Darbuotojai

Agrokoncerno įmonių grupės įmonėse dirba daugiau kaip 1300 darbuotojų. Darnus kolektyvinis darbas užtikrina efektyvią visų Agrokoncerno įmonių grupės veiklą. Žemdirbiams siūloma produkcija rūpinasi daugiau nei 35 Agrokoncerno įmonių grupės atstovai, dirbantys įvairiuose šalies regionuose. Siekiama, kad tinkamas augalų apsaugos produktų, trąšų panaudojimas klientų ūkiuose būtų kuo efektyvesnis. Agrocheminėse bazėse darbuojasi apie 100 darbuotojų, kurie rūpinasi trąšų, augalų apsaugos priemonių išdavimu, laikymu, krovimu bei sklandžiu šių darbų vykdymu.
 
Logistikos ir transporto skyriuje yra daugiau kaip 70 žmonių, kurių svarbiausias tikslas – laiku ir operatyviai pristatyti prekes klientams. Agrokoncerno įmonių grupės transportu (53 automobiliai) per metus pervežama daugiau nei 600 tūkst. tonų krovinių.
 
Žemės ūkio technikos pardavimo srityje dirba apie 30 UAB „Agrokoncerno technika“ darbuotojų. Jie organizuoja prekybą, prižiūri techniką. Žemės ūkio technikos pardavimas, orientuojantis į naujos technikos pasiūlą, yra kokybiškos paslaugos garantas.
 
Iš žemdirbių superkamų javų priėmimu, laikymu rūpinasi daugiau kaip 100 darbuotojų, dirbančių grūdų elevatoriuose. Daugiau kaip 600 žmonių dirba Agrokoncerno įmonių grupės ūkiuose, kurie rūpinasi augalininkystės bei gyvulininkystės produkcijos auginimu, priežiūra bei realizavimu.
 
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, jų profesinių įgūdžių, techninės bazės gerinimas – vienas svarbiausių Agrokoncerno įmonių grupės prioritetų.