KINTO®

BEICAS

Gamintojas: BASF
Pakuotė: 50 l, 200 l, 1000 l

 

 

Sisteminio ir kontaktinio veikimo triazolų ir imidazolų grupės fungicidas skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, rugių, kvietrugių, miežių ir avižų sėklų beicavimui.

 

Veikliosios medžiagos: tritikonazolas 20 g/l, prochlorazas 60 g/l.

Produkto forma: takus koncentratas.

Skirtas profesionaliam naudojimui sėklų ruošimo įmonėse.


VEIKIMO BŪDAS

KINTO® – fungicidinis beicas, skirtas javų sėklos apdorojimui. Kinto saugo javus nuo per sėklą ir per dirvą plintančių ligų sukėlėjų. Kinto veikliosios medžiagos, sisteminė tritikonazolas ir prasiskverbiančiu veikimu pasižymintis prochlorazas, papildo viena kitą ir pagerina viena kitos efektyvumą nuo daugelio javų ligų sukėlėjų.

 

KINTO® yra efektyvus nuo kūlių kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose, miežiuose ir avižose. Žieminius kviečius, rugius ir kvietrugius saugo nuo pavasarinio pelėsio. Žieminiuose ir vasariniuose javuose efektyvus nuo pašaknio ligų, miežius ir avižas saugo nuo dryžligių.

Registracijos numeris: 0299B/06.

Galiojimo laikas: 2 metai.


Užregistravo: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15 DK-4042 Kopenhaga S, Danija.

Kilmės šalis: BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Wädeswil Branch, Olandija.

Gamintojo atstovas: BASF UAB, Tauro g. 12, Vilnius, Lietuva.

Telefonas: 8-5 210 74 50, faksas: 8-5 210 74 58.

 

®BASF registruotas prekės ženklas


Žieminiai ir vasariniai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai, avižos

Norma: 2,0 l/t sėklos.


KINTO® EFEKTYVUMAS PRIEŠ LIGAS

Ligos pavadinimas

Ligos sukėlėjas lotyniškai

Efektyvumas

Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai

   

Kietosios kūlės

Tilletia caries

XXX

Dulkančiosios kūlės

Ustilago tritici

XXX

Daigų pašaknio puviniai

Fusarium spp.

XX

Pavasarinis pelėsis

Microdochium (Fusarium) nivale

XX

Vasariniai kviečiai

 

Kietosios kūlės

Tilletia caries

XXX

Dulkančiosios kūlės

Ustilago tritici

XXX

Daigų pašaknio puviniai

Fusarium spp.

XX

Daigų septoriozė

Stagonospora (Septoria) nodorum

XX

Žieminiai miežiai

 

Dulkančiosios kūlės

Ustilago nuda

XXX

Juostotoji dryžligė

Dreschlera graminea

XXX

Vasariniai miežiai

 

Dulkančiosios kūlės

Ustilago nuda

XXX

Tinkliškoji dryžligė

Dreschlera teres

XX

Juostotoji dryžligė

Dreschlera graminea

XXX

Daigų pašaknio ir šaknų puviniai

Fusarium spp., Bipolaris sorokiniana

XX

Avižos

 

Dulkančiosos kūlės

Ustilago avenae

XXX

Avižų dryžligė

Dreschlera avenae

XX

XXX = labai efektyvu; XX = efektyvu.

 

Venkite atsparumo!

Visada yra pavojus atsirasti fungicidų veiklioms medžiagoms atsparių grybų rasių, todėl yra tikimybė, kad susiklosčius ypač nepalankioms sąlygoms gali pasikeisti produktų efektyvumas. Sąlygų, kurioms esant gali atsirasti atsparumas, iš anksto numatyti negalima. Gamintojas negali prisiimti atsakomybės už nuostolius dėl pasireiškusio atsparumo veikliajai medžiagai, nes tai lemia daugybė gamintojo nekontroliuojamų faktorių, priklausančių nuo grybų rasių ir produkto naudojimo. Norint išvengti efektyvumo sumažėjimo būtina naudoti tik visą rekomenduojamą BASF produkto normą.


NAUDOJIMAS

Naudojant KINTO®, aplinkos temperatūra turėtų būti ne žemesnė kaip + 5oC.

 • Prieš naudojimą gerai suplakite!

