Fungicidas Orvego

Gamintojas: BASF
Kilmės šalis: Vokietija

Orvego - apsauginio, kontaktinio ir translaminarinio (lokaliai sisteminio) veikimo fungicidas, naudojamas bulvių lapų ir stiebų apsaugai nuo bulvių maro (Phytophtora infestans).

Veikliosios medžiagos: ametoktradinas 300 g/l + dimetomorfas 225 g/l

Pakuotė: 0.5 l, 1 l, 5 l, 10 l

FUNGICIDAS ORVEGO

Orvego - apsauginio, kontaktinio ir translaminarinio (lokaliai sisteminio) veikimo fungicidas, naudojamas bulvių lapų ir stiebų apsaugai nuo bulvių maro (Phytophtora infestans).

 

Veikliosios medžiagos: ametoktradinas 300 g/l + dimetomorfas 225 g/l

Produkto forma: koncentruota suspensija

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alergiją.

 

VEIKIMO BŪDAS

Orvego yra apsauginio, kontaktinio ir translaminarinio (lokaliai sisteminio) veikimo fungicidas nuo bulvių maro, į augalą patenkantis per lapus ir stiebus. Orvego sudarytas iš dviejų veiklių medžiagų: ametoktradino ir dimetomorfo.

 

Ametoktradinas - naujos kartos pirimidilaminų grupės fungicidas. Tai kontaktinio veikimo  fungicidas, ypatingai veiksmingas nuo Oomicetų klasės grybų, įskaitant bulvių maro sukėlėją (Phytophthora infestans). Ametoktradinu paveikti ligas sukeliantys grybai mažiau pagamina vieno pagrindinių ląstelės makroenerginių junginių Adenozin5 trifosfato (ATP), sunaudoja mažiau deguonies ir negauna pakankamai energijos medžiagų apykaitai vykdyti. Ši veikli medžiaga veikia maro   sukėlėjus visose zoosporų vystymosi stadijose.

Dimetomorfas yra lokaliai sisteminis (translaminarinis) fungicidas, priklausantis cinamono rūgčių amidų (CAA) grupei.

 

Dimetomorfas sutrikdo fosfolipidų biosintezę ir neleidžia formuotis ląstelių sienelėms. Dimetomorfas sukelia grybų ląstelių sienelių irimą ir nuo to grybų ląstelės žūva; jis veikia visose ligas sukeliančio grybo gyvenimo ciklo stadijose, išskyrus zoosporų formavimąsi ir zoosporų judėjimą ir turi puikų antisporuliacinį veikimą. Veikliosios medžiagos dimetomorfas ir ametoktradinas puikiai papildo viena kitą, todėl Orvego pasižymi ir kontaktiniu, ir lokaliai sisteminiu veikimu nuo bulvių maro.

 

Orvego saugo nuo bulvių maro stiebus ir lapus, naudojant jį tinkamu laiku, kaip sudėtinę dalį visos bulvių apsaugos nuo maro programos. Orvego taip pat apsaugo bulvių gumbus nuo bulvių maro infekcijos ir sumažina ligos išplitimą po derliaus nuėmimo, kai naudojamas kaip atitinkama dalis visoje apsaugos nuo bulvių maro programoje.

 

Orvego yra veiksmingiausias, kai naudojamas apsauginiams purškimams prieš atsirandant bulvių maro infekcijai. Orvego yra veiksmingas ir nuo fenilamidams atsparių bulvių maro atmainų.  Norint sumažinti bulvių gumbų apsikrėtimo riziką bulvių maru derliaus nuėmimo metu, naudokite Orvego rekomenduojamomis normomis ir purškimo intervalais, nuo pilno tarpuvagių užsidengimo

iki bulvienojų nudžiūvimo.

 

 

Registracijos numeris: 0404F/11

Siuntos numeris: žiūrėkite ant pakuotės

Pagaminimo data: žiūrėkite ant pakuotės

Galiojimo laikas: 2 metai

Laikymas: laikomas temperatūroje nuo 0 iki + 40º C

 

Užregistravo: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15; DK-2300 Kopenhaga S; Danija

Kilmės šalis: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vokietija

Gamintojo atstovas: BASF UAB Sausio 13-osios g. 4A, LT-04343 Vilnius, Lietuva. Telefonas: 8-5

210 74 50 Faksas: 8-5 210 74 58.
 

Orvego galima naudoti visų veislių bulvėse, įskaitant ir sėklines. Orvego naudojimas su paviršiaus aktyviosiomis medžiagomis padeda geriau paskleisti produktą  augalo paviršiuje ir pasiekti maksimalų veiksmingumą. Prieš naudodami paviršiaus aktyviąsias medžiagas, atidžiai perskaitykite produkto etiketę.
 

