Blog title

NAUDOJANT TARGETUM – VĖJO GŪSIAI NEBAISŪS!

Stiprūs vėjai trukdo atlikti suplanuotus purškimo darbus laukuose? Paviršiaus aktyvioji medžiaga Targetum sumažina stiprių vėjo gūsių įtaką purškimams.

Targetum – joninių ir nejoninių paviršiaus aktyvių medžiagų mišinys, skirtas naudoti kaip priedas darbiniams tirpalams ruošti su augalų apsaugos priemonėmis ir mikroelementinėmis trąšomis.

•   Targetum sumažina purškimo metu susidarančių smulkių dalelių skaičių, dėl to ženkliai sumažinamas purškimo dreifas.

•   Naudojant produktą padidėja purškimo tikslumas, sumažinama gretimų kultūrų pažeidimo ir vandens telkinių užterštumo rizika.

•   Produktas Targetum pasižymi unikaliomis purškiamo tirpalo lašelių dydžio, klampumo, formos ir vandens paviršiaus įtempties savybėmis, kurios leidžia padidinti purškiamų dalelių dydį, neturint neigiamo poveikio darbiniam tirpalui.

Susipažinkite su produkto aprašu: Targetum

Daugiau informacijos apie produktą Jums suteiks mūsų agronomai-konsultantai regionuose.