Blog title

ĮMONĖ „AGROKONCERNAS“ PASIRAŠĖ BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ SU LIETUVOS ŽALIUOJU ALJANSU

Viena iš žemės ūkio sektoriaus lyderių, įmonė „Agrokoncernas“ stiprina partnerystes su šalies mokslininkais tam, kad galėtų įgyvendinti vieną iš ilgalaikių tikslų – efektyvinti veiklą tvarumo klausimais.

Pasak įmonės „Agrokoncernas“ direktoriaus Edgaro Šakio, tvarumas apima ne tik aplinkosaugos, klimato kaitos, žmogaus sveikatos ir pilietiškumo klausimus, bet ir visumą – darnų vystymąsi.

Pasirašėme šią bendradarbiavimo sutartį, nes siekiame tų pačių tikslų – atliepti šalies žmonių poreikius. Būdami agroverslo atstovai mes nuolat ieškome efektyviausių sprendimų, kad ant mūsų stalų patektų sveikas, kokybiškas ir saugus maistas. Lietuva yra viena iš mažiausiai įvairių augalų apsaugos produktų sunaudojanti šalis ir tai nėra atsitiktinumas – mūsų šalies ūkiai yra ne tik vieni pažangiausių, bet ir atsakingiausių“, –  sako E. Šakys.

Jis atkreipia dėmesį, kad „Agrokoncerno“ įmonių grupė yra vienintelė iš agroverslo atstovių Baltijos šalyse turinti nuosavą, tarptautiniu sertifikatu įvertintą mokslinį padalinį. Jai priklausančio Inovacijų ir tyrimų centro „AgroITC“ atliekamų lauko bandymų ir analizių duomenys yra prilyginami mokslo institucijų atliekamiems tyrimams.

Šie tyrimai – daugiausiai yra gamybinio pobūdžio. Remdamiesi jų duomenimis įmonės specialistai teikia ūkininkams įvairius augalų apsaugos, mitybos, priežiūros ir auginimo sprendimus. Pasak E. Šakio, būtent pastangos apjungti mokslą ir praktiką paskatino pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.

Lietuvos žaliasis aljansas vienija didžiausių šalies universitetų mokslininkus ir nevyriausybines aplinkosaugos institucijas. Jo pagrindinis tikslas yra vykdyti aplinkos taršos ir klimato kaitos mažinimo programas, siekiant darnios aplinkos plėtros įgyvendinimo.

Aljanso pirmininkas, prof. habil. dr. Algimantas Paulauskas sako, kad mokslo ir verslo partnerystė gali padėti greičiau ir efektyviau spręsti kylančias problemas.

Lietuvos žaliasis aljansas atstovauja mokslo balsą. Mes dažnai gauname užklausas, kaip įvairias problemas rekomenduoja spręsti mokslas arba atlikti tyrimus, kurie padėtų įvertinti esamą situaciją. Aljansas vienija didžiausių šalies universitetų mokslininkus, todėl galime suburti ekspertus į grupes, taip pat teikti pavienes savo sričių ekspertų rekomendacijas“, – paaiškina A. Paulauskas.

Už tvarumą atsakinga įmonės „Agrokoncernas“ specialistė dr. Miglė Jakučionytė-Skodienė įsitikinusi, kad ši partnerystė bus naudinga ir visam žemės ūkio sektoriui. „Agrokoncerno“ įmonių grupė vysto „Ateities ūkį“, kurio viena iš funkcijų yra ieškoti efektyviausių ir aplinkai saugiausių ūkininkavimo sprendimų.

Tuos, kurie pasiteisina, mes rekomenduojame ir savo partneriams, ūkininkams, su kuriais dirbame. Pavyzdžiui, šiuo metu „Ateities ūkyje“ ieškome geriausio technologinio sprendimo, kaip tinkamai išvalyti žemės ūkio technikos plovimo aikštelės nuotekas ir jas pakartotinai panaudoti, užtikrinant žiediškumo principą ir mažinant poveikį aplinkai. Tai būtų savanoriška iniciatyva ir puikus pavyzdys kitiems ūkiams, todėl su mokslininkų pagalba radę efektyviausią technologinį sprendimą dalinsimės ir su kitais“, – apie pirmuosius darbus pasakoja M. Jakučionytė-Skodienė.

Pasak A. Paulausko, tai yra vienas iš bendradarbiavimo pavyzdžių, kaip galima greičiau ir efektyviau įgyvendinti pokyčius visame sektoriuje. Praktikai susiduria su įvairiais iššūkiais, kuriuos galima išspręsti mokslo pagalba arba patikrinti jau esamų sprendimų efektyvumą ir taip prisidėti prie darnaus vystymosi.

Siekdama įgyvendinti išsikeltus tvaraus verslo tikslus „Agrokoncerno“ įmonių grupė aktyviai investuoja į mokslą ir inovacijas. Kasmet tam yra skiriama daugiau nei 1 mln. eurų.