Žemės ūkio įmonės

Agrokoncerno įmonių grupės įmonės valdo daugiau kaip 35 tūkst. ha žemės. Pagrindinė ūkinė veikla – augalininkystė (javai ir rapsai), sėklininkystė (sertifikuota javų sėkla, rapsas) bei gyvulininkystė (pienininkystė). Žemės ūkio bendrovėse (ŽŪB) organizuojamose lauko dienose Lietuvos žemdirbiai gali susipažinti su augalų auginimo technologijomis, naujovėmis, pasidalinti patirtimi jiems aktualiais klausimais. Ūkiuose taip pat plėtojama sėklininkystė, auginamos sertifikuotos javų ir rapsų sėklos.
 
Žvirblonių ŽŪB ir Draugo ŽŪB be augalininkystės, plėtoja ir gyvulininkystę – augina veislines telyčias ne tik savo ūkių bandai didinti, bet ir parduoti. Veiklą augalininkystėje plečia ir UAB “Šiaulių agrocentras“, Bridų ŽŪB, UAB „Radviliškio agrocentras“, UAB „Pakruojo agrocentras“, UAB „Marijampolės agrocentras“ ir kiti ūkiai. Savi ūkiai Agrokoncerno įmonių grupei labai padeda plėtoti savo veiklą. Praktinis patyrimas, įgytas šiuose ūkiuose, leidžia efektyviau konsultuoti žemdirbius augalų apsaugos, tręšimo bei veislių pasirinkimo klausimais.