Blog title

„Agrokoncerno“ durys atviros jauniems specialistams

Į „Agrokoncerno“ įmonių grupės kolektyvą siekiama pritraukti kuo daugiau jaunų žmonių, tad vyksta glaudus bendradarbiavimas su įvairiomis mokymo įstaigomis, kurios ruošia žemės ūkio srities specialistus. Įmonių specialistai, pristatydami galimybes atlikti praktiką ar įsidarbinti, dalyvauja aukštųjų mokyklų organizuojamose karjeros dienose, karjeros mugėse bei susitikimuose su studentais.

Prisistato karjeros dienose

Bendradarbiavimą „Agrokoncerno“ įmonių grupė pradėjo dar 2006 m. su Aleksandro Stulginskio universitetu (ASU). Nuo 2013 m. bendradarbiaujama su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu (LSMU), o nuo 2015 m.-  su Kauno technikos kolegija (KTK) ir kitomis mokymosi įstaigomis. Šis bendradarbiavimas tęsiasi ir dabar.

Kiekvienais metais „Agrokoncerno“ įmonių grupė dalyvauja universitetuose ir kolegijose vykstančiose karjeros dienose, o nuo 2015 m. - ir „KTU karjeros“ mugėje, kuri vyksta Kauno Žalgirio arenoje. Šių renginių  metu pristatoma įmonių grupės veikla, galimybė atlikti praktiką, įsidarbinti vasaros atostogų metu, taip pat karjeros galimybės „Agrokoncerno“ įmonių grupės įmonėse. Šių renginių metu studentai turi galimybę susipažinti su įmonių specialistais, kurie papasakoja apie savo darbą.

„Agrokoncerno“ įmonių grupės veiklos pristatymai vyksta ne tik karjeros mugių metu, bet ir atskiruose susitikimuose su studentais. Kiekvieną rudenį ASU ir LSMU  pirmo kurso studentams pristatoma „Agrokoncerno“ įmonių grupė. 2016 m. pradėjome projektą „Susitikimai prie kavos“. Įvertinę neformalaus bendravimo privalumus, specialistai kviečia studentus prie kavos puodelio, pristato galimybes atlikti praktiką, taip pat pasakoja apie įmonių grupėje esančias darbo vietas bei tolimesnes galimybes specializuotis.

Galimybė užsidirbti ir padirbėti su geriausiais

Studentams „Agrokoncerno“ įmonės suteikia galimybę ne tik atlikti praktiką, bet ir užsidirbti pinigų bei padirbėti kartu su  geriausiais savo srities specialistais, iš jų pasisemti patirties. Studentams, kurie gyvena toli nuo darbo vietos ir nori padirbėti vasarą, suteikiame ir apgyvendinimą.

Kiekvieną vasarą „Agrokoncerno“ įmonių grupėje dirbančių studentų skaičius didėja: 2015 m.  besimokantiems buvo suteiktos 84 darbo vietos, 2016 m.  - 88 darbo vietos ir 2017 m. - 97 darbo vietos.

Paprastai susiklosto tokia situacija, kad norinčių atlikti praktiką ar norinčių padirbėti vasarą skaičius yra didesnis, nei gali priimti „Agrokoncerno“ įmonės. Pirmenybė teikiama studentams, kurie turi didesnę motyvaciją ir sieja savo ateitį su savo dabartine specializacija. Tokiems jaunuoliams įmonės dažniausiai suteikia ne tik darbo vietą vasaros metu, bet ir nuolatinę darbo vietą pagal specialybę po studijų baigimo.

Dauguma „Agrokoncerno“ įmonių grupės įmonėse dirbančių specialistų yra tie studentai, su kuriais buvo pradėtas bendradarbiavimas dar jų studijų metu. Kasmet daugiau nei 10 LSMU ir ASU studijas baigusių studentų tampa „Agrokoncerno“ įmonių kolektyvų nariais. Baigę studijas jie užima ne tik specialistų darbo vietas, laikui bėgant tampa vadovais, nes kai kurie jų savo darbo patirtį pradeda kaupti jau nuo 1-ojo kurso, vasaromis dirbdami mūsų įmonėse. Baigę studijas jie jau yra sukaupę ne tik reikiamų žinių, bet  ir patirties vadovo pozicijai užimti.

Perspektyviausius jaunus žmones įmonės remia ir finansiškai. Studentai  turi galimybę kreiptis į „Agrokoncerno“ įmonių grupę dėl mokslo apmokėjimo ir stipendijos skyrimo. Atsižvelgiant į studijų rezultatus, rekomendacijas ir jaunuolių motyvaciją, skiriamos stipendijos arba apmokamos studijos. Tokiu atveju jaunuolius įmonės kviečia pasirašyti bendradarbiavimo sutartis, pagal jas jaunuoliai užsitikrina darbo vietą vasaromis ir nuolatinę darbo vietą pagal specialybę baigus mokslus.