Blog title

TIKSLIOSIOS TECHNOLOGIJOS, PADEDANČIOS EFEKTYVIAI IR TAUPIAI NAUDOTI AZOTINES TRĄŠAS

Stipriai augant trąšų kainoms, ūkininkai ieško sprendimų kaip mažesnėmis sąnaudomis užauginti kokybišką derlių. Trąšos – tai maisto medžiagos, kuriomis maitinasi augalai. Todėl optimalus lauko augalų aprūpinimas jomis yra svarbus žingsnis didesnio augalų produktyvumo link. Vis daugiau žemdirbių sutinka, kad brangstant trąšoms labai svarbu atsižvelgti į tręšimo rekomendacijas bei siūlomas naujas technologijas, padedančias racionaliai ir efektyviai paskirstyti trąšas, taip užtikrinant optimalią augalų mitybą.

„Agrokoncerno“ įmonių grupės įkurtame ateities ūkyje išbandome naujausias technologijas realiomis sąlygomis.

2022 metais „Agrokoncerno“ ateities ūkyje „AgroFFARM“ išbandėme rinkoje esančius skaitmeninius ir sensorinius sprendimus tręšiant kintama norma. Žieminių kviečių ‘Artist‘ pasėlyje įrengtame bandyme atlikome išsamias analizes ir vertinimus šešiuose skirtinguose tręšimo variantuose.

Bandymo lauke anksti pavasarį bendras azoto kiekis visuose variantuose buvo atiduotas vienodas – 115 kg/ha veikliosios medžiagos. Pirmasis papildomas tręšimas amonio salietra atliktas 2022 05 19. Didžiausią azoto poreikį indikavome lauko vietoje, kurioje buvo atliktas tręšimas su CropSpec sensoriais. Išbėrus mažesnį azotinių trąšų kiekį nei naudojant kitas alternatyvas, buvo gauta labai panaši pasėlio reakcija į trąšas, o tolimesnių vertinimų metu esmingai didesnis azoto poreikis nenustatytas (1 pav.).

Antrojo papildomo tręšimo metu (2022 06 16) augalų azoto poreikis buvo labai panašus visuose variantuose. Mažiausias azotinių trąšų kiekis buvo išbertas naudojant CropSpec sensorius. Tolimesnių vertinimų metu esmingai didesnis azoto poreikis nenustatytas (1 pav.).

Gauti rezultatai patvirtino, kad naudojant tokio tipo technologijas, ne tik taupome resursus, bet kartu užtikriname mažesnį trąšų kiekio patekimą į aplinką. Dirbame pigiau, efektyviau, švariau. Praėjus 4 dienoms po antrojo papildomo tręšimo (2022 06 20) iš visų šešių variantų paimti augalų mėginiai cheminei augalų analizei atlikti, siekiant įvertinti kiek azoto yra sukaupę augalai.

Gauti laboratorinės analizės duomenys dar kartą patvirtino, kad lauko vietoje, kurioje buvo indikuotas didžiausias azoto poreikis ir atiduotas mažiausias trąšų kiekis, augalai buvo tinkamai aprūpinti azotu ir sukaupę didžiausią jo kiekį lapuose lyginant su kitomis alternatyvomis (2 pav.).

Gauti rezultatai dar kartą patvirtino, kad tiksliai tręšiant pagal pasėlio poreikį ne tik taupome resursus, optimaliai aprūpiname augalus maisto medžiagomis, bet ir didiname viso lauko potencialą.

Vegetacijos metu atliekami vertinimai liudijo, jog tręšimai kintama norma visuose bandymo variantuose tolygina pasėlį ir kad visos technologijos veikia. Visuose šešiuose variantuose matėme augalus gražiai sureagavusius į tręšimą, o chlorofilo kiekis ir azoto poreikis labai tolygiai keitėsi. Augalų vegetacija visuose variantuose baigėsi vienu metu.

Atlikus derliaus ir sunaudotų trąšų analizę pastebėjome, kad naudojant CropSpec sensorius galima gauti nuo 3 iki 6 procentų derliaus priedą ir trąšų sunaudojimą sumažinti nuo 2 iki 13 procentų lyginant su standartiniu tręšimu (3 pav.). Įvertinus grūdų kokybinius rodiklius ryškių esminių skirtumų tarp tręšimo variantų nebuvo.

Gauti rezultatai leidžia teigti, kad su mažiau – galime pasiekti daugiau. 2022 metais Ateities ūkyje atliktų gamybinių bandymų dėka, turime Lietuvos klimatinėmis sąlygomis CropSpec sensorių gautus rezultatus, kuriuos galime palyginti su Vokietijos deklaruojamais bandymų rezultatais. Tiek užsienio, tiek Lietuvos bandymų duomenys yra labai artimi ir leido įsitikinti, kad sensoriai dirba tiksliai, taupiai ir tvariai. CropSpec sensoriai įgalino tiksliai paskirstyti trąšas pagal pasėlio poreikį ir sunaudojamų trąšų kiekius sumažinti iki 13 proc. Tikslingai paskirstytos trąšos užtikrino tolygesnę augalų mitybą ir derlingumą padidino nuo 3 iki 6 proc.

Vegetacijos pabaigoje įvertinome ir Lietuvos ūkininko, tręšusio su CropSpec sensoriais laukus. Pastebėjome, kad žieminių kviečių laukai nebuvo sugulę lyginant su kaimynų laukais Tad trąšų atidavimas tiksliai ten kur reikia ir tiek kiek reikia augalų išgulimą sumažino nuo 80 iki 100 proc.

Tręšimo bandymų rezultatai patvirtino, kad tiksliosios žemdirbystės sistemos padeda ne tik taupyti resursus, tolyginti pasėlius, bet ir gerinti užauginamos produkcijos kokybę, didinti lauko potencialą ir gauti didesnį derlių. CropSpec sensoriai yra puiki priemonė leidžianti to pasiekti. Naudojantis mūsų sukauptomis žiniomis ir patirtimi galite dirbti dar tiksliau, taupiau ir tvariau.

Daugiau informacijos apie atliktus bandymus ir CropSpec sensorius Jums suteiks UAB „Agrokoncernas“ TTC skyriaus darbuotojai arba UAB „Agrokoncernas“ agronomai–konsultantai regionuose.