Herbicidas Arelon flussig

Gamintojas: Stähler
Kilmės šalis: Vokietija

ARELON FLUSSIG®- herbicidas, skirtas vienmetėms vienaskiltėms ir dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminių ir vasarinių kviečių, miežių bei žieminių rugių pasėliuose.

Veiklioji medžiaga: izoproturonas 500 g/l.

HERBICIDAS ARELON FLUSSIG

ARELON FLUSSIG®- herbicidas, skirtas vienmetėms vienaskiltėms ir dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminių ir vasarinių kviečių, miežių bei žieminių rugių pasėliuose.


Veiklioji medžiaga: izoproturonas 500 g/l.

Produkto forma: koncentruota suspensija.

Skirtas profesionaliam naudojimui.


Veikimo būdas

ARELON FLUSSIG® veiklioji medžiaga – izoproturonas, kuris stabdo piktžolių fotosintezę. Veikia per lapus ir šaknis. ARELON FLUSSIG®, šalia jau esančių piktžolių, paveikia ir tas piktžoles, kurios išdygs po trumpo laiko. Pirmieji poveikio simptomai – silpnas lapų pakraščių pagelsvėjimas ir susisukimas, kurie, priklausomai nuo oro sąlygų, kartais išryškėja tik po 2-3 savaičių.

 

ARELON FLUSSIG® efektyvumas prieš piktžoles:

Labai efektyvus prieš (>90%):

pelinį pašiaušėlį (Alopecurus myosuroides), vienmetę miglę (Poa annua), dirvinį bobramunį (Anthemis arvensis), baltažiedį vairenį (Arabidopsis thaliana), daržinę žliūgę (Stellaria media), dirvinę smilguolę (Apera spica venti), baltąją balandą (Chenopodium album), dirvinę čiužutę (Thlaspi arvense), įvairias snapučių rūšis (Geranium sp.) ir įvairias ramunių rūšis (Matricaria sp.).

Efektyvus prieš (70-90%):

tuščiąją avižą (Avena fatua), aguonas birules (Papaver rhoeas), rugiagėles (Centaurea cyanus), vaistinę žvirbliarūtę (Fumaria officinalis).

Mažiau efektyvus prieš

(40-70%):

trikertę žvaginę (Capsella bursa-pastoris), dirvinę neužmirštuolę (Myosotis arvensis), dirvinę našlaitę (Viola arvensis), įvairias takažolių rūšis (Polygonum sp.), įvairias notrelių rūšis (Lamium sp.) ir įvairias veronika rūšis (Veronica sp.).

 

Pastaba: efektyvumas labai priklauso nuo herbicido normos ir naudojimo laiko.

 

Registracijos numeris: 0320H/07

 

Užregistravo:

Stähler International GmbH & Co. KG

Stader Elbstraße 21683 Stade

Tel. + 49 (0) 41 41 92 04-0

Faksas: + 49 (0) 41 41 92 04 11

Gamintojas: Stähler Tec Deutschland GmbH & Co. KG

Postfach 2047  21660 Stade

Tel. + 49 (0) 41 41 92 04-0

Faksas: + 49 (0) 41 41 92 04 11

www.staehlertec.com

staehlertec@staehler.com

® reg. markė CGNS


Žieminiai rugiai

 

Norma: 3,0 l/ha - rudenį, purškiama nuo 1 lapelio tarpsnio (BBCH 11),

2,0–3,0 l/ha - pavasarį purškiama iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 13-29).

Žieminiai miežiai ir žieminiai kviečiai

 

Norma: 3,0 l/ha - rudenį, purškiama nuo 1 lapelio tarpsnio (BBCH 11),

2,0-3,0 l/ha - pavasarį purškiama iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 13-29).

 

Vasariniai miežiai ir vasariniai kviečiai

 

Norma: 2,0 l/ha - purškiama nuo 1 lapelio tarpsnio iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 11-29).

 

Didžiausias purškimų skaičius pilna norma – 1.


VANDENS KIEKIS

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200-400 l/ha.

 

TIRPALO PARUOŠIMAS

ARELON FLUSSIG® pakuotę prieš naudojimą gerai suplakti, pusę purkštuvo rezervuaro pripildyti vandeniu, įjungti maišytuvą, ARELON FLUSSIG® įpilti į purškimo baką ir supilti likusį vandens kiekį. Paruoštą purškiamą tirpalą, veikiant maišytuvui, naudoti iš karto.

 

SVARBIOS NUORODOS

Nenaudoti: silpniems, retiems ir apšalusiems augalams; labai lengvai, pralaidžiai, turinčiai mažiau, nei 1% humuso ir labai sunkiose, laikančiose drėgmę molio dirvose.

