Blog title

Informacija apie Agrokoncerno grupės įmonių veiklą

Agrokoncerno įmonių grupė dešimtmečius vykdo veiklą su žemės ūkiu susijusiose srityse bei  vertina profesionaliu ir sąžiningu darbu įgytą partnerių pasitikėjimą ir klientų lojalumą. Atsižvelgiant į viešumoje pasirodžiusius klausimus ir siekiant išsklaidyti abejones dėl Agrokoncerno įmonių grupės veiklos skaidrumo, pateikiame informaciją, kuri svarbi siekiant susidaryti kuo aiškesnį vaizdą apie Agrokoncerno įmonių grupės veiklą.
 
Agrokoncerno įmonių grupėje šiuo metu veikia trys pagrindinės žemdirbius aptarnaujančios įmonės: UAB „Agrokoncernas“, UAB „Agrokoncerno grūdai“ ir UAB „Agrokoncerno technika“. Likusios bendrovės vykdo  žemės ūkio produkcijos gamybos ir turto valdymo veiklą.  Šiuo metu Agrokoncerno įmonių grupė Lietuvos žemdirbiams konkurencingomis kainomis siūlo paslaugas, pažangiausias rinkoje technologijas ir produktus.
 

MOKESČIAI

Agrokoncerno įmonės pagal įstatymus moka visus nustatytus mokesčius valstybei. Pastaraisiais bendrovės finansiniais metais (nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d.)  Agrokoncernas iš viso sumokėjo 18 527 516 eurų įvairių mokesčių, iš jų 2 363 294 eurų sudaro muito mokesčiai.
 

TRĄŠOS IR AUGALŲ APSAUGA

Trąšų rinkos sąlygos Lietuvoje yra vienodos visom įmonėms, kurios užsiima šia veikla, t.y. prekiauja trąšomis. Visos trąšos, importuojamos į Europos Sąjungos šalis, yra klasifikuojamos pagal Europos Bendrijos integruoto tarifo duomenis. Pagal šią klasifikaciją, vadovaujantis  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentais, kiekvienai trąšai priskiriamas tam tikras prekės nomenklatūros kodas, o pagal jį nurodyti privalomi įvežimo į valstybę mokesčiai. Šiuos procesus prižiūri atsakingos valstybės institucijos. Agrokoncerno įmonės moka mokesčius pagal nustatytą klasifikaciją ir neturi pagrindo abejoti, kad tokius pačius mokesčius už trąšas sumoka visi trąšų importuotojai, kurių Lietuvoje yra bent kelios dešimtys.
Pastaraisiais metais populiarios visas 3 pagrindines veikliąsias medžiagas (P2O5, K2O, N) turinčios trąšos, populiariai vadinamos NPK trąšomis, kuriose fosforo, kalio ir azoto kiekiai svyruoja iki 30 proc. veikliosios medžiagos. Prekybos apimtys nėra skelbiamos, siekiant apsaugoti tiekėjų ir „Agrokoncerno“ verslo interesus. Gerbiame savo verslo partnerius ir konkurentus, konkuruojame tik sąžiningais metodais, siekiame neiškreipti sveikos verslo aplinkos, todėl konfidencialios informacijos skelbti neturime teisės.
 
UAB „Agrokoncernas“ prekiauja BASF, FMC, DuPont, DowAgrosciences ir kitų augalų apsaugos priemonių gamintojų gaminiais, bei  nuosekliai laikosi visų ES ir Lietuvos teisės aktų reikalavimų, todėl prekiauja tik Lietuvoje registruotomis ir sertifikuotomis augalų apsaugos priemonėmis. Visos UAB „Agrokoncernas“ platinamos augalų apsaugos priemonės, ar jų analogai, yra platinamos ir kitų vietinės rinkos dalyvių.

TECHNIKA

Agrokoncerno technika savo veiklą pradėjo dar 2001 metais. Ši bendrovė niekuomet neperiminėjo ir nepirko jokio verslo, susijusio su Rusijos ar kitos valstybės žemės ūkio technikos prekyba. Ši bendrovė prekiauja žemės ūkio technika ir jos atsarginėmis dalimis bei operatyviai teikia visapusiškas serviso paslaugas. Agrokoncerno technika atstovauja tokius žymius gamintojus kaip POTTINGER (Austrija), JYMPA ir AUSA (Ispanija), FarmGem (Anglija) ir kt. Be to, Agrokoncerno technika prekiauja traktoriais VERSATILE (Kanada). 2013 metais Agrokoncerno technika tapo ir kompanijos ROSTSELMASH (Rusija) atstovais Lietuvoje.
 

