Blog title

„Agrokoncerno“ įmonių grupėje sėkmingai tęsiamas vertybių diegimo projektas

„Agrokoncerno“ įmonių grupėje sėkmingai tęsiamas vertybių diegimo projektas. Pernai metais pradėta iniciatyva buvo teigiamai priimta įmonės darbuotojų, kurių dėka ir buvo apibrėžtos pagrindinės įmonės vertybės, leidžiančios sėkmingai vykdyti veiklą ir nuosekliai siekti užsibrėžtų tikslų. 


Rasa Šakauskienė, „Agrokoncerno“ įmonių grupės administracijos ir personalo direktorė, teigia, jog naujasis vertybių projektas ne tik leidžia geriau suprasti organizacijos kryptį, bet ir atskleidžia skirtingą veiklą vykdančių įmonių vientisumą. „Diskusijos metu, kurioje dalyvavo daugiau kaip 200 įvairios specializacijos, sukauptos patirties įmonės darbuotojų iš visos Lietuvos, buvo nuspręsta, jog pasitikėjimas – pagrindinis veiksnys, lemiantis sėkmingai vykdomą veiklą, nuoseklų užsibrėžtų tikslų siekimą ir įgyvendinimą. Galime drąsiai teigti, jog pasitikėjimas leido nedidelę, konsultavimo paslaugas teikiančią, prekybos įmonę, išauginti į stiprią, 1500 darbuotojų turinčią įmonių grupę. Vertybių projekto metu, 16 savanorių – „ambasadorių“ viešėjo „Agrokoncerno“ grupės įmonėse, supažindindami darbuotojus su mūsų įmonės vertybėmis ir kviesdami prisijungti prie jų puoselėjimo, teikiant turimas idėjas ir pasiūlymus. Didžiuojamės savo darbuotojais, jų įsitraukimu ir entuziazmu, kasdienine savo veikla ir pastangomis prisidedantiems prie įmonių grupės vertybių puoselėjimo“, - teigė R. Šakauskienė.

    
Šiandien „Agrokoncerno“ įmonių grupė yra viena didžiausių Lietuvos žemdirbių partnerių agrocheminio aptarnavimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo ir kitose žemės ūkio verslo srityse.