Blog title

„Agrokoncernas“ VMI prašo įvertinti keliamas abejones dėl koncerno teiktos paramos

Informacija žiniasklaidai
2018 03 02

„Agrokoncernas“ VMI prašo įvertinti keliamas abejones dėl koncerno teiktos paramos

Po Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimo nesikreipti į Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI), UAB „Agrokoncernas“ pats kreipiasi į centrinį mokesčių administratorių. Įmonės direktorius Edgaras Šakys sako, kad  „Agrokoncernas“ negali tapti procesų vilkinimo ir politikavimo įkaitu, nes viešojoje erdvėje toliau metami tariami kaltinimai bendrovei ir klaidinama visuomenė.
 
„Bendrovė prašo VMI nurodyti, ar „Agrokoncernas“, teikęs paramą ir apie tai pranešęs VMI teisės aktuose nustatyta tvarka, pažeidė kokias nors teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias paramos teikimą. „Agrokoncernas“ visuomet moka mokesčius teisės aktuose nustatyta tvarka ir niekuomet jų neslėpė. Atitinkamai niekuo nepagrįsti teiginiai viešojoje erdvėje, esą bendrovė nuslėpė mokesčius, kenkia mūsų reputacijai“,  - sako UAB „Agrokoncernas“ direktorius E. Šakys.
 
„Agrokoncernas“ jau šių metų vasario 26 d. kreipėsi į VRK ir paprašė VRK nedelsiant kreiptis į VMI ir kitas institucijas. Tačiau vasario 28 d. vykusio posėdžio metu VRK nutarė toliau nagrinėti aukščiau minėtą VRK darbo grupės tyrimo išvadą.
 
„Sprendžiant iš viešojoje erdvėje pateikiamos informacijos, VRK tyrimą vykdė nuo 2016 m. birželio mėnesio, o išvadas rengė dar metus, t. y. iki 2017 m. birželio 14 d. VRK delsimas perduoti turimą medžiagą VMI viešojoje erdvėje skatina nepagrįstas abejones „Agrokoncerno“ teiktos paramos skaidrumu, kenkia „Agrokoncerno“ reputacijai ir pažeidžia bendrovės teisę, kad administracinės procedūros jos atžvilgiu būtų įvykdytos per teisės aktuose nustatytą terminą“, - teigia E. Šakys.
 
Pasak E. Šakio, jeigu VMI matys poreikį atlikti tyrimą, „Agrokoncernas“ operatyviai pateiks VMI visus jos nurodytus dokumentus ir paaiškinimus.
 
„Agrokoncernas“ primena, kad po to, kai žiniasklaidoje buvo paviešintas faktas apie VRK narių rengtas išvadas, susijusias su UAB „Agrokoncernas“, bendrovės vadovas  šių metų vasario 26 d. kreipėsi į VRK prašydamas nurodyti, kokių teisės aktų pažeidimų padarymu bendrovė yra kaltinama ar įtariama.

„Agrokoncernui“ iki šiol nėra žinoma, kokiais nusižengimais bendrovė yra kaltinama. Jokio tyrimo pažyma nebuvo paviešinta, o tai, bendrovės manymu, sukuria ypač ydingą situaciją, leidžiančią manipuliuoti informacija.
 
Apie VRK pažymą, aptariamą viešoje erdvėje, bendrovė sužinojo tik iš žiniasklaidos. E. Šakio teigimu, atsižvelgdamas į tai, kad žiniasklaidoje pateikiama informacija apie bendrovės skirtą paramą įvairiems juridiniams asmenims 2013 – 2016 metais, UAB „Agrokoncernas“ savo iniciatyva VRK pateikė Paramos teikimo metines ataskaitas minėtu laikotarpiu.
 
 
Daugiau informacijos:
UAB „Agrokoncernas“ direktorius Edgaras Šakys
Tel.: +370 37 490490