Blog title

LGAN – NAUDA GARANTUOTA!

Simona Matulė
UAB “Agrokoncernas” agronomė-konsultantė

„Limagrain“ kompanija Lietuvoje garsi pristatomais kukurūzų hibridais, prieš 40 metų atrado, kad galima atskirti grūdinių kukurūzų selekciją nuo silosinių kukurūzų selekcijos. Po ilgai trukusių bandymų ir analizių buvo sukurta speciali silosavimui skirtų kukurūzų veislių programa Limagrain Animal Nutrition  (LGAN).  LGAN ženklu žymimi tik tie kukurūzų hibridai, kurie pasižymi puikiomis augimo charakteristikomis, sukauptomis maisto medžiagomis ir energija silose. Ši programa yra skirta galvijams, ypač orientuota į melžiamas karves.
 
UAB „Agrokoncernas“ specialistai jau keletą metų pristato šias savybes ūkininkams.  Beje, kad tai įrodytų „Limagrain“ nuo 2012 metų atlieka bandymus su melžiamomis karvėmis įvairiose Europos šalyse. Tam, kad įsitikinti siūlomų produktų kokybe mes taipogi nusprendėme atlikti panašų bandymą su melžiamomis karvėmis Lietuvoje, VŠĮ LSMU praktinio mokymo ir bandymų centre Muniškėse.

Gauti rezultatai nustebino!

Bandymui kukurūzų silosas pradėtas ruošti 2016 m. pavasarį, kai buvo pasėtos VŠĮ LSMU praktinio mokymo ir bandymų centre dvi skirtingos kukurūzų hibridų veislės. Vienas įprastas, ūkio auginamas hibridas (kontrolinė), o kitas - „Limagrain“ hibridas, žymimas kokybės ženklu LGAN (tiriamoji). Derlius buvo nuimtas, kai kukurūzų sausųjų medžiagų kiekis silose buvo panašus. Kontrolinės grupės sausųjų medžiagų kiekis silose buvo 35,8 proc.,  o tiriamosios - 36,7 proc.  Po derliaus nuėmimo buvo atliktos kukurūzų siloso maistinės ir energinės vertės analizės. Rezultatai parodė, kad LGAN kokybės ženklu žymimas hibridas turi geriau virškinamą ląstelieną ir karvės gali geriau įsisavinti maisto medžiagas. Abiejų veislių derlius buvo dedamas į skirtingas silosavimo vietas.

Bandymas buvo atliekamas su holšteinizuotomis Lietuvos juodmargių veislės karvėmis (karvės atrinktos analoginių grupių principu). Vertinami 16 karvių tyrimo rezultatai . Abiem karvių grupėms pagal specialistų parengtą programą buvo sudarytas maisto racionas ir nustatytos šėrimo normos. 

•    Kontrolinė grupė – ūkio racionas* + ūkio kukurūzų** silosas;
•    Tiriamoji grupė – ūkio racionas* + LGAN kukurūzų*** silosas.

Bandymo laikotarpis suskirstytas į dvi dalis: 14 dienų paruošiamąjį ir 90 dienų tiriamąjį laikotarpius.

Bandymas buvo vykdomas 2017 metų pirmąjį ketvirtį.

Tiriamojo laikotarpio metu, vienos karvės primilžis per dieną


Kasdien, prieš išdalinant naują racioną, nesuėstų pašarų likučiai buvo surenkami ir sveriami – taip buvo nustatomas per dieną suėstų pašarų kiekis. Nustatyta, kad per visą bandymo laikotarpį kontrolinės grupės karvės pašaro suėdė vidutiniškai po 54,06 kg per dieną, o tiriamosios grupės karvės – 53,55 kg per dieną. Nors tiriamosios grupės pašarų sąnaudos buvo kiek mažesnės, tačiau pieno primilžis, paluginti su kontroline grupe buvo didesnis. Pasibaigus bandymui, rezultatas nustebino!  Karvės, kurios buvo šertos LGAN silosu su geriau virškinama ląsteliena, vidutiniškai davė 3,15 kg per dieną daugiau pieno nei kontrolinės grupės karvės, šertos silosu su prastesniu ląstelienos virškinamumu.

Išvados

Tyrimo laikotarpiu tiriamosios grupės generuota produkcija per dieną buvo 76,5 eurais**** didesnė nei kontrolinės grupės produkcija. Tai lėmė didesnis kukurūzų siloso virškinamumas ir skirtingų veislių genetika. Auginant 50 karvių ir šeriant aukštos kokybės silosu su geru virškinamumu ir aukšta energine verte, primelšite 157,5 kg pieno daugiau per dieną. Per pusę metų pasieksite net 23,5 tonų didesnį primilžį nei įprastai.

Viso bandymo metu buvo tikrinamas pieno kiekis, pieno kokybė (pieno riebalai, baltymai, laktozė, urėja, somatinių ląstelių kiekis), gyvulių svoris, pašarų sąnaudos.  Somatinės ląstelės aptinkamos karvių piene. Jų kiekis yra svarbus pieno kokybės ir tešmens sveikatingumo rodiklis. Tiriamosios grupės karvių somatinių ląstelių skaičius piene visu tiriamuoju laikotarpiu buvo mažesnis. Tai rodo, kad subalansuotas pašaras, visapusiškai yra tinkamas karvėms.
 
UAB „Agrokoncernas“ rekomenduoja atsakingai rinktis kukurūzų veisles 2018 metų sėjai!

*  Ūkio racionas – abiem grupėms subalansuotas pagal maisto medžiagas, mineralus ir vitaminų reikmes.
** Ūkio įprastai auginamas kukurūzų hibridas.
*** LGAN kukurūzų hibridas, pasižymintis sukauptomis maisto medžiagomis ir energija silose.
**** Tiriamosios grupės – pieno primilžis per dieną, apskaičiuota, kai pieno kaina 0,27 Eur/l.