Fungicidas Revystar XL®

Gamintojas: BASF
Kilmės šalis: -

Revystar XL - sisteminis fungicidas, pasižymintis apsauginiu ir gydomuoju veikimu nuo lapų ligų žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose ir vasariniuose kvietrugiuose, žieminiuose rugiuose ir avižose, cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose.

Veikliosios medžiagos: mefentriflukonazolas 100 g/l (10,0 %); fluksapiroksadas 50 g/l (5,0 %).
Produkto forma: koncentruota emulsija (EC).

FUNGICIDAS REVYSTAR XL®

Revystar XL sisteminio veikimo fungicidas, skirtas žieminių ir vasarinų kviečių, žieminių ir vasarinų miežių, žieminių ir vasarinų kvietrugių, žieminių rugių ir avižų, cukrinių ir pašarinių runkelių apsaugai nuo grybinių lapų ligų. Revystar XL turi apsauginį ir gydomąjį poveikį. Revystar XL yra sudarytas iš 2 veikliųjų medžiagų: mefentriflukonazolo ir fluksapiroksado. Abi veikliosios medžiagos yra sisteminės.

 

Mefentriflukonazolas priklauso triazolų cheminės grupės fungicidams. Pagal veikimo būdą tai -demetilinimo inhibitorius (DMI). Jis blokuoja ergosterolio biosintezę ir tokiu būdu sustabdo grybo ląstelės membranos augimą. Mefentriflukonazolas yra veiksmingas nuo daugelio javų grybinių ligų įvairiausiuose jų augimo tarpsniuose, tiek ant lapų paviršiaus, tiek lapų viduje. Veiklioji medžiaga, patekusi ant augalų lapų paviršiaus, labai greitai absorbuojama ir lėtai vandens indais pernešama į viršutines augalo dalis. Šis lėtas sisteminis judėjimas leidžia susidaryti vidiniams veikliosios medžiagos rezervuarams, iš kurių ji pasiskirsto ir užtikrina ilgalaikį veikimą.

 

Fluksapiroksadas priklauso pirazolo karboksamidų cheminės grupės fungicidams. Jis stabdo baltymo sukcinato dehidrogenazės (SDH) susidarymą, neleisdamas gamintis energijai ir taip stabdydamas kitų svarbių ląstelės dalių cheminę sintezę. Patekęs ant lapo paviršiaus, fluksapiroksadas vaškiniame sluoksnyje greitai suformuoja veikliosios medžiagos rezervuarus, iš kurių laipsniškai išsiskiria ir juda akropetaliai. Laipsniškas išsiskyrimas užtikrina pastovų ir ilgalaikį jo tiekimą ir apsaugą ant naujai išaugančių augalo dalių.


Javuose Revystar XL galima naudoti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30-69). Geriausių rezultatų pasieksite purkšdami profilaktiškai, dar prieš pasirodant pirmiesiems ligų požymiams. Norint gerai apsaugoti nuo geltonųjų rūdžių, purkšti reikia iš karto pastebėjus pirmuosius ligos požymius.

 

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

 

Augalai Veikimas (liga)
Norma l/ha Panaudojimo laikas Panaudojimas
Žieminiai ir vasariniai kviečiai Lapų septoriozė (Zymoseptoria tritici)
Kviečių dryžligė (Pyrenophora tritici-repentis)
Geltonosios rūdys (Puccinia striiformis)
Rudosios rūdys (Puccinia triticina)
Miltligė (Blumeria graminis)
0,75 - 1,5 l/ha

Pasėliai sezono metu purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30-69).

Didesnė norma naudojama jautresnių ligoms veislių kviečiuose, ypač kai plinta kviečių dryžligė ir geltonosios rūdys ir kai reikalinga ilgesnė apsauga. Mažesnė norma naudojama mažiau jautrių ligoms veislių kviečiuose, kai pasėliai sezono metu fungicidais purškiami du ar tris kartus.
Geriausiai Revystar XL veikia, kai purškiama du kartus po 0,75 l/ha, bamblėjimo pradžioje (BBCH 30-32) ir pasirodžius paskutiniam lapui - plaukėjimo viduryje (BBCH 39-55) po 14 – 21 dienos.

