Foxtrot

Gamintojas: Cheminova A/S
Kilmės šalis: Danija

FOXTROT 69 EW yra kontaktinio ir sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti vienmetėms vienaskiltėms piktžolėms tokioms kaip tuščioji aviža (AvenaFatua), dirvinė smilguolė (Apera spica-venti), pelinis pašiaušėlis (Alopecurus myosuroides), paprastoji rietmenė (Echinochloa Crus-galli), žieminiuose kviečiuose, rugiuose, žieminiuose ir vasariniuose kvietrugiuose, vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose.

Veiklioji medžiaga: fenoksaprop - P — etilas. 69 g/l (67 g/kg%).

HERBICIDAS FOXTROT 69 EW

FOXTROT 69 EW yra kontaktinio ir sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti vienmetėms vienaskiltėms piktžolėms tokioms kaip tuščioji aviža (AvenaFatua), dirvinė smilguolė (Apera spica-venti), pelinis pašiaušėlis (Alopecurus myosuroides), paprastoji rietmenė (Echinochloa Crus-galli), žieminiuose kviečiuose, rugiuose, žieminiuose ir vasariniuose kvietrugiuose, vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose.

 

Veiklioji medžiaga: fenoksaprop - P — etilas. 69 g/l (67 g/kg%).

Apsauginė medžiaga: klokvintocet-meksilas, 34,5 g/l (33,5 g/kg %).

Produkto pavidalas: aliejinė vandeninė emulsija.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

 

Žieminiai kviečiai, rugiai ir vasariniai bei žieminiai kvietrugiai.

Didžiausia vienkartinė norma yra 1,0 - 1,2 l/ha. Naudoti nuo trijų lapelių iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 13 — 32).

 

Vasariniai kviečiai bei miežiai, žieminiai miežiai.

Didžiausia vienkartinė norma yra 1,0 l/ha. Naudoti nuo trijų lapelių iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 13 — 32).

 

 

Didžiausias purškimų skaičius -1.

 

VANDENS KIEKIS

Rekomenduojamas tirpalo kiekis yra 200 - 300 l/ha, naudojant įprastinį lauko purkštuvą, slėgis 2,5 — 3 barai. Jeigu pasėlis tankus ir jame daug piktžolių, naudoti didesnį tirpalo kiekį.

FOXTROT 69 EW veiklioji medžiaga yra fenoksaprop-p-etilas, kuri slopina acetil-KoA karboksilazės sintezę. Tai atrankinio veikimo sisteminis — kontaktinis herbicidas, skirtas vienaskiltėms (ypač dirvinei smilguolei ir tuščiajai avižai) piktžolėms sudygusių žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių bei vasarinių miežių, žieminių rugių bei vasarinių ir žieminių kvietrugių pasėliuose naikinti. Herbicidas į piktžoles patenka per lapus, stiebus ir su augalo sultimis pasiskirsto visame augale. Panaudojus herbicidą maždaug po 2 - 3 dienų piktžolės nebeauga, o per 2—4 savaites, priklausomai nuo oro sąlygų, piktžolės visiškai sunyksta. Nepriklausomai nuo javų augimo tarpsnio, herbicidas yra veiksmingiausias piktžolėms esant 2- jų lapelių - krūmijimosi augimo tarpsniuose.

 

Jautrios piktžolių rūšys


Piktžolių rūšys

Veiksmingumas

TuŠČioji aviža (Avena fatua)

Jautri

Pelinis pašiaušėlis (Alopecurus myosuroides)

Vidutiniškai atspari

Dirvinė smilguolė (Apera spica-venti)

Vidutiniškai jautri

Paprastoji rietmenė (Echinochloa crus-galli)

Vidutiniškai atspari

 

Jautri — veiksmingumas 90% ir daugiau. Vidutiniškai jautri – veiksmingumas  80 — 90 % . Vidutiniškai atspari — veiksmingumas 65 - 80 %. Atsparios piktžolės: paprastieji varpučiai {Elytrigia repens), eraičinai {Festuca spp.), vienmetės miglės (Poa annua) bei dviskiltės piktžolės yra atsparios.

