Revytrex®

Gamintojas: BASF
Kilmės šalis: -

Revytrex yra sisteminio veikimo fungicidas, skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinų miežių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, žieminių rugių ir avižų apsaugai nuo grybinių lapų ligų. Revytrex turi apsauginį ir gydomąjį poveikį.

Veikliosios medžiagos:

•  Mefentriflukonazolas 66,7 g/l (7,0 %)
•  Fluksapiroksadas 66,7 g/l (7,0 %)

 

Produkto forma: koncentruota emulsija (EC)

 

FUNGICIDAS REVYTREX®

VEIKIMO BŪDAS


REVYTREX
- sisteminio veikimo fungicidas, skirtas žieminių ir vasarinų kviečių, žieminių ir vasarinų miežių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, žieminių rugių ir avižų apsaugai nuo grybinių lapųligų. Revytrex turi apsauginį ir gydomąjį poveikį.


Revytrex yra sudarytas iš 2 veikliųjų medžiagų: mefentriflukonazolo ir fluksapiroksado. Abi veikliosios medžiagos yra sisteminės.


Mefentriflukonazolas
yra nauja veiklioji medžiaga, kuri priklauso triazolų cheminės grupės fungicidams. Pagal veikimo būdą tai - demetilinimo inhibitorius (DMI). Jis blokuoja ergosterolio biosintezę ir tokiu būdu sustabdo grybo ląstelių membranos augimą. Mefentriflukonazolas yra veiksmingas nuo daugelio javų grybinių ligų įvairiausiuose jų augimo tarpsniuose, tiek ant lapų paviršiaus, tiek lapų viduje. Veiklioji medžiaga, patekusi ant javų lapų paviršiaus, labai greitai absorbuojama ir lėtai vandens indais pernešama į viršutines augalo dalis. Šis lėtas sisteminis judėjimas leidžia susidaryti vidiniams veikliosios medžiagos rezervuarams, iš kurių ji pasiskirsto ir užtikrina ilgalaikį veikimą.


Fluksapiroksadas priklauso pirazolo karboksamidų cheminės grupės fungicidams. Jis stabdo baltymo sukcinato dehidrogenazės (SDH) susidarymą, neleisdamas gamintis energijai ir taip stabdydamas kitų svarbių ląstelės dalių cheminę sintezę. Patekęs ant lapo paviršiaus, fluksapiroksadas vaškiniame sluoksnyje greitai suformuoja veikliosios medžiagos rezervuarus, iš kurių laipsniškai išsiskiria ir juda augalu aukštyn. Laipsniškas išsiskyrimas užtikrina pastovų ir ilgalaikį jo tiekimą ir apsaugą ant naujai išaugančių augalo dalių.


Javuose Revytrex galima naudoti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30-69). Geriausių rezultatų pasieksite purkšdami profilaktiškai, dar prieš pasirodant pirmiesiems ligų požymiams. Norint gerai apsaugoti nuo geltonųjų rūdžių, purkšti reikia iš karto pastebėjus pirmuosius ligos požymius.


REKOMENDACIJOS IR NORMOS


Revytrex pasižymi labai geru veikimu nuo daugelio javų ligų:

 

Lapų septoriozė
Zymoseptoria tritici
Kviečių dryžligė Pyrenophora tritici-repentis
Geltonosios rūdys Puccinia striiformis
Rudosios rūdys Puccinia recondita
Miltligė Blumeria graminis

 


Norma: Revytrex 0,75-1,5 l/ha. Pasėliai sezono metu purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30-69). Didesnė norma naudojama jautresnių ligoms veislių kviečiuose, ypač kai plinta kviečių dryžligė ir geltonosios rūdys ir kai reikalinga ilgesnė apsauga. Mažesnė norma naudojama mažiau jautrių ligoms veislių kviečiuose, kai pasėliai sezono metu fungicidais purškiami du ar tris kartus.
Geriausiai Revytrex veikia, kai purškiama du kartus po 0,75 l/ha, bamblėjimo pradžioje (BBCH 30-32) ir pasirodžius paskutiniam lapui - plaukėjimo viduryje (BBCH 39-55) po 14 – 21 dienos.