 • Beicuoti galima neskiestu produktu arba skiestu su vandeniu, 1 litras KINTOÒ skiedžiamas su 1 - 4 litrais vandens.

 • Beicavimui naudokite tik tam skirtas mašinas. Kiti būdai neleistini.

 • Gerai ir tolygiai padenkite beicu sėklos paviršių, taip užtikrinsite beicavimo efektyvumą.

 • Prieš beicuodami patikrinkite sėklų daigumą. Sėklos normą paskaičiuokite atsižvelgdami į sėklų stambumą ir beicuojamų sėklų daigumą.

 • Įsitikinkite, kad sėjamosios sureguliuotos teisingai. Sėjamąją nustatykite beicuotai sėklai.

 • Kartais beicuotos sėklos kiek vėliau pradeda dygti, tačiau javų augimui neigiamos įtakos neturi.

 • Naudodami 200 ar 1000 litrų pakuotę, ją atidarinėkite tik kaip nurodyta instrukcijose.

DĖMESIO!

 • Beicuojamų sėklų drėgnumas turi būti 12 %. Gali sumažėti daigumas sėklų, kurios buvo džiovinamos džiovyklose, turi smulkius pažeidimus per kuriuos produktas gali būti pasisavintas į sėklą.

 • Nebeicuokite su Kinto sutraiškytų, sulipusių ar kitaip pažeistų grūdų.

 • Neleiskite, kad išbeicuotų grūdų drėgnumas viršytų 16 %.

 • Nenaudokite beicuotų grūdų pašarui. Laikykite saugiai, pašaliniams žmonėms, gyvuliams, naminiams ir laukiniams gyvūnams neprieinamoje vietoje.

 • Maišų, kuriuose buvo supilti beicuoti grūdai nenaudokite grūdų, maisto ir pašaro laikymui.

BEICUOTŲ GRŪDŲ LAIKYMAS

 • Po apdorojimo Kinto sėklos turi būti laikomos sausai.

 • Apdorotų Kinto sėklų nepalikite kitam sezonui.

 • Maišai su apdorotais grūdais turi būti pažymėti “DĖMESIO! Sėkla beicuota Kinto”.

BEICAVIMO MAŠINOS PLOVIMAS

1. Pilnai ištuštinkite visą sistemą.

2. Temperatūrai esant +5o C ir žemesnei, plaudami ir paleisdami mašiną darbui naudokite šiltą vandenį.

3. Skalavimo skystį galite pasiruošti tuščiuose kanistruose.


DARBO SAUGA

Saugokitės, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Dėvėkite neperšlampančius cheminėms medžiagoms atsparius apsauginius drabužius, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, guminius batus, hermetiškai priglundančius apsauginius akinius. Sulaistytus drabužius nedelsdami nusivilkite. Darbo vietoje negerkite, nevalgykite ir nerūkykite. Būtinai plaukite rankas ir prauskite veidą vandeniu ir muilu prieš pertraukas ir baigę darbą.


APLINKOS APSAUGA

Produktas aplinkai pavojingas. Netikėtai išsipylus nedideliam kiekiui – surinkite su atitinkama absorbuojančia medžiaga ir sunaikinkite pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. Kruopščiai nuplaukite užterštus paviršius ir daiktus, laikydamiesi aplinkos apsaugos reikalavimų. Išsiliejus dideliam kiekiui, nedelsdami informuokite Aplinkos apsaugos tarnybas, elkitės pagal nurodymus, esančius saugos duomenų lapuose.


SANDĖLIAVIMAS

Laikykite nuo šalčio apsaugotoje patalpoje nuo 0 iki + 30º C temperatūroje. Laikykite sausoje, gerai ventiliuojamoje, vėsioje patalpoje, vaikams neprieinamoje vietoje. Laikykite atokiau nuo maisto produktų ir pašarų. Laikykite tik gamintojo taroje.


TAROS NUKENKSMINIMAS IR LIKUČIŲ SUNAUDOJIMAS

Nenaudokite taros kitiems tikslams. Kruopščiai praskalaukite tarą vandeniu 3 kartus, supilkite išplovas į beicavimo mašiną ir sunaudokite. Produkto arba tirpalo likučių negalima išpilti, nes jie yra žalingi gamtai. Tuščią išplautą tarą sunaikinkite pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.