GRŪDAI

Agrokoncerno grūdai nedalyvavo jokiuose neteisėtuose susitarimuose, konkursuose ir pan. nei 2004 m. – 2008 m., nei kuriuo nors kitu metu. Grūdų elevatorius tiek Šeduvoje, tiek kitose Lietuvos vietose Agrokoncerno grūdai įrengė teisės aktuose nustatyta tvarka, kaip ir kitos grūdų prekyba besiverčiančios įmonės.

Lietuvoje sėjamos tik maistinių kviečių sėklos, t.y. dabar dažnai viešumoje minimi „pašariniai“ kviečiai iš viso nėra auginami. Vadovaujantis Lietuvos standartu (LST), kviečiai ar kvietrugiai neskirstomi į maistinius ar pašarinius grūdus. Kviečiai ir kvietrugiai pagal atitinkamus grūdo rodiklius (pvz., baltymai, glitimo kiekis, drėgmė, priemaišos, grūdų dydis ir kt.) skirstomi į skirtingas klases.
 
Grūdų elevatoriuose kviečius ir kvietrugius Agrokoncerno grūdai superka tik pagal LST, kaip ir visos kitos įmonės, užsiimančios grūdų supirkimo, sandėliavimo ir pardavimo verslu.
 
Agrokoncerno grūdai, supirkę grūdus iš juos parduodančių fizinių ir juridinių asmenų, atlieka pirminį grūdų perdirbimą – juos valo, džiovina ir rūšiuoja. Vėliau grūdai eksportuojami.  Agrokoncerno grūdai neparduoda grūdų nei maisto pramonės įmonėms, gaminančios produkciją Lietuvoje, nei perdirbimo įmonėms, tiekiančioms perdirbtą grūdų produkciją maisto gamybai. Prasčiausios kokybės grūdai suvartojami gyvulininkystės verslu užsiimančiose kitose Agrokoncerno įmonių grupės bendrovėse.
 
Eksportuojant kviečius ar kvietrugius, kiekviena šalis ar net gamintojas grūdus perka pagal savo individualų standartą ar poreikį. Pasaulinėje grūdų prekybos rinkoje vadovaujamasi ne vienu standartu – kokybę apsprendžia įvairūs rodikliai, atsižvelgiant į panaudojimo pobūdį (miltams, etanoliui, spiritui, glitimui, pašarui ir kitiems tikslams).
 
Agrokoncerno įmonės tai pat pačios augina, sertifikuoja ir parduoda įvairių rūšių javų sėklas. Iš užsienio selekcininkų Lietuvos rinkai pristatomos pažangiausios kviečių, miežių, kvietrugių, žirnių, pupų, kukurūzų, rapsų ir daugiamečių žolių veislių sėklos.
 
Būtina pasakyti, kad AB „Jonavos grūdai“ akcijos buvo perkamos nuo 2003 m. iki 2012 m. Šiuo metu UAB „Agrokoncerno grūdai“ valdo 25,07 proc. visų AB „Jonavos grūdai“ akcijų, kurios yra apskaitomos AB Šiaulių bankas (reorganizuota FMĮ „Finasta“).

SANTYKIAI SU ŪKININKAIS

Agrokoncerno įmonių grupės įmonės, įvertinę žemdirbių situaciją bei galimybes skolintis, agrocheminę produkciją tiekia su mokėjimo termino atidėjimais iki metų laiko, moka avansus, suteikia ūkio vystymui paskolas.
 
Grupės įmonės vykdo ir socialinę veiklą. Kiekvienais metais yra skiriama tam tikra suma paramai ir labdarai. Jau tapo tradicija skirti paramą Vilniaus Santaros klinikoms, žemdirbių švenčių ir kultūrinių renginių rėmimui, sunkiai gyvenančių daugiavaikių šeimų sąlygų gerinimui. 2017 m. buvo skirta žymi parama Kauno Universitetinėms klinikoms. Kiekvienais metais paramą gaunančių  skaičius auga. Paramos skyrimas tapo neatskiriama socialiai atsakingo verslo dalimi.  
 
Agrokoncerno grupės įmonės rūpinasi ir savo darbuotojais – bendrovės turi pasirašę bendradarbiavimo sutartis su sveikatos priežiūros įstaigomis, į kurias periodiškai yra siunčiami darbuotojai profilaktinei sveikatos patikrai.
 
Didelis dėmesys skiriamas darbui su mokymo įstaigomis, kolegijomis, universitetais, ruošiančioms specialistus žemės ūkiui. Studentams, pasiruošusiems darbui grupės įmonėse, skiriamos negrąžintinos stipendijos, mokama už mokslą, baigus mokslus ir įsidarbinus skiriamas būstas.
 
Jeigu kyla papildomų klausimų apie „Agrokoncerno“ grupės įmonių veiklą, maloniai kviečiame kreiptis: komunikacija@agrokoncernas.lt arba lina.nemeiksiene@agrokoncernas.lt.


UAB „Agrokoncerno grupė“ generalinis direktorius Valdas Eimontas