Fungicidas Adexar

Gamintojas: BASF
Kilmės šalis: Vokietija

Adexar - sisteminis fungicidas su apsauginiu ir gydomuoju veikimu, skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, kvietrugių, ragių, miežių ir avižų apsaugai nuo grybinių ligų.

Veikliosios medžiagos: fluksapiroksadas 62.5 g/l (6%) + epoksikonazolas 62.5 g/l (6%)

Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l

FUNGICIDAS ADEXAR

Adexar - sisteminis fungicidas su apsauginiu ir gydomuoju veikimu, skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, kvietrugių, ragių, miežių ir avižų apsaugai nuo grybinių ligų.

Veikliosios medžiagos: fluksapiroksadas 62.5 g/l (6%) + epoksikonazolas 62.5 g/l (6%)

Cheminės grupės: karboksamidų ir triazolų

Produkto forma: koncentruota emulsija

 

Skirtas profesionaliajam naudojimui

 

VEIKIMO BŪDAS

Adexar yra 2-jų veiklių medžiagų fungicidas, sudarytas iš triazolų grupės DMI fungicido epoksikonazolo mišinyje su nauja veiklia medžiaga - fluksapiroksadu. Produkto forma - koncentruota emulsija.

Epoksikonazolas priklauso triazolų grupės fįmgicidams ir jo esminis veikimo būdas yra ergosterolio biosintezės blokavimas ir ląstelių sienelės suardymas. Pagal savo veikimo būdą triazolai priskiriami demetilinimo inhibitoriams (DMI). DMI dar yra vadinami sterolbiosintezės inhibitoriais (SBI).

Fluksapiroksadas priklauso karboksamidų SDHI cheminei grupei. Fluksapiroksadas stabdo grybinių ligų vystimąsi, neleisdamas gamintis energijai ir taip pat stabdydamas kitų svarbiausių ląstelės dalių cheminę sintezę.

Adexar yra sisteminis fungicidas su apsauginiu ir gydomuoju veikimu nuo daugelio grybinių ligų žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose, miežiuose ir avižose.

 

Adexar 2,0 l/ha veiksmingumas nuo ligų

 

Žieminiai kviečiai

Vasariniai kviečiai

Žieminiai miežiai

Vasariniai miežiai

Avižos

Rugiai

Kvietrugiai

Miltligė*

++

++

++

++

++

++

++

Lapų septoriozė

+++

+++

-

-

-

-

+++

Lapų ir varpų septoriozė {Phaeosphaena nodorum)

++

++

-

-

-

-

++

Geltonosios rūdys

+++

+++

+++

+++

-

+++

+++

Rudosios rūdys

+++

+++

+++

+++

-

+++

+++

Tinkliškoji dryžligė

-

-

+++

+++

-

-

-

Rinchosporiozė

-

-

+++

 

+++

-

+++

-

Kviečių dryžligė

 

++

++

-

-

-

-

++

Ramularija

 

-

+++

+++

-

-

-

Vainikuotosios rūdys

-

-

-

-

+++

-

-

Stiebalūžė**

++

-

++

-

-

++

++

+++   Veiksminga     (> 80%)

++     Vidutiniškai veiksminga (60-80%)

 

Registracijos numeris: 0449F/12.

Laikymas: 2 metai nuo pagaminimo datos.
Laikomas temperatūroje nuo 0 iki + 40° C.

Užregistravo: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15 DK-2300 Kopenhaga S, Danija
Kilmės šalis: BASF SE, D-67056, Ludwigshafen, Vokietija

Gamintojo atstovas: BASF UAB, Sausio 13-osios g. 4A, LT-04343, Vilnius, Lietuva. Telefonas: 8-5 210 74 50.
 

Ligos

Norma, l/ha

Panaudojimo laikas

Žieminiai kviečiai, kvietrugiai

Lapų septoriozė,          

varpų septoriozė,        

kviečių dryžligė,           

geltonosios rūdys,      

rudosios rūdys,            

miltligė*                          

stiebalūžė**

2,0

 

 

 

 

1,0

Pasėliai sezono metu purškiami vieną kartą profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31-69). Didesnė norma naudojama, jautresnių ligoms veislių kviečiuose ir kvietrugiuose ir, kai reikalinga ilgesnė apsauga.

 

Kai pasėliai sezono metu purškiami du kartus. Kitam purškimui galima naudoti ir kitus fungicidus. Purškiama profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31-69). Mažesnė norma naudojama mažiau jautrių ligoms veislių kviečiuose ir kvietrugiuose.

