Blog title

LIMAGRAIN kukurūzai – puikus pasirinkimas kukurūzų augintojams

Ekonomiška gyvulininkystės produkcijos gamyba – svarbiausias uždavinys kiekvienam galvijų augintojui. Tinkamai subalansuoti pašarai galvijams – vienas iš svarbiausių veiksnių, leidžiančių lengviau pasiekti užsibrėžtų tikslų. 

Lietuvoje pienininkystė išlieka viena svarbiausių žemės ūkio šakų - pieno gamyba sudaro labai didelę visos žemės ūkio produkcijos dalį. Siekiant gero pieno primilžio ir geros jo kokybės, laiko patikrintos, silosavimui tinkamos kukurūzų veislės pasirinkimas yra būtinas.

Rekomenduojame siloso gamybai naudoti Limagrain veisles, kurios sukurtos vienos pirmaujančių sėklininkystės kompanijų Limagrain. Po atliktų bandymų buvo sukurta speciali siloso gamybai skirtų kukurūzų veislių programa Limagrain Animal Nutrition (LGAN). LGAN kokybės ženklu žymimos tik tos hibridinės kukurūzų veislės, kurios išsiskiria puikiomis augimo charakteristikomis, sukauptomis maisto medžiagomis ir energija silose. Ši selekcinė programa yra skirta galvijams, ypač orientuota į melžiamas karves.

Norėdami įsitikinti siūlomo produkto kokybe, dar 2017 metais atlikome bandymą su melžiamomis karvėmis Lietuvoje, LSMU praktinio mokymo ir bandymų centre.

Bandymas buvo atliekamas su Lietuvos juodmargių veislės karvėmis, vertinti 16 karvių tyrimo rezultatai. Abiems karvių grupėms pagal specialistų parengtą programą buvo sudarytas maisto racionas ir nustatytos šėrimo normos:

  • •  Kontrolinė grupė – ūkio racionas* + ūkio kukurūzų** silosas;
  • •  Tiriamoji grupė – ūkio racionas* + LGAN kukurūzų silosas.

Bandymo laikotarpis buvo suskirstytas į dvi dalis: 14-os dienų paruošiamąjį ir 90-ies dienų tiriamąjį laikotarpį.

Išsiaiškinta, kad per visą bandymo laikotarpį, kontrolinės grupės karvės suėdė vidutiniškai po 54,06 kg per dieną,  o tiriamosios grupės karvės – 53,55 kg per dieną. Nors tiriamosios karvių grupės pašarų sąnaudos buvo mažesnės, tačiau pieno primilžis, palyginti su kontroline grupe, buvo didesnis. Bandymui pasibaigus, gauti rezultatai nustebino – karvės, šertos LGAN kokybės ženklo silosu su geriau virškinama ląsteliena, vidutiniškai davė 3,15 kg per dieną daugiau pieno, nei kontrolinės grupės karvės, šertos silosu su prastesniu ląstelienos virškinimu.

Rekomenduojame šias kukurūzų veisles:

Daugiau informacijos apie Limagrain kukurūzų veisles Jums suteiks „Agrokoncerno“ regionų konsultantai.