Blog title

TIKSLIOSIOS TECHNOLOGIJOS PURŠKIMAMS – PESTICIDŲ MAŽINIMO LINK

Žaliojo kurso reikalavimas beveik perpus sumažinti pesticidų kiekį kelia didelį susirūpinimą ne tik žemdirbiams, bet ir įmonėms, ieškančioms būdų ir priemonių kaip tai pasiekti.

Mažinti pesticidų naudojimo kiekius galima keičiant žemės ūkio augalų auginimo technologijas, tobulinant pesticidų paskleidimo techniką ir technologijas, keičiant senus produktus naujesniais – efektyvesniais ir naudojamais mažesnėmis normomis. Taip pat rinkoje atsiranda modernių įrenginių, leidžiančių naudoti cheminių medžiagų tiek, kiek būtinai reikia augalams subrandinti derlių ir didinti žemdirbystės efektyvumą.

„Agrokoncerno“ įmonių grupės įkurtame Ateities ūkyje išbandome naujausias technologijas gamyboje realiomis sąlygomis ir ieškome efektyviausių bei labiausiai pasiteisinančių sprendimų.

Ankstesniame straipsnyje aptarėme 2022 metais Ateities ūkyje atliktus tręšimo bandymus, kurių metu išbandėme skirtingas tiksliąsias technologijas, leidžiančias atlikti tręšimus kintama norma. Bandymų rezultatai patvirtino, kad tiksliosios sistemos padeda ne tik taupyti resursus, tolyginti pasėlius. Jos padeda gerinti užauginamos produkcijos kokybę, didinti lauko potencialą ir gauti didesnį derlių. CropSpec sensoriai leido sunaudojamų trąšų kiekį sumažinti iki 13 proc. ir derlingumą padidino nuo 3 iki 6 proc. lyginant su įprastiniu tręšimu.

Tiksliosios technologijos yra pritaikomos ne tik tręšimuose, bet ir purškimuose. Todėl Ateities ūkyje 2022 metais žieminių kviečių ‘Artist‘ pasėlyje atlikome purškimus kintama norma, siekiant įvertinti  rinkoje esančius skaitmeninius sprendimus ir CropSpec sensorius. Bandymo metu atlikome išsamias analizes ir vertinimus keturiuose skirtinguose purškimo variantuose.Žieminiai kviečiai buvo purškiami fungicidais ir augimo reguliatoriais pagal „AgroITC“ pateiktas auginimo rekomendacijas. Skirtingi technologiniai sprendimai testuoti atliekant T1 ir T2 purškimus.

Veislė ‘Artist‘ yra tarp jautrausių pagrindinei žieminių kviečių ligai - lapų septoriozei. Bandyme pasėlis buvo stipriai pažeistas minėtos ligos. Po T1 purškimo vizualinis ligų vertinimas buvo atliekamas kas savaitę. Septoriozės išplitimas ir intensyvumas po T1 ir T2 purškimo visuose variantuose buvo labai panašus ir esminių skirtumų nebuvo fiksuota. Vertinant fungicidų gydomąjį ir apsauginį poveikį skirtinguose purškimo variantuose esminių skirtumų taip pat nepastebėta.

Įvertinus purškimus pastebėjome, kad visi variantai rodė panašius rezultatus lyginant su standartiniu purškimu. Kintama norma purkšti augimo reguliatoriai veikė gerai, pasėlis buvo tolygus ir augalai buvo panašaus aukščio.Atlikus derliaus ir darbinio tirpalo sunaudojimo T1 ir T2 purškimų metu analizę, pastebėjome, kad naudojant CropSpec sensorius galima ne tik sumažinti pesticidų ir darbinio tirpalo sunaudojimo kiekį iki 5 procentų, bet ir gauti iki 2 procentų didesnį derlių lyginant su standartiniu purškimu (1 pav.). Įvertinus grūdų kokybinius rodiklius ryškių esminių skirtumų tarp purškimo variantų nebuvo.

1 pav. Derliaus pokytis (proc.) ir Darbinio tirpalo sunaudojimas (proc.)


Efektyvus resursų naudojimas ir maksimalus rezultatas – neišvengiama ir siektina žemdirbystės ateitis. „Agrokoncerno“ Ateities ūkyje atlikti bandymai dar kartą įrodė, kad dirbant kintamomis normomis galime efektyviai naudoti resursus, tik reikia pasitelkti tam išbandytus ir įvertintus technologinius sprendimus.

Nors sensorių nauda neabejojame, tyrimus tęsime toliau, integruodami ir naujus sprendimus atsirandančius rinkoje.

Daugiau informacijos apie atliktus bandymus ir CropSpec sensorius Jums suteiks UAB „Agrokoncernas“ TTC skyriaus darbuotojai arba UAB „Agrokoncernas“ agronomai–konsultantai regionuose.