*Purškiant nuo kitų ligų fungicidas turi apsauginį veikimą ir nuo miltligės. Jautrių miltligei veislių pasėliuose ar išplitus miltligei, Adexar maišykite su nuo miltligės veiksmingu fungicidu (Flexity , Corbel).

**Nuo stiebalūžės purškiama Adexar 2,0 l/ha bamblėjimo pradžioje (BBCH 31-32).

Vasariniai kviečiai

Lapų septoriozė,          

varpų septoriozė,        

kviečių dryžligė,

geltonosios rūdys,      

rudosios rūdys,             

miltligė*

2,0

 

 

 

 

1,0

Pasėliai sezono metu purškiami vieną kaitą profilaktiškai arba pasirodžius

pimiiesierns ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31-69). Didesnė norma naudojama jautresnių ligoms veislių kviečiuose ir, kai reikalinga ilgesnė apsauga.

 

Kai pasėliai sezono metu purškiami du kartus. Kitam purškimui galima naudoti ir kitus fungicidus. Purškiama profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31-69). Mažesnė norma naudojama mažiau jautrių ligoms veislių kviečiuose. Jautrių miltligei veislių pasėliuose ar išplitus miltligei, Adexar maišykite su nuo miltligės veiksmingu fungicidu (Flexity , Corbel).

*Purškiant nuo kitų ligų fungicidas turi apsauginį veikimą ir nuo miltligės. Jautrių miltligei veislių pasėliuose ar išplitus miltligei, Adexar maišykite su nuo miltligės veiksmingu fungicidu (Flexity , Corbel).

Žieminiai rugiai

Rinchosporiozė,          

rudosios rūdys,            

geltonosios rūdys, miltligė,                           

stiebalūžė**

2,0

 

 

 

1,0

Pasėliai sezono metu purškiami vieną karta profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31-69). Didesnė norma naudojama jautresnių ligoms veislių rugiuose ir, kai reikalinga ilgesnė apsauga.

Kai pasėliai sezono metu purškiami du kartus. Kitam purškimui galima naudoti ir kitus fungicidus. Purškiama profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31-69). Mažesnė nonna naudojama mažiau jautrių ligonis veislių rugiuose.

*Purškiant nuo kitų ligų, fungicidas turi apsauginį veikimą ir nuo miltligės. Jautrių miltligei veislių pasėliuose ar išplitus miltligei, Adexar maišykite su nuo miltligės veiksmingu fungicidu (Flexity, Corbel  ir kt.).

**Nuo stiebalūžės purškiama Adexar 2,0 l/ha bamblėjimo pradžioje (BBCH 31-32).

Žieminiai miežiai

Tinkliškoji dryžligė       

Rinchosporiozė            

Ramularija                      

Geltonosios rūdys      

Rudosios rūdys             

Miltligė*                          

Stiebalūžė**

2,0

1,0

Pasėliai sezono metu purškiami vieną kartą pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31-69). Naudojama jautresnių ligoms veislių miežiuose ir, kai reikalinga ilgesnė apsauga.

 

Pasėliai sezono metu purškiami pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31-69). Naudojama mažiau jautrių ligoms veislių miežiuose ir, kai purškimas atliekamas ankstyvuosiuose (BBCH 31-37) arba vėlesniuose vystymosi tarpsniuose (BBCH 41-69). Panaudojus sumažintą normą, ypač ankstyvuose augalo vystymosi tarpsniuose, purškimą fungicidu tenka kartoti.

 

Nuo ramularijos naudojama Adexar 1,0-2,0 l/ha. Pasėliai sezono metu purškiami vieną kaitą pasirodžius pirmiesiems požymiams arba profilaktiškai nuo bamblėjimo pabaigos iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 39-59). Didesnė norma naudojama jautresnių ligai veislių miežiuose ir, kai reikalinga ilgesnė apsauga. Mažesnė norma naudojama mažiau jautrių ligai veislių miežiuose. Naudojant fungicidus miežių apsaugai nuo ligų sumažinamas ir fiziologinis lapų dėmėtumas.

*Purškiant nuo kitų ligų fungicidas turi apsauginį veikimą ir nuo miltligės. Jautrių miltligei veislių miežiuose ar jau išplitus miltligei. Adexar maišykite su nuo miltligės veiksmingu fungicidu (Flexity*. Corbel^arkt).

