„Agrokoncerno“ įmonių grupė kryptingai investuoja į inovacijas ir išmaniosios žemdirbystės sprendimus. Siekiant įgyvendinti Žaliojo kurso tikslus, 2021 metų balandį įmonė „Agrokoncernas“ įkūrė Tiksliųjų technologijų centrą „AgroTTC“. Šis skyrius išaugo iš 2018 metais savo veiklą pradėjusio Inovacijų ir technologijų centro „AgroITC“.

 

Pirmajam Baltijos šalyse privataus verslo įsteigtam centrui 2022 metais buvo suteiktas bandymų praktikos sertifikatas. Tai reiškia, kad Inovacijų ir tyrimų centro „AgroITC“ atliekamų lauko bandymų ir analizių duomenys yra tikslūs, patikimi bei prilyginami mokslo institucijų atliekamiems tyrimams.

„AgroTTC“ tikslas – į Lietuvos žemės ūkį integruoti efektyviausius ir tvariausius tiksliosios žemdirbystės praktikos pavyzdžius iš viso pasaulio, siekti tvariau ūkininkauti patiems ir savo sukauptomis žiniomis bei gerąja praktika dalintis su klientais.

 

Agrokoncerno įmonių grupė pirmoji šalyje įkūrė demonstracinį „Ateities ūkį“, kuriame TTC skyriaus darbuotojai pradėjo taikyti tiksliųjų technologijų sprendimus. Šiame pavyzdiniame ūkyje yra atliekami įvairūs gamybiniai bandymai, testuojamos ir išbandomos naujausios technologijos, kurios galėtų būti taikomos Lietuvos žemės ūkyje ir neštų jam naudą. Visos pasiteisinančios technologijos, paslaugos bei patikrinta produkcija keliauja į ūkininkų rankas.

 

Skyrius nuolat ieško naujų palydovinių sistemų, sensorių, technologinių ir skaitmeninių sprendimų bei kitos įrangos, kuri galėtų efektyviai padėti ūkininkauti ir įgyvendinti Žaliojo kurso reikalavimus. Naujausios, žemės ūkiui skirtos technologijos, padeda tausoti gamtą, taupyti ūkio resursus, tokius kaip sėklas, augalų apsaugos produktus, trąšas, taip pat mažina laiko, kuro sąnaudas, žemės ūkio technikos nusidėvėjimą ir t.t.

„AgroTTC“ komanda nuolat plečiasi ir kaupia patirtį dalyvaudama įvairiuose mokymuose bei bandymuose. Bendradarbiaudami su ūkininkais, domėdamiesi jų nuomonėmis, patirtimi ir įžvalgomis skyriaus darbuotojai nuolat tobulina siūlomas paslaugas ir jų kokybę.

 

Šiuo metu skyrius, kartu su Inovacijų ir tyrimų centru „AgroITC“ teikia dirvožemio tyrimų paslaugas, diegia ūkio valdymo programą „AgroSmart“ ūkiams 2.1 „Topcon Agriculture“ tiksliųjų technologijų paketą žemės ūkiui skirtoje įrangoje – nuo automatinio vairavimo sprendimų iki azoto sensorių bei kitos įrangos.

 

„AgroTTC“ demonstraciniame „Ateities ūkyje“, taip pat ir kituose ūkiuose, renka duomenis iš skirtingų regionų ir atlieka įvairius bandymus:

 

• Kintamos normos fosforo ir kalio tręšimus pagal žemėlapius;

• Kintamos normos azoto tręšimus pagal palydovines sistemas, sensorius;

• Kintamos normos sėją pagal elektromagnetinio laidumo žemėlapius ir pagal NDVI palydovų indeksą;

• Augimo reguliatorių ir fungicidų purškimus kintamomis normomis;

• Herbicidų purkšimo bandymus su sekcijos kontrole ir drono skenavimu hiperspektrine kamera;

• Autonominio traktoriaus AgXeed AgBot 5.11T2 galimybes;

• Biologinių preparatų bandymus;

• Ilgalaikius bandymus su NPK trąšomis ir kitus.