 

Registracijos Nr.: 0448H/12.

Galiojimo laikas - 2 metai.

Registracijos savininkas - Cheminova A/S, Thyboronvej 76-78. DK-7673 Harboore, Danija.

Gamintojas - Cheminova A/S, Thyboranvej 76-78, DK-7673 Harboore, Danija.


TIRPALO PARUOŠIMAS IR NAUDOJIMAS

Prieš atidarydami produkto pakuotę gerai ją suplakite. Pusę purkštuvo rezervuaro užpildykite Švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį herbicido kiekį į vandenį. Purškimo metu maišyklė turi būti įjungta. Po šio herbicido panaudojimo gerai išplaukite purkštuvą su tinkama rezervuarams plauti skirta priemone.

Vyraujant karštoms dienoms ir šaltoms naktims, arba prieš staigų ar ilgai trunkantį dienos ir nakties temperatūrų svyravimą arba iš karto po bei iš karto po šalnų, herbicido rekomenduojama nenaudoti.Tokiu atveju reikia palaukti, kol žemės ūkio augalai sutvirtės. Savaitę (7 dienos) prieš herbicido panaudojimą ir po herbicido panaudojimo pasėlių nevoluokite ar neakėkite. Vyraujant labai sausiems orams ir stresinėms augalams sąlygoms herbicido veiksmingumas gali sumažėti. Žieminiai ir vasariniai miežiai po panaudojimo gali laikinai pagelsti, tačiau tai neturi jokios įtakos derliui. Sis poveikis yra trumpalaikis ir yra įrodyta, kad tai neigiamos įtakos derliui neturi.


DIRVOŽEMIO TIPAI IR ORO SĄLYGOS

Herbicidas gali būti naudojamas visuose dirvožemių tipuose, įskaitant tuos, kurių sudėtyje yra daug organinės medžiagos. Geresniam herbicido veiksmingumui užtikrinti dirvožemis turi būti drėgnas tiek herbicido panaudojimo metu ir po to.

 

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Javuose su įsėliu ir ten, kur planuojama sėti įsėlį pasėliuose,  nukentėjusiuose  nuo sausros, šalnų, užmirkimo, ligų bei kenkėjų antplūdžių, maisto medžiagų trūkumo ar kitų nepalankių augimo sąlygų,

herbicido nenaudoti.

 

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO MAŽINIMO STRATEGIJA

Herbicido atsparumas pagal HRAC klasifikaciją yra grupė A. Šiam herbicidui gali išsivystyti atsparios piktžolių rasės. Šio herbicido, kaip vienintelės priemonės piktžolėms naikinti, nenaudoti. Atsparių piktžolių rasių išsivystymo prevencijai sėjomainoje reikia naudoti kito poveikio tipo herbicidus. Jei pastebėjote, kad herbicidas FOXTROT 69 EW yra neveiksmingas, reikia būtinai nustatyti priežastis. Tokiu atveju kreipkitės į konsultantus prasto herbicido veiksmingumo priežastinis nustatyti. Jei herbicido veiksmingumas yra nepakankamas dėl išsivysčiusių atsparių piktžolių rasių, reikia naudoti kitokio poveikio tipo herbicidus ar jų mišinius. Tokiems mišiniams sudaryti kreipkitės į konsultantus.