**Nuo stiebalūžės purškiama Adexar 2,0 l/ha bamblėjimo pradžioje (BBCH 31-32),

 

Vasariniai miežiai

Tinkliškoji dryžligė,     

rinchosporiozė,           

ramularija,                     

geltonosios rūdys,     

rudosios rūdys,            

miltligė*

2,0

 

 

 

 

1,0

Pasėliai sezono metu purškiami vieną kaitą pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31-69). Naudojama jautresnių ligoms veislių miežiuose ir, kai reikalinga ilgesnė apsauga.

Pasėliai sezono metu purškiami pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31-69). Naudojama mažiau jautrių ligoms veislių miežiuose ir, kai purškimas atliekamas ankstyvuosiuose (BBCH 31-37) arba vėlesniuose vystymosi tarpsniuose (BBCH 41-69). Panaudojus sumažintą normą, ypač ankstyvuose augalo vystymosi tarpsniuose, purškimą fungicidu kaltais tenka kartoti.

Nuo ramularijos naudojama Adexar 1,0—2,0 l/ha. Pasėliai sezono metu purškiami vieną kaitą pasirodžius pinniesiems požymiams arba profilaktiškai nuo bamblėjimo pabaigos iki žydėjimo pabaigos (BBCH 39-69). Didesnė norma naudojama jautresnių ligai veislių miežiuose ir, kai reikalinga ilgesnė apsauga. Mažesnė norma naudojama mažiau jautrių  ligai veislių miežiuose. Naudojant fungicidus miežių apsaugai nuo ligų sumažinamas ir fiziologinis lapų dėmėtumas.

* Purškiant nuo kitų ligų fungicidas turi apsauginį veikimą ir nuo miltligės. Jautrių miltligei veislių miežiuose ai'jau išplitus miltligei,  Adexar maišykite su nuo miltligės veiksmingu fungicidu (Flexity, Corbel ar kt.).

 

 

Avižos

Miltligė.

vainikuotosios rūdys

2,0

 

 

1,0

Purškiama vieną kartą per sezoną pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31-69).

Pasėliai sezono metu purškiami pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31-69). Naudojama mažiau jautrių ligoms veislių avižose ir, kai purškimas atliekamas ankstyvuosiuose (BBCH 31-37) arba vėlesniuose vystymosi tarpsniuose (BBCH 41-69).

 

 

Didžiausias purškimų skaičius: naudojant 2,0 l/ha - 1 kartą,  naudojant po 1,0 l/ha — 2 kartus.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo — 35 dienos

 

VANDENS KIEKIS

Rekomenduojamas vandens kiekis 200 - 300 l/ha.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Pusę purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Produkto PAKUOTĘ GERAI SUPLAKITE. Įpilkite reikiamą kiekį Adexar ir baikite pilti vandenį. Pakuotę gerai praskalaukite ir supilkite išplovas į purkštuvo rezervuarą. Laikykite maišyklę įjungtą visą purškimo laiką. Kai naudojate produktų mišinius, atidžiai perskaitykite visų produktų etiketes ir kiekvieną produktą pilkite atskirai į purkštuvo rezervuarą, gerai išmaišykite.

 

PURŠKIMAS

Po purškimo turėtų 1 valandą nelyti.

 

ŠALIA AUGANTYS AUGALAI

Adexar gali neigiamai paveikti dviskilčius augalus. Venkite tirpalo dulksnos patekimo ant šalia augančių augalų.

 

VENKITE ATSPARUMO!

Adexar esanti    nauja    veikli    medžiaga    fluksapiroksadas    pagal    veikimo    pobūdį   priklauso sukcinatdeliidrogenazės inhibitoriams (SDHI, FRAC kodas C2). Yra žinomos kelios grybinės ligos įgijusios atsparumą SDHI grupės fungicidams (nuo vidutinio iki didelio).

Adexar  taip   pat  turi  veiklią  medžiagą  epoksikonazolą,   kuri  pagal  veikimo  pobūdį priklauso demetilinimo   inhibitoriams   (DMI,   FRAC   kodas   GI).   Jau   yra   nustatyta,   kad   lapų   septoriozė (Mycosphaerella graminicohi) tampa atspari kai kuriems šios grupės fungicidams ir tai gali smarkiai įtakoti produkto veiksmingumą nuo šios ligos.

Adexar būtina naudoti pagal etiketės rekomendacijas, t.y.  nuo rekomenduojamų ligų, nurodytu purškinio laiku, naudojant registruotas normas. Nenaudokite mažesnės normos ir nepurkškite daugiau kartų nei nurodyta etiketėje. Nepurkškite javų SDHI fungicidais (FRAC kodas C2) daugiau kaip du kartus. Skirtingai veikiančių fungicidų naudojimas mišiniuose ar pakaitomis mažina atsparių grybų rasių susidarymo riziką.

