Fungicidas Acanto

Gamintojas: Du Pont
Kilmės šalis: Prancūzija

ACANTO® yra plataus veikimo spektro strobilurinų grupės fungicidas prieš grybines ligas žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, miežiuose, rugiuose, kvietrugiuose ir avižose.

Veiklioji medžiaga: pikoksistrobinas 250 g/l.

FUNGICIDAS ACANTO

ACANTO® yra plataus veikimo spektro strobilurinų grupės fungicidas prieš grybines ligas žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, miežiuose, rugiuose, kvietrugiuose ir avižose.

 

Veiklioji medžiaga: pikoksistrobinas 250 g/l.
Produkto forma: koncentruota suspensija.
Preparatas skirtas profesionaliam naudojimui.

 

VEIKIMO BŪDAS
Geriausi rezultatai pasiekiami purškiant augalus ankstyvoje ligos išplitimo stadijoje. ACANTO® veikia profilaktiškai ir apsaugo augalus mažiausiai 4-6 savaites. Veikliosios  medžiaga pikoksistrobinas veikia sistemiškai ir yra greitai įsisavinama (valandos bėgyje) po purškimo. Labai sausomis oro sąlygomis, produkto efektyvumas gali sumažėti. ACANTO® yra plataus veikimo spektro strobilurinų grupės fungicidas.

 

Registracijos Nr. 0333F/07.
Galiojimo laikas:
2 metai.

Gamintojas: Užregistravo: Importuotojas:
Du Pont de Nemours(France)S.A.S. DuPont Finland Ltd. Berner OY
82 Rue de Wittelsheim,68700 Cernay Keilaranta 12, P.O.box 54, Eteläranta 4, P.O.box 15
Pagaminta ES/Prancūzijoje. FI-02151 Espoo, Suomija. FI-00131Helsinki, Suomija.

 

Berner/DuPont atstovas Lietuvoje: Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos raj. LT-55296, Tel/faks.: 8 349 65248, mob.: 8 610 06111.

 

ŽIEMINIAI IR VASARINIAI KVIEČIAI

Ligos Norma l/ha
Miltligė (Erysiphe graminis) 0,5-1,0
Rudosios rūdys (Puccinia recondita)
Geltonosios rūdys (Puccinia striiformis)
Juodosios rūdys (Puccinia graminis)
Kviečių dryžligė (Drechslera tritici-repentis
Septoriozė (Septoria spp.)


ŽIEMINIAI IR VASARINIAI MIEŽIAI

Ligos Norma l/ha
Miltligė (Erysiphe graminis) 0,5-1,0
Smulkiosios rūdys (Puccinia recondita)
Tinkliškoji dryžligė (Drechslera teres)
Rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis)

RUGIAI

Ligos Norma l/ha
Miltligė (Erysiphe graminis) 0,5-1,0
Rudosios rūdys (Puccinia recondita)
Juodosios rūdys (Drechslera teres)
Rinchosporiozė (Rhynchosporium graminicola)


KVIETRUGIAI

Ligos Norma l/ha
Miltligė (Erysiphe graminis) 0,5-1,0
Rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis)
Rudosios rūdys (Puccinia recondita)
Septoriozė (Septoria spp.)


AVIŽOS

Ligos Norma l/ha
Miltligė (Erysiphe graminis) 0,5-0,5
Vainikuotosios rūdys (Puccinia coronata)
Avižų dryžligė (Pyrenophora avenae)
Septoriozė (Septoria spp.)


Didžiausias purškimų skaičius naudojant pilną normą - 1,0 l/ha.

VANDENS KIEKIS
Vandens kiekis: 200 - 300l/ha. Rekomenduojamas slėgis – 3 barai, važiavimo greitis – 7 km/val.

ATSPARUMAS
Fungicidą būtina naudoti pagal rekomendacijas t.y. nuo rekomenduojamų ligų, nurodytu purškimo laiku, naudojant registruotas normas. Nenaudoti mažesnės normos nei nurodyta etiketėje. Augalų vegetacijos metu apsaugai nuo ligų nenaudoti ACANTO® daugiau nei 2 kartus. Galimas atsparumo išsivystymas.