 

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus produktą į purkštuvą ir dar apie 30 s palaukus, kol išvarvės paskutiniai lašeliai, pakuotė turi Būti  skalaujama.  Produkto  likučiai  neturi  išdžiūti.  Taikomi  integruoto  skalavimo  arba  trigubo skalavimo metodai. Purkštuve integruotas pakuočių skalavimo įtaisas pakuotes skalauja iki 3-5 barų suspausto vandens srove. Išskalavus, naudotas vanduo supilamas į purkštuvą. Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25-30 proc. pakuotės užpildyti  švariu vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo pasiektų visus pakuotės kampelius. Tuomet skalavimo skystį supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodys  švari. Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto lauko. Išskalautos  pagal  nustatytus   reikalavimus  pakuotės   yra   nepavojingos   atliekos,   kurios   turi  būti surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose. Neišskalautos  ar išskalautos  nesilaikant  aukščiau  nurodytų  reikalavimų produkto  pakuotės   yra pavojingos  atliekos  ir  turi  būti tvarkomos  laikantis  pavojingų   atliekų   tvarkymo   reikalavimų (priduodamos į specialias pavojingų atliekų aikšteles).

 

GAMINTOJO PATARIMAI

Stenkitės, kad purškimo ruožai nepersidengtų. Jeigu herbicidas naudojamas vienoje programoje su kitais augalų apsaugos produktais, nuo vieno iki kito produkto panaudojimo turi praeiti mažiausiai 7 dienos.


DARBŲ SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius, būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374): nitrilo (0.5 mm), chloropreno (>0,5 mm), butilo (>0,7 mm) ar kt. bei dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 14605) ir tvirtą avalynę. Esant pavojui patekti į akis, rekomenduojama dėvėti akių apsaugos priemones (atitinkančias standartą EN 166). Purškiant būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374): nitrilo (0,5 mm), chloropreno (>0,5 mm), butilo (>0,7 mm) ar kt. bei dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 14605) ir tvirtą avalynę.

Darbuotojams eiti į šiuo herbicidu apdorotus plotus galima tik išdžiūvus išpurkštam ant augalų produktui. Rekomenduojama dėvėti pirštines, ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir sandarius batus.

Higienos priemonės. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Suteptus drabužius nedelsiant nusivilkti ir išvalyti. Jei neįmanoma išvalyti, būtina sunaikinti (sudeginti). Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti, o susitepus pirštinių vidui, suplyšus arba, kai neįmanoma nuvalyti paviršiaus, jas būtina sunaikinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

 

REGIONINIAI ATSTOVAI

Alytus 8-698-25763

Anykščiai 8-614-84874
Biržai 8-620-54380
Druskininkai 8-698-25763
Elektrėnai 8-614-84874
Gargždai 8-618-15862
Ignalina 8-698-85459
Jonava 8-682-55675
Joniškis 8-656-91492
Jurbarkas 8-612-71706
Kalvarija 8-618-87965
Kaišiadorys 8-614-84874
Kaunas 8-656-91489
8-616-00852

Kazlų Rūda 8-618-87965
Kelmė 8-615-88701
Kėdainiai 8-610-63917
Klaipėda 8-618-15862
Kretinga 8-618-15862
Kupiškis 8-698-36382
Lazdijai 8-618-87965
Marijampolė 8-618-87965
Mažeikiai 8-614-12328
Molėtai 8-698-85459
Naujoji Akmenė 8-614-12328
Pagėgiai 8-612-71706
Panevėžys 8-682-55675
8-629-11195

Pakruojis 8-611-17655
Pasvalys 8-686-93659
Plungė 8-618-15862
Prienai 8-618-87965
8-656-91489

Radviliškis 8-686-49838
Raseiniai 8-687-70818
Rietavas 8-618-15862
Rokiškis 8-698-36382
Skuodas 8-618-15862
Šakiai 8-618-20458
8-614-25449

Šalčininkai 8-698-25763
Šiauliai 8-618-87973
Šilalė 8-618-15862
Šilutė 8-618-15862
Širvintos 8-698-25763
Švenčionys 8-698-85459
Tauragė 8-612-71706
Telšiai 8-615-88701
Trakai 8-698-25763
Ukmergė 8-614-84874
Utena 8-614-84874
Varėna 8-698-25763
Vilkaviškis 8-620-38328
Vilnius 8-698-25763
Zarasai 8-698-36382