Visada naudokitės FRAC naujausiomis atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo rekomendacijomis arba dėl naujausios informacijos kreipkitės į produkto gamintoją/platintoją. Maksimalia 2,0 l/ha norma naudojamas Adexar turi pilną rekomenduojamą hektarinę epoksikonazolo ir fluksapiroksado normą. Abi veiklios medžiagos veikia nuo daugelio javų ligų ir jų veikimo būdas yra skirtingas, todėl produktas yra labai veiksmingas ir padeda mažinti atsparumo atsiradimo riziką.

 

SAUGOS PRIEMONĖS

Nėštumo metu moterys turi vengti kontakto su šiuo produktu.

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 14605) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (>0,4 mm), chloropreno (>0,5 mm), butilo  (>0,7 mm) ar kt. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą EN 166).

Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų,   avėti  tvirtą avalynę bei būtina  mūvėti  cheminėms  medžiagoms  atsparias pirštines.

Operatoriui purškimo metu rekomenduotina dirbti uždaroje kabinoje (su oro kondicionavimo (oro filtravimo) sistema)!

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Einant i javų apdorotus plotus rekomenduojama mūvėti pirštines, dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus.

Higienos priemonės. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Saugokitės, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Plauti rankas pertraukų metu ir po darbo. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.

 

Sandėliavimas

Laikykite atskilai nuo maisto, vandens ir pašarų, vaikams neprieinamoje vietoje. Saugokite nuo žemesnių kaip  -5° C temperatūrų. Saugokite nuo aukštesnės kaip +40° C temperatūros. Saugokite nuo karščio. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. Laikykite tik gamintojo pakuotėje. Laikant originalioje pakuotėje išlieka veiksmingas 24 mėnesius.

 

Tuščių pakuočių sunaikinimas

Supylus produktą į purkštuvą ir dar apie 30 sekundžių palaukus, kol išvarvės paskutiniai lašeliai, pakuotė turi būti skalaujama. Produkto likučiai neturi išdžiūti. Taikomi integruoto skalavimo arba trigubo skalavimo metodai. Purkštuve integruotas pakuočių skalavimo įtaisas pakuotes skalauja iki 3-5 barų suspausto vandens srove. Išskalavus, naudotas vanduo supilamas į purkštuvą.

Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25-30 proc. pakuotės užpildyti švariu vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo pasiektų visus pakuotės kampelius. Tuomet skalavimo skystį supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodys švari. Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto lauko. Išskalautos pagal nustatytus reikalavimus pakuotės yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose. Neišskalautos ar išskalautos nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų produkto pakuotės yra pavojingos atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų (priduodamos į specialias pavojingų atliekų aikšteles).

 

 

 

REGIONINIAI ATSTOVAI

Alytus 8-698-25763

Anykščiai 8-614-84874
Biržai 8-620-54380
Druskininkai 8-698-25763
Elektrėnai 8-614-84874
Gargždai 8-618-15862
Ignalina 8-698-85459
Jonava 8-682-55675
Joniškis 8-656-91492
Jurbarkas 8-612-71706
Kalvarija 8-618-87965
Kaišiadorys 8-614-84874
Kaunas 8-656-91489
8-616-00852

Kazlų Rūda 8-618-87965
Kelmė 8-615-88701
Kėdainiai 8-610-63917
Klaipėda 8-618-15862
Kretinga 8-618-15862
Kupiškis 8-698-36382
Lazdijai 8-618-87965
Marijampolė 8-618-87965
Mažeikiai 8-614-12328
Molėtai 8-698-85459
Naujoji Akmenė 8-614-12328
Pagėgiai 8-612-71706
Panevėžys 8-682-55675
8-629-11195

Pakruojis 8-611-17655
Pasvalys 8-686-93659
Plungė 8-618-15862
Prienai 8-618-87965
8-656-91489

Radviliškis 8-686-49838
Raseiniai 8-687-70818
Rietavas 8-618-15862
Rokiškis 8-698-36382
Skuodas 8-618-15862
Šakiai 8-618-20458
8-614-25449

Šalčininkai 8-698-25763
Šiauliai 8-618-87973
Šilalė 8-618-15862
Šilutė 8-618-15862
Širvintos 8-698-25763
Švenčionys 8-698-85459
Tauragė 8-612-71706
Telšiai 8-615-88701
Trakai 8-698-25763
Ukmergė 8-614-84874
Utena 8-614-84874
Varėna 8-698-25763
Vilkaviškis 8-620-38328
Vilnius 8-698-25763
Zarasai 8-698-36382