NAUDOJIMO LAIKAS

ACANTO® galima purkšti 1-2 kartus per sezoną, priklausomai nuo ligos intensyvumo. Fungicidą galima naudoti profilaktiškai ar  pasirodžius pirmiems ligos požymiams - krūmijimosi pabaigoje - žydėjimo pradžioje (BBCH 29-61), vėliausiai 35 d. iki derliaus nuėmimo, bet optimaliausias panaudojimo laikas-paskutinio lapo tarpsnis. ACANTO® yra greitai įsavinamas augalų-sausomis sąlygomis per 1 val., drėgnomis - per 2 val. Vengti purkšti, kai oro temperatūra virš 25 ºC, esant smarkiam saulės intensyvumui, kai augalai kenčia nuo sausros ar šalčio. Nenaudoti labai lengvose smėlio dirvose. Nepurkšti ant šlapių augalų. Nėra apribojimų kitais metais auginamiems augalams. Panaudojus mažesnę normą, ypač ankstyvuose augimo tarpsniuose, purškimą fungicidais gali tekti pakartoti.

 

SĄLYGOS, ĮTAKOJANČIOS NORMOS PASIRINKIMĄ

Mažesnė norma Didesnė norma
Atspari ligoms veislė  ir avižose Jautri ligoms veislė
Retas pasėlis Tankus pasėlis
Sausa Drėgmės pakankamai


TIRPALO PARUOŠIMAS
Pusę purkštuvo talpos pripildyti vandeniu ir įjungus maišyklę supilti reikiamą produkto kiekį. Pripildžius purkštuvą likusiu vandens kiekiu įpilti jei reikia mikrotrąšas ir paviršiaus aktyviąją medžiagą. Purškimo ir pertraukų metu maišyklė turi būti įjungta. Visas tirpalas tuoj pat išpurškiamas. Tuščią pakuotę reikia išskalauti švariu vandeniu, o paplavas supilti į purkštuvą su tirpalu.

 

MAIŠYMAS
Remiantis gamintojo praktine patirtimi  ACANTO® galima maišyti  su daugeliu herbicidų, insekticidų, augimo reguliatorių ir  kito veikimo būdo fungicidų, kurių panaudojimo laikas sutampa (pvz, Tilt® 250 EC, Folicur® 250 EW, Orius®, Falcon® 460 EC, Mentor®, Cycocel®, Cerone®, Starane® 180, Decis® Extra, Fastac®, Juventus®, Opus®).

Pastaba: jeigu  ACANTO® yra maišomas su granuliuotais produktais (ar milteliais) - tada šie kietos fazės produktai į purkštuvą suberiami pirmiausiai. Augimo reguliatoriai ir mikroelementinės trąšos supilamos paskiausiai.

Naudojimas purškimo programose: siekiant išvengti ligų atsparumo  ACANTO® ir išplėsti ligų poveikio spektrą, rekomenduojame naudoti programoje su fungicidais turinčiais kitokio veikimo būdo veikliąsias medžiagas (pvz., Orius®, Juventus®). Visais atvejais prieš maišydami pasikonsultuokite su gamintojo atstovu ar platintoju.

 

PURKŠTUVO PRIEŽIŪRA
Prieš pradedant darbą sureguliuoti purkštuvą, patikrinti jo rezervuarą, vamzdynų, purkštukų švarumą. Po purškimo ACANTO® purkštuvo talpą, vamzdynus, purkštukus reikia išplauti švariu vandeniu ir tam skirtomis plovimo priemonėmis.

 

TUŠČIOS TAROS SUNAIKINIMAS
Tuščią tarą tris kartus išskalauti švariu vandeniu, o paplavas supilti į purkštuvą ir išpurkšti ant apdoroto ploto, po to ją uždaryti, pažymėti ir sunaikinti laikantis Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimų.

 

SAUGOS PRIEMONĖS
Nepurkšti arčiau nei 5 m. iki vandens telkinių, neužteršti vandens telkinių produkto likučiais, pakuotėmis ir paplavomis.