Purškiama 1 arba 2 kartus, neviršijant 1,5 l/ha per sezoną.
Mažiausias intervalas tarp 2 purškimų, kai pirmą kartą purškiama BBCH 30-49 - 14 dienų,
mažiausias intervalas tarp 2 purškimų, kai pirmą kartą purškiama po BBCH 49 - 21 diena.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.
Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai Lapų septoriozė (Zymoseptoria tritici)
Kviečių dryžligė (Pyrenophora tritici-repentis)
Geltonosios rūdys (Puccinia striiformis)
Rudosios rūdys (Puccinia recondita)
Rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis)
Miltligė (Blumeria graminis)
0,75 - 1,5 l/ha Pasėliai sezono metu purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30-69). Didesnė norma naudojama jautresnių ligoms veislių kvietrugiuose, ypač kai plinta kviečių dryžligė ir geltonosios rūdys ir kai reikalinga ilgesnė apsauga. Mažesnė norma naudojama mažiau jautrių ligoms veislių kvietrugiuose, kai pasėliai sezono metu fungicidais purškiami du ar tris kartus.
Geriausiai Revystar XL veikia, kai purškiama du kartus po 0,75 l/ha, bamblėjimo pradžioje (BBCH 30-32) ir pasirodžius paskutiniam lapui - plaukėjimo viduryje (BBCH 39-55) po 14 – 21 dienos.
Purškiama 1 arba 2 kartus, neviršijant 1,5 l/ha per sezoną.
Mažiausias intervalas tarp 2 purškimų, kai pirmą kartą purškiama BBCH 30-49 - 14 dienų,
mažiausias intervalas tarp 2 purškimų, kai pirmą kartą purškiama po BBCH 49 - 21 diena.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.
Žieminiai ir vasariniai miežiai Tinkliškoji dryžligė (Pyrenophora teres)
Rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis)
Ramularija (Ramularia collo-cygni)
Smulkiosios rūdys (Puccinia hordei)
Miltligė (Blumeria graminis)
0,75 - 1,5 l/ha Pasėliai sezono metu purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30-69). Didesnė norma naudojama jautresnių ligoms veislių miežiuose ir kai reikalinga ilgesnė apsauga. Mažesnė norma naudojama mažiau jautrių ligoms veislių miežiuose, kai pasėliai sezono metu fungicidais purškiami du kartus. Purškiama 1 arba 2 kartus, neviršijant 1,5 l/ha per sezoną.
Mažiausias intervalas tarp 2 purškimų, kai pirmą kartą purškiama BBCH 30-49 - 14 dienų,
mažiausias intervalas tarp 2 purškimų, kai pirmą kartą purškiama po BBCH 49 - 21 diena.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.
Žieminiai rugiai Rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis)
Rudosios rūdys (Puccinia recondita)
Miltligė (Blumeria graminis)
0,75 - 1,5 l/ha Pasėliai sezono metu purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30-69). Didesnė norma naudojama jautresnių ligoms veislių rugiuose, kai stipriai plinta rinchosporiozė ir kai reikalinga ilgesnė apsauga. Mažesnė norma naudojama mažiau jautrių ligoms veislių rugiuose, kai pasėliai sezono metu fungicidais purškiami du kartus. Purškiama 1 kartą per sezoną.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.
Avižos Avižų dryžligė (Pyrenophora avenae) 0,75 - 1,5 l/ha Pasėliai sezono metu purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30-69). Didesnė norma naudojama jautresnių ligoms veislių avižose, kai reikalinga ilgesnė apsauga. Mažesnė norma naudojama mažiau jautrių ligoms veislių avižose, kai pasėliai sezono metu fungicidais purškiami du kartus. Purškiama 1 kartą per sezoną.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.
Cukriniai ir pašariniai runkeliai Baltuliai (Ramularia beticola)
Miltligė (Erysiphe betae)
Rūdys (Uromyces betae)
Rudmargė (Cercospora beticola)
0,7-1,0 l/ha Pasėliai sezono metu purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, purškiama, kai lapai dengia 90 % tarpueilių iki runkeliai pasiekia techninę brandą (BBCH 39-49). Didesnė norma naudojama kai plinta rudmargė.
Purškimą kartokite po 14 dienų, arba vėliau, kai vėl pradeda plisti ligos. Dukartinis purškimas leidžia apsaugoti runkelius nuo lapų ligų ilgesnį laiką.
Purškiama 2 kartus per sezoną.
Minimalus laikotarpis tarp puškimų – 14 dienų.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 28 dienos.

REGIONINIAI ATSTOVAI


Dėl grūdų supirkimo klausimų Kretingos, Plungės rajonuose papildomai galite kreiptis telefono numeriu: +370 665 84167

Dėl gyvulininkystės produktų kreipkitės kontaktiniais tel. numeriais: +370 699 90119 arba +370 669 75038