo muitų mokesčius, tačiau, nesutikdamos su Muitinės sprendimais, kreipėsi į Mokestinių ginčų komisiją. Nagrinėjant šiuos ginčus, 2019 m. pradžioje Mokestinių ginčų komisija, atsižvelgdama į vienos iš bendrovių prašymą, dėl reglamentavimo išaiškinimo kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (toliau – ESTT).

Turimomis žiniomis, prašymas ESTT dar nėra nagrinėjamas, tačiau pastaruoju metu viešojoje erdvėje pasipylė straipsniai ir komentarai apie šį ginčą. Žiniasklaidos priemonėmis platinama tikrovės neatitinkanti informacija bei interpretacijos, esą Agrokoncernas, importuodamas trąšas, siekdavo išvengti antidempingo muitų mokesčių, o po to, kai Muitinės pareigūnai šiuos mokesčius priskaičiavo – neva drąstiškai krito bendrovės pelnas. Tokiu būdu visuomenei peršama visiškai nepagrįsta žinia, esą Agrokoncernas užsidirbdavo būtent tokiu būdu, t.y. „apeinant įstatymus“ importuodamas trąšas iš Rusijos, tačiau buvo „pričiuptas“ ir nebesugeba sąžiningai uždirbti pelną. Maža to – teigiama, esą valstybės institucijos „advokatauja“ Agrokoncernui, t.y. kreipėsi į ESTT siekiant palankaus sprendimo bendrovei bei užtikrinant, kad Agrokoncernas nepatirs bylinėjimosi išlaidų. Platinant tokias žinias Agrokoncernui dažniausiai net nesudaroma galimybė pateikti informaciją ir paaiškinimus. Gera reputacija, kurią Agrokoncernas pelnė per savo kelias dešimtis veiklos metų, trypiama pasitelkus viešąją erdvę ir – neabejotinai – siekiant politinių tikslų, kadangi Agrokoncerno akcininkas yra politikas, valdančiosios frakcijos Seime vadovas Ramūnas Karbauskis.

Agrokoncernas pabrėžia, jog, kaip ir kitos bendrovės, teisės aktuose nustatyta tvarka pirko ir importavo trąšas į Lietuvą bei jomis prekiavo. Bendrovė neatliko jokių veiksmų siekiant išvengti kokių nors mokesčių ar „apeiti įstatymus“, įskaitant – nepridėjo į šias trąšas jokių priedų ir pan. Agrokoncernas, vadovaudamasis akredituotos laboratorijos duomenimis, yra įsitikinęs, kad amonio nitrato kiekis trąšose, dėl kurio buvo priskaičiuotos antidempingo muitų sumos, neviršija antidempingo mokesčiu neapmokestinamo dydžio ir tikisi palankios ginčo baigties.

Priešingai, nei teigia kai kurie žiniasklaidos atstovai, Agrokoncerno pelnas, lyginant su praėjusiais finansiniais metais, ne sumažėjo, o padidėjo iki 1,8 mln. eurų, o pardavimo pajamos išaugo 15 mln. eurų. Ši informacija yra pateikiama viešai Juridinių asmenų registre prieinamame Agrokoncerno dokumente „Atskirosios finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2019 m. birželio 30 d.“ Tuo tarpu siekiant sudaryti neteisingą įspūdį, neva „pričiuptas“ Agrokoncernas pelno nebeuždirba, pasitelkiamos manipuliacijos, t.y. informacija iš Agrokoncerno konsoliduotosios finansinės ataskaitos. Paaiškiname, jog šiose ataskaitose pateikiama informacija ir apie grupės įmonių, susijusių su Agrokoncernu, veiklą. Šiai grupei priklauso žemės ūkio bendrovės, kurių pelningumą neigiamai įtakojo nepalankios gamtinės sąlygos. Atitinkamai grupės pelnas praėjusiais finansiniais metais sumažėjo, tačiau tai visiškai nesusiję su Muitinės sprendimais.

Visuomenei brukama informacija, neva valstybės institucijos „advokatauja“ Agrokoncernui, yra visiškai neteisinga. Bendrovė paaiškina, jog vadovaujantis Europos Bendrijos sutarties 267 straipsniu, kreiptis į ESTT dėl prejudicinio sprendimo gali kreiptis tik teismas, o tuo atveju, jeigu toks teismas yra paskutinė instancija – šalies prašymu kreiptis į ESTT teismas netgi privalo. Vadovaujantis išaiškinimais Mokestinių ginčų komisija plačiąja prasme laikoma „teismu“, atitinkamai ši komisija, tenkindama kitos bendrovės (ne Agrokoncerno) prašymą ir kreipėsi į ESTT. Pažymėtina, jog kilęs ginčas dėl Europos Sąjungos reglamento taikymo, be kita ko, yra aktualus ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos bendrovėms. Nepaisant to, kad Agrokoncernas jau ne kartą viešai pateikė šią informaciją, neatitinkančius tikrovės teiginius, esą valstybės institucija darbuojasi Agrokoncerno naudai, platina net Seimo nariai. Viešus Seimo nario Povilo Urbšio pareiškimus, neva Agrokoncernas išnaudoja Lietuvos valstybę siekdamas sau palankaus sprendimo ESTT, bendrovė laiko amoralios politinės kovos pavyzdžiu.

Agrokoncernas dar kartą pažymi, jog savo veiklą vykdo skaidriai ir tik teisėtais būdais. Bendrovės įsitikinimu, tokia kryptinga, tendencinga ir sutelkta kai kurių politikų ir jų parankinių veikla prieš privatų verslo subjektą yra neteisėta, nesąžininga ir prieštarauja geros moralės normoms.


„UAB „Agrokoncernas“ vadovas
Edgaras Šakys