Augalai

Norma l/ha

Naudojimo laikas

Bulvės

0,8

Purškimo laikas:

Norint maksimaliai apsaugoti bulves nuo bulvių maro, Orvego visada purškiamas profilaktiškai.   Rekomenduojama pradėkite purkšti Orvego, kai tik susidaro palankios sąlygos bulvių marui plisti arba oficialiai paskelbiama apie maro plitimo pradžią regione. Jei bulvių maras nepasireiškia anksčiau, purkšti pradėkite, kai augalai susijungia eilėse ir uždengia vagas (BBCH 20-39) iki visiškos brandos (BBCH 89).

 

Orvego purškiamas 5 –10 dienų intervalu, priklausomai nuo ligos plitimo intensyvumo, bulvių veislės ir klimatinių sąlygų. Bulvių maras smarkiai plinta esant šiltam ir drėgnam orui. Purškiama dažniau (trumpesniu intervalu) esant palankioms bulvių marui plisti sąlygoms bei lietinami pasėliai.

Didžiausias purškimų skaičius – 3.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 7 dienos.

 

VANDENS KIEKIS

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200 – 500 l/ha. Vandens kiekis priklauso nuo purškiamų augalų

vešlumo, labai svarbu gerai padengti lapus ir stiebus.

 

TIRPALO PARUOŠIMAS

Pusę purkštuvo talpos užpildykite švariu vandeniu, įjunkite maišyklę ir lėtai supilkite reikiamą kiekį Orvego. Maišykite, kol gausite vienodą tirpalą. Papildykite trūkstamu vandens kiekiu ir nuolat maišykite, kol baigsite purškimą . Neruoškite daugiau tirpalo, nei planuojate sunaudoti. Po purškimo turi praeiti 1 valanda be lietaus.

 

MAIŠYMAS

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininko atstovus.

 

VENKITE ATSPARUMO

Orvego sudarytas iš ametoktradino (QxI fungicidų grupė, FRAC kodas 45) ir dimetomorfo (CAA fungicidų grupė, FRAC kodas 40). Abiems grupėms priklausančioms veiklioms medžiagoms būdinga nuo mažos iki vidutinės atsparumo atsiradimo rizika. FRAC rekomenduoja laikytis  atsparumo atsiradimo riziką mažinančių priemonių.

 

Pagal FRAC rekomendacijas, produktai, savo sudėtyje turintys CAA fungicidų grupės veikliąją medžiagą, ar naudojami mišiniuose su kito veikimo fungicidais gali sudaryti ne daugiau kaip pusė visų purškimų. Su CAA grupės veiklias medžiagas turinčiais fungicidais sezono metu nerekomenduojama purkšti daugiau kaip 3 kartus iš eilės. Bulvių apsaugos nuo maro programose CAA grupės veiklias medžiagas turinčius fungicidus rekomenduojama kaitalioti su kitokio veikimo fungicidais. Orvego veiksmingas nuo fenilamidams (PA-fungicidų grupė, FRAC kodas 4) atsparių bulvių maro atmainų. Kryžminio atsparumo fenilamidams atsparioms bulvių maro atmainoms nepastebėta.

 

SAUGOS PRIEMONĖS

Šie reikalavimai apsauginiams drabužiams taikomi, kai produktas ruošiamas naudojimui galutinio vartotojo pakuotėje, t.y. pilant į purkštuvą, purškiant. Saugokitės, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Rekomenduojama dėvėti uždarus darbo drabužius. Nedelsiant nusivilkite visus užterštus drabužius. Rankų apsaugai rekomenduojama dėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines su pratęstu tiesioginiu kontaktu (Rekomenduojama: apsaugos indeksas 6, atsparumas >480 minutės apsaugos nuo prasisunkimo EN 374) , pvz.: iš nitlilinės gumos (0,4 mm), chlorpreninio gumos (0,5 mm), butilo gumos (0,7 mm) ar kt.). Akių apsaugai: apsauginiai akiniai su šoninėmis apsaugomis (sandarūs apsauginiai akiniai) pvz., EN 166. Kūno apsaugą reikia pasirinkti priklausomai nuo veiklos ir galimo poveikio, pvz., prijuostė, apsauginiai auliniai batai, nuo cheminių medžiagų apsauganti 6 tipo apranga (pagal EN 14605). Darbinius drabužius laikykite atskirai. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Darbo vietoje draudžiama valgyti, gerti, rūkyti ar naudoti tabaką. Būtinai prauskite rankas ir/arba veidą prieš pertraukas ir baigus darbą.

