Blog title

Švarios šaknys – pilnesnė kišenė

Justas MEDIŠAUSKAS
Agronomas konsultantas

Cukringumas, baltojo cukraus derlius, cukraus išeiga yra vieni iš pagrindinių cukrinių runkelių parametrų. STRUBE selekcininkai yra sukūrę 3D plus aktyvuotų cukrinių runkelių sėklų, kurios greičiau išdygdamos sumažina dirvožemio plutos susiformavimo riziką. Pavasarį pasėjus runkelius, būtina, kad kuo greičiau pasirodytų pirmieji daigeliai. Esant optimalioms sąlygoms (dirvožemio dirbimui, meteorologinėms sąlygoms) sėklos sudygsta per 7–14 dienų.

Pagal ankstyvą sudygimą 2016 m. „Nordic Sugar“ SARTON 3D plus technologija paruošta veislė buvo viena iš lyderių, šiemet bandymuose ji taip pat buvo be konkurencijos greičiausiai dygstanti. Limituota STRUBE veislė CELCIUS šiemet pagal ankstyvą sudygimą buvo antroje vietoje. Tai dar kartą akivaizdžiai įrodo, jog STRUBE cukrinių runkelių aktyvuotos veislės, esant net ir nepalankioms augimo sąlygoms, yra nepralenkiamos ir sudygsta greičiausiai iš visų 2017 m. „Nordic Sugar“ bandymuose tirtų veislių.

Kaip ir kiekvienais metais, siekdami patikrinti potencialias ir pritaikytas Lietuvos sąlygoms cukrinių runkelių veisles, Žemės ūkio bendrovėje „Draugas“ atlikome gamybinius bandymus. Pasėjome 14 STRUBE kompanijos veislių. Bandymuose šakniavaisių derliaus vidurkis siekė 72 t/ha, cukringumas – 17,48 proc.

Cukrinius runkelius bandymų lauke kasti pradėjome spalio 25 dieną. Manome, jog tokiu metu veislės jau buvo sukaupusios pakankamai cukraus. Nepralenkiami lyderiai saldžiose lenktynėse buvo BERNY, kurios cukringumas siekė 18,03 proc., ir STRAUSS – 18,01 proc. Ir tokie aukšti cukringumo rezultatai pasiekti labai lietingais metais.

Taigi, rinkdamiesi STRUBE cukrinių runkelių veisles, gaunate:
- cukringumą,
- švarumą,
- stabilumą.


Cukrinių runkelių nuėmimo sezonas buvo sudėtingas. Dėl visus rekordus viršijusio kritulių kiekio rugsėjo, spalio mėnesiais laukai laikinai tapo neįvažiuojamu poligonu. Dirbant tokiomis nepalankiomis sąlygomis kartu su cukriniais runkeliais daug žemių buvo atvežta į fabriką. Purvingumas daug priklauso nuo auginamos veislės bei cukrinių runkelių šaknų formos, jų griovelių gilumo.

Kėdainių „Nordic Sugar“ bandymai dar kartą patvirtino, jog STRUBE kompanijos cukrinių runkelių veislės yra vienos iš švariausių. Jos turėjo net 7 proc. seklesnius griovelius negu visų 40 „Nordic Sugar“ tirtų veislių vidurkis.

Esant tokioms ekstremalioms sąlygoms tai lemia gerokai mažesnį STRUBE cukrinių runkelių purvingumą. Juk niekam nenaudinga transportuoti papildomą svorį. Pavyzdžiui, esant 11,6 proc.  purvingumui ir vežant 25 tonas cukrinių runkelių, tai vien derlingo dirvožemio iš laukų išvežame net 3 tonas. Dėl to auga išlaidos tiek cukraus fabrikui, tiek augintojui. Fabrikui – dėl padidėjusių cukrinių runkelių perdirbimo kaštų, augintojams – dėl transportavimo nuostolių.

Rumokų bandymų stotyje atliktų tyrimų duomenimis, Lietuvoje su cukrinių runkelių šakniavaisių derliumi iš hektaro galima išvežti nuo 3,5 iki 11,2 tonos derlingiausio dirvožemio. (Deveikytė Irena, 2009, Cukriniai runkeliai). Pagal ‚Nordic Sugar“ ilgamečių bandymų duomenis matome, kad STRUBE cukrinių runkelių veislės yra tarp švariausių, lygiausių ir mažiausius griovelius turinčių veislių. Taigi, turime galimybę pasiūlyti cukrinių runkelių augintojams ženkliai mažesnes transportavimo išlaidas ir ekonomiškai pagrįstą variantą – STRUBE cukrinių runkelių veisles.

Auginkime:
- cukrų,
- švariausius runkelius,
- didesnį pelningumą.