UAB „Agrokoncernas“ kryptingai investuoja į inovacijų ir išmaniosios žemdirbystės sprendimų plėtrą. Įmonių grupėje įkurtas naujas Inovacijų ir tyrimų centras "AgroITC". Tai vienintelis tokio pobūdžio tyrimų centras privačiame verslo sektoriuje, visame Baltijos šalių regione.
Inovacijų ir tyrimų centre "AgroITC" atliekami:


  • • Tikslieji lauko tyrimai. „Agrokoncernas“ atlieka tiksliuosius lauko tyrimus ne tik įmonių grupės laukuose, bet ir inovatyvių, išmaniosios žemdirbystės technologinius sprendimus naudojančių žemdirbių ūkiuose. Babtuose įsikūrusiame Inovacijų ir tyrimų centre, atliekami įvairūs tyrimai su skirtingomis veislėmis, augalų maitinimo ir apsaugos programomis daugiau nei 1100 lauko bandymų laukelių. Tikslieji lauko bandymai atliekami žieminiuose rapsuose, žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, vasariniuose miežiuose, žirniuose ir pupose. Visų šių bandymų tikslas – pasitikrinti savo rekomendacijas ir toliau tobulinti augalų auginimo technologijas, kad jos būtų kuo efektyvesnės ir inovatyvesnės.


Tyrimų metu įvertinama:
• Herbicidų ir fungicidų efektyvumas prieš kenksmingųjų organizmų, priklausomai nuo skirtingo augalų apsaugos produktų naudojimo laiko ir purškimo normų;
• Augimo reguliatorių įtaka augalų biometriniams rodikliams;
• Birių trąšų ir tręšimo per lapus įtaka lauko augalų produktyvumui;
• Lauko augalų veislių žiemojimas, jautrumas ligoms bei jų produktyvumas.


• Laboratoriniai eksperimentai. Inovacijų ir tyrimų centre "AgroITC" įrengta moderni laboratorija, leidžianti atlikti įvairius augalų mitybos, sėklų kokybės ir fitopatologijos eksperimentus.

Laboratorijoje atliekami šie tyrimai:
Augalų tyrimai – Biometrinė augalų analizė; Chlorofilų A ir B kiekių nustatymas spektrofotometriniu metodu; Suminio azoto nustatymas Kjeldalio metodu; Suminių makro (P, K, S, Mg, Ca) ir mikro (B, Mn, Zn, Fe, Cu ir kt.) elementų kiekių nustatymas, sunkiųjų metalų (Cd, Pb ir kt.) pėdsakų analizė induktyviai susietos plazmos optinės emisijos spektrometru;
Dirvožemio tyrimai - Dirvožemio dalelių dydžio nustatymas 0,01 – 3500 µm diapozone (granuoliometrinė sudėtis); Judriųjų fosforo (P2O5) ir kalio (K2O) elementų nustatymas kalcio-acetato-laktato (CAL) metodu; pH nustatymas potenciometriniu metodu; Mainų potencialusis rūgštingumas (pHKCl),
Trąšų tyrimai - Dalelių dydžio (0,01 – 3500 µm) ir jų procentinio pasiskirstymo nustatymas; Amidinio, amoniakinio, nitratinio azoto apskaičiavimas.


• Gamybiniai bandymai. Gamybiniai bandymai yra atliekami ne tik „Agrokoncerno“ grupės laukuose, bet ir inovatyvių žemdirbių ūkiuose. Gamybinių tyrimų metu, įrengiamos pagrindinių lauko augalų veislių kolekcijos ūkių laukuose.


Inovacijų ir tyrimų centras "AgroITC" bendradarbiauja su Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centru.
Šių dienų taikomų augalų auginimo technologijų siekiamybė yra užauginti kuo didesnį ir sveikesnį derlių su mažiausiais agroekosistemos pažeidimais, bei įgauti maksimalų pelną optimaliomis išlaidomis.

 

• Inovacijų ir tyrimų centrui „AgroITC“ suteiktas bandymų praktikos sertifikatas.

Atliekami gerosios augalų apsaugos produktų (beicų, insekticidų, herbicidų, fungicidų, augimo reguliatorių, biologinių augalų apsaugos produktų) veiksmingumo bandymų praktikos (GBP) tyrimai.
Duomenys pateikiami programoje ARM, taip pat gali būti pateikti MS Excel, MS Word, PDF formatais.
Ataskaitos rengiamos anglų kalba.
GBP tyrimų patirtis nuo 2022 m.


Gerosios augalų apsaugos produktų veiksmingumo bandymų praktikos sertifikatas (782 KB,