 

SANDĖLIAVIMAS

Laikykite sausoje, gerai ventiliuojamoje, vėsioje patalpoje. Laikykite atskirai nuo maisto, vandens ir pašarų, vaikams neprieinamoje vietoje. Saugokite nuo žemesnių kaip 0 oC temperatūrų. Laikomas žemesnėje temperatūroje produktas gali kristalizuotis. Saugokite nuo aukštesnių kaip +40 oC temperatūrų. Saugokite nuo karščio. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. Produkto savybės gali pasikeisti, jei ilgesnį laiką bus laikomas aukštesnėje temperatūroje nei nurodyta. Laikykite tik gamintojo pakuotėje. Laikant originalioje pakuotėje išlieka veiksmingas 24 mėnesius.

 

PAKUOTĖS NUKENKSMINIMAS IR LIKUČIŲ SUNAUDOJIMAS

Nenaudokite  pakuotės  kitiems  tikslams.  Neišmeskite  likučių  ir  tuščios  pakuotės  į  aplinką,  nes  jie yra žalingi gamtai. Neleiskite, kad produkto likučiai patektų į drenažą, kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis. Pakuotės skalavimas:  supylus  produktą  į  purkštuvą  ir  dar  apie  30  s  palaukus, kol  išvarvės  paskutiniai  lašeliai, pakuotė   turi   būti   skalaujama.   Produkto   likučiai   neturi išdžiūti. Taikomi   integruoto skalavimo  arba  trigubo  skalavimo  metodai.  Purkštuve  integruotas  pakuočių  skalavimo įtaisas pakuotes skalauja iki 3-5 barų suspausto vandens srove. Išskalavus,  naudotas vanduo supilamas į purkštuvą.

 

Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25-30 proc. pakuotės užpildyti švariu vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo pasiektų visus pakuotės  kampelius. Tuomet  skalavimo  skystį  supilti  į  purkštuvą.  Procedūrą  pakartoti  dar mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodys švari.  Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto lauko.  Išskalautos  pagal  nustatytus  reikalavimus  pakuotės  yra nepavojingos  atliekos,  kurios  turi  būti  surenkamos  atskirai  nuo  kitų  nepavojingų  atliekų savivaldybių  organizuojamose  komunalinių atliekų tvarkymo sistemose.
 

Neišskalautos  ar  išskalautos  nesilaikant  aukščiau  nurodytų  reikalavimų  produkto  pakuotės  yra pavojingos  atliekos  ir  turi  būti  tvarkomos  laikantis  pavojingų  atliekų  tvarkymo  reikalavimų (priduodamos į specialias pavojingų atliekų aikšteles).

 

 

REGIONINIAI ATSTOVAI

Alytus 8-698-25763

Anykščiai 8-614-84874
Biržai 8-620-54380
Druskininkai 8-698-25763
Elektrėnai 8-614-84874
Gargždai 8-618-15862
Ignalina 8-698-85459
Jonava 8-682-55675
Joniškis 8-656-91492
Jurbarkas 8-612-71706
Kalvarija 8-618-87965
Kaišiadorys 8-614-84874
Kaunas 8-656-91489
8-616-00852

Kazlų Rūda 8-618-87965
Kelmė 8-615-88701
Kėdainiai 8-610-63917
Klaipėda 8-618-15862
Kretinga 8-618-15862
Kupiškis 8-698-36382
Lazdijai 8-618-87965
Marijampolė 8-618-87965
Mažeikiai 8-614-12328
Molėtai 8-698-85459
Naujoji Akmenė 8-614-12328
Pagėgiai 8-612-71706
Panevėžys 8-682-55675
8-629-11195

Pakruojis 8-611-17655
Pasvalys 8-686-93659
Plungė 8-618-15862
Prienai 8-618-87965
8-656-91489

Radviliškis 8-686-49838
Raseiniai 8-687-70818
Rietavas 8-618-15862
Rokiškis 8-698-36382
Skuodas 8-618-15862
Šakiai 8-618-20458
8-614-25449

Šalčininkai 8-698-25763
Šiauliai 8-618-87973
Šilalė 8-618-15862
Šilutė 8-618-15862
Širvintos 8-698-25763
Švenčionys 8-698-85459
Tauragė 8-612-71706
Telšiai 8-615-88701
Trakai 8-698-25763
Ukmergė 8-614-84874
Utena 8-614-84874
Varėna 8-698-25763
Vilkaviškis 8-620-38328
Vilnius 8-698-25763
Zarasai 8-698-36382