Purškiama 1 arba 2 kartus, neviršijant 1,5 l/ha per sezoną.
Mažiausias intervalas tarp 2 purškimų, kai pirmą kartą purškiama BBCH 30-49 - 14 dienų,
mažiausias intervalas tarp 2 purškimų, kai pirmą kartą purškiama po BBCH 49 - 21 diena.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.


Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai

 

Lapų septoriozė
Zymoseptoria tritici
Kviečių dryžligė Pyrenophora tritici-repentis
Geltonosios rūdys Puccinia striiformis
Rudosios rūdys Puccinia recondita
Rinchosporiozė Rhynchosporium secalis
Miltligė Blumeria graminis

 

 

Norma: Revytrex 0,75-1,5 l/ha. Pasėliai sezono metu purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30-69). Didesnė norma naudojama jautresnių ligoms veislių kvietrugiuose, ypač kai plinta kviečių dryžligė ir geltonosios rūdys ir kai reikalinga ilgesnė apsauga. Mažesnė norma naudojama mažiau jautrių ligoms veislių kvietrugiuose, kai pasėliai sezono metu fungicidais purškiami du ar tris kartus.
Geriausiai Revytrex veikia, kai purškiama du kartus po 0,75 l/ha, bamblėjimo pradžioje (BBCH 30-32) ir pasirodžius paskutiniam lapui - plaukėjimo viduryje (BBCH 39-55) po 14 – 21 dienos.
Purškiama 1 arba 2 kartus, neviršijant 1,5 l/ha per sezoną.


Mažiausias intervalas tarp 2 purškimų kai pirmą kartą purškiama BBCH 30-49 - 14 dienų,
mažiausias intervalas tarp 2 purškimų kai pirmą kartą purškiama po BBCH 49 - 21 diena.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.


Žieminiai ir vasariniai miežiai

 

Tinkliškoji dryžligė
Pyrenophora teres
Rinchosporiozė Rhynchosporium secalis
Ramularija
Ramularia collo-cygni*
Smulkiosios rūdys Puccinia hordei
Miltligė Blumeria graminis

*Nuo ramularijos naudokite – 1,5 l/ha.


Norma: Revytrex 0,75-1,5 l/ha. Pasėliai sezono metu purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30-69). Didesnė norma naudojama jautresnių ligoms veislių miežiuose ir kai reikalinga ilgesnė apsauga.
Mažesnė norma naudojama mažiau jautrių ligoms veislių miežiuose, kai pasėliai sezono metu fungicidais purškiami du kartus.


Purškiama 1 kartą per sezoną.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.


Žieminiai rugiai

 

Rudosios rūdys Puccinia recondita
Rinchosporiozė Rhynchosporium secalis
Miltligė Blumeria graminis


Norma: Revytrex 0,75-1,5 l/ha. Pasėliai sezono metu purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30-69). Didesnė norma naudojama jautresnių ligoms veislių rugiuose, kai stipriai plinta rinchosporiozė ir kai reikalinga ilgesnė apsauga. Mažesnė norma naudojama mažiau jautrių ligoms veislių rugiuose, kai pasėliai sezono metu fungicidais purškiami du kartus.


Purškiama 1 kartą per sezoną.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.


Avižos

  

Avižų dryžligė
Pyrenophora avenae


Norma: Revytrex 0,75-1,5 l/ha. Pasėliai sezono metu purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30-69). Didesnė norma naudojama jautresnių ligoms veislių avižose, kai reikalinga ilgesnė apsauga. Mažesnė norma naudojama mažiau jautrių ligoms veislių avižose, kai pasėliai sezono metu fungicidais purškiami du kartus.


Purškiama 1 kartą per sezoną.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.


MAIŠYMAS


Revytrex mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.
Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreipkitės į registracijos savininko atstovus.


ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS


Revytrex yra sudarytas iš dviejų veikliųjų medžiagų, turinčių skirtingą veikimo būdą.
Mefentriflukonazolas priskiriamas DMI fungicidų grupei (FRAC kodas G1). Šios grupės veiklioms medžiagoms būdinga vidutinė atsparumo atsiradimo rizika. Jau yra nustatyta, kad lapų septoriozė (Zymoseptoria tritici) tampa atspari kai kuriems šios grupės fungicidams ir tai gali smarkiai paveikti produkto veiksmingumą nuo šios ligos. Mefentriflukonazolas yra labai veiksmingas net nuo kitiems G1 grupės fungicidams atsparių lapų septoriozės padermių.
Fluksapiroksadas priklauso sukcinatų dehidrogenazės inhibitorių (SDHI) grupei (FRAC kodas C2). SDHI fungicidams būdinga vidutinė - didelė atsparumo atsiradimo rizika.
Siekiant sumažinti atsparumo išsivystymo riziką, Revytrex naudokite tik pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams. Venkite gydomųjų purškimų. Taikykite visas geros žemės ūkio praktikos priemones, kurios sumažina ligų tikimybę (sėjomaina, arimas, optimalus sėjos laikas) ir plitimą (optimalus pasėlio tankumas, tręšimas). Nenaudokite Revytrex daugiau kaip 2 kartus.
Naujausias rekomendacijas, kaip išvengti atsparumo išsivystymo, galite rasti tinklalapyje: www.frac.info arba dėl informacijos kreipkitės į produkto gamintoją / platintoją.

VANDENS KIEKIS
Rekomenduojamas vandens kiekis: 100-300 l/ha.

REGIONINIAI ATSTOVAI

Alytus 8-698-25763

Akmenė8-614-12328
Anykščiai 8-614-84874
8-612-49620

Biržai 8-620-54380
Druskininkai 8-618-87965
Elektrėnai 8-614-84874
8-612-49620

Gargždai 8-618-15862
Ignalina 8-698-85459
Jonava 8-682-55675
Joniškis 8-656-91492
Jurbarkas 8-694-00734

Kalvarija 8-618-87965
Kaišiadorys 8-614-84874
8-612-49620

Kaunas 8-656-91489
8-616-00852

Kazlų Rūda 8-618-87965
Kelmė 8-615-88701
Kėdainiai 8-610-63917
Klaipėda 8-618-15862
Kretinga 8-618-15862
Kupiškis 8-698-36382
Lazdijai 8-618-87965
Marijampolė 8-618-87965
Mažeikiai 8-614-12328
8-668-14563

Molėtai 8-698-85459
Naujoji Akmenė 8-614-12328
Pagėgiai 8-694-00734

Panevėžys 8-682-55675
8-629-11195

Pakruojis 8-611-17655
Pasvalys 8-686-93659
Plungė 8-665-54909
Prienai 8-618-87965
8-656-91489

Radviliškis 8-686-49838
8-616-70732

Raseiniai 8-687-70818
Rietavas 8-665-54909
Rokiškis 8-698-36382
Skuodas 8-665-54909
Šakiai 8-614-25449
Šalčininkai 8-698-25763
Šiauliai 8-618-87973
Šilalė 8-665-54909
Šilutė 8-618-15862
Širvintos 8-698-25763
Švenčionys 8-698-85459
Tauragė 8-694-00734

Telšiai 8-615-88701
8-668-14563

Trakai 8-698-25763
Ukmergė 8-614-84874
8-612-49620

Utena 8-614-84874
8-612-49620

Varėna 8-698-25763
Vilkaviškis 8-620-38328
Vilnius 8-698-25763
Zarasai 8-698-36382


Dėl grūdų supirkimo klausimų Kretingos, Plungės rajonuose papildomai galite kreiptis telefono numeriu: 8-665-84167

Dėl gyvulininkystės produktų kreipkitės kontaktiniais tel. numeriais: 8-699-90119 arba 8-669-75038