 

ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS
Dėvėkite neperšlampančius apsauginius drabužius, cheminėms medžiagoms atsparias neperšlampančias pirštines, avėkite guminius batus. Purkšdami naudokite kvėpavimo takų apsaugos priemonę su P2 / A2 tipo filtru Saugokitės, kad preparato nepatektų į kvėpavimo takus, akis. Dirbant lauke atkreipti dėmesį į vėjo kryptį, stengtis neįkvėpti purškiamo tirpalo dulksnos.

 

PIRMOJI PAGALBA
Jei pasijutote blogai nedelsiant kreipkitės į gydytoją ir parodykite etiketę. Patekus ant odos: reikia nedelsiant nusivilkti suterštus drabužius, o odą nuplauti vandeniu ir muilu. Kreiptis į gydytoją. Patekus į akis: reikia plauti jas švariu vandeniu mažiausiai 15 minučių ir nedelsiant kreiptis į akių gydytoją. Įkvėpus: nukentėjusįjį reikia išvesti į gryną orą. Nedelsiant kreiptis į gydytoją. Prarijus: be gydytojo leidimo nesukelkite vėmimo. Užtikrinkite nukentėjusiajam ramybę. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodykite produkto etiketę.

 

SAUGOJIMAS
Produktą laikyti sandariai uždarytoje gamyklos taroje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje , vaikams nepasiekiamoje patalpoje, atskirai nuo maisto produktų, vandens ir pašarų. Naudojant negalima valgyti, rūkyti ir gerti. Baigus darbą ar pertraukų metu nusiprausti vandeniu ir muilu, persirengti. Atidarytą pakuotę sunaudoti per vienerius metus. Produktas nedegus, nesukelia metalų korozijos. Produktui išsipylus ant grindų, jį surinkite naudodami absorbuojančias medžiagas, supilkite į tam skirtą indą, pažymėkite ir sunaikinkite laikantis Lietuvoje galiojančių teises aktu reikalavimų. Neleiskite, kad produkto likučiai patektų į dirvą, drenažą, paviršinius ir gruntinius vandenis.

 

PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA
Produktas  nedegus, tačiau gaisro metu gali išsiskirti kenksmingi garai. Gesinant dėvėti dujokaukes su kombinuotaisiais filtrais. Gesinti vandeniu, anglies dioksidu, gesinimo milteliais, putomis, smėliu. Nutekančiam vandeniui surinkti padaryti laikinas žemės sankasas.


REGIONINIAI ATSTOVAI

Alytus 8-698-25763

Anykščiai 8-614-84874
Biržai 8-620-54380
Druskininkai 8-698-25763
Elektrėnai 8-614-84874
Gargždai 8-618-15862
Ignalina 8-698-85459
Jonava 8-682-55675
Joniškis 8-656-91492
Jurbarkas 8-612-71706
Kalvarija 8-618-87965
Kaišiadorys 8-614-84874
Kaunas 8-656-91489
8-616-00852

Kazlų Rūda 8-618-87965
Kelmė 8-615-88701
Kėdainiai 8-610-63917
Klaipėda 8-618-15862
Kretinga 8-618-15862
Kupiškis 8-698-36382
Lazdijai 8-618-87965
Marijampolė 8-618-87965
Mažeikiai 8-614-12328
Molėtai 8-698-85459
Naujoji Akmenė 8-614-12328
Pagėgiai 8-612-71706
Panevėžys 8-682-55675
8-629-11195

Pakruojis 8-611-17655
Pasvalys 8-686-93659
Plungė 8-618-15862
Prienai 8-618-87965
8-656-91489

Radviliškis 8-686-49838
Raseiniai 8-687-70818
Rietavas 8-618-15862
Rokiškis 8-698-36382
Skuodas 8-618-15862
Šakiai 8-618-20458
8-614-25449

Šalčininkai 8-698-25763
Šiauliai 8-618-87973
Šilalė 8-618-15862
Šilutė 8-618-15862
Širvintos 8-698-25763
Švenčionys 8-698-85459
Tauragė 8-612-71706
Telšiai 8-615-88701
Trakai 8-698-25763
Ukmergė 8-614-84874
Utena 8-614-84874
Varėna 8-698-25763
Vilkaviškis 8-620-38328
Vilnius 8-698-25763
Zarasai 8-698-36382