Ne visada pakankamas herbicido poveikis linkusiai pelkėti ir pelkinei dirvai taip pat turinčioms daug humuso, arba ypatingai sorbuotoms dirvoms.

Herbicidas gali pakenkti augalų šaknims jeigu po apdorojimo būna stiprūs lietūs.

Panaudojus priemonę dirvos nedirbti.

 

METEOROLOGINĖS SĄLYGOS

ARELON FLUSSIG® naudojamas aktyviai augant piktžolėms. Negalima naudoti kai temperatūra nukrenta žemiau nulio. Jei naktį buvo šalna, o ryte temperatūra yra teigiama, herbicidu galima purkšti.

 

VĖLESNĖ SĖJA

ARELON FLUSSIG® apdorotuose plotuose po derliaus nuėmimo galima auginti visus kultūrinius augalus. 1) ARELON FLUSSIG® naudojamas rudenį – tada reikia perarti dirvą pavasarį. Galima užsėti vasarinius kviečius, vasarinius miežius, vasarinį rapsą, bulves, pašarines pupas, žirnius. Dar kartą suarus 20 cm gyliu galima sėti: avižas, kukurūzus, runkelius. 2) Jei ARELON FLUSSIG® naudojamas pavasarį - reikia perarti dirvą, tada galima sėti vasarinius miežius, kukurūzus, pašarines pupas, žirnius.


PURKŠTUVO PLOVIMAS

Purškimo prietaisą ir jo žarnas po naudojimo gerai išplauti vandeniu. Tam tikslui 20 % bako talpos pripildyti vandeniu ir tuo pačiu vidinius bako kraštus nupurkšti vandens srove. Maišytuvą įjungti maždaug 2 minutėms. Po to valymo skystį išpurkšti veikiant maišytuvui ant jau nupurkštų pasėlių arba pūdymų.

 

APLINKOS APSAUGA

Priemonė laikoma kaip nepavojinga bitėms bei kitiems vabzdžiams. ARELON FLUSSIG® toksiškas žuvims ir žuvimis mintantiems gyvūnams. Priemonė nuodinga dumbliams. Neteršti vandens telkinių, geriamojo vandens šaltinių. Preparatą naudojant pamiškėse, išlaikyti bent 5 m atstumą.

 

TUŠČIOS TARUOTĖS SUNAIKINIMAS

Tuščių pakuočių daugiau nenaudoti. Tuščia tara 3 kartus išplaunama vandeniu, išplovos supilamos į purškimo rezervuarą ir išpurškiama ant dirbamos žemės. Pakuotė po to sunaikinama pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus. Nemesti pakuočių į kanalizaciją, nuotėkas, saugoti nuo užteršimo paviršinius ir gruntinius vandenis.

 

SANDĖLIAVIMAS

Produktą sandėliuoti taip, kad jis nebūtų prieinamas pašaliniams asmenims ir vaikams. Nelaikyti kartu su vaistais, maisto produktais ir pašarais. Sandėliuojant vengti ugnies šaltinių – nerūkyti. Saugoti vėsioje ir sausoje vietoje. Laikyti ne žemesnėje kaip 0oC ir ne aukštesnėje kaip 30oC temperatūroje.

 

DARBŲ SAUGA

Vengti bet kokio nereikalingo kontakto su priemone. Netinkamas naudojimas gali pakenkti sveikatai. Dirbant dėvėti specialią aprangą, individualias apsaugos priemones. Po darbo aprangą išplauti o apsaugos priemones išvalyti.

 

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: nukentėjusį išvesti į gryną orą ir laikyti ramiai. Gilaus įkvėpimo atveju kreiptis į gydytoją.

Susilietus su oda: nedelsiant plauti vandeniu su muilu ir gerai nuskalauti. Nusivilkti suteptus rūbus ir nusimauti suteptus batus. Jei oda ir toliau dirginama, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: keletą minučių atmerktas akis skalauti po tekančiu vandeniu. Jei simptomai lieka, kreiptis į gydytoją.

Nurijus: nesukelti vėmimo; nedelsiant kviesti medicininę pagalbą. Jei nukentėjusysis turi sąmonę, išskalauti burną. Jei nukentėjusysis be sąmonės, neduoti vandens. Kreiptis į gydytoją.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 –5 2362052


 

REGIONINIAI ATSTOVAI

Alytus 8-698-25763

Anykščiai 8-614-84874
Biržai 8-620-54380
Druskininkai 8-698-25763
Elektrėnai 8-614-84874
Gargždai 8-618-15862
Ignalina 8-698-85459
Jonava 8-682-55675
Joniškis 8-656-91492
Jurbarkas 8-612-71706
Kalvarija 8-618-87965
Kaišiadorys 8-614-84874
Kaunas 8-656-91489
8-616-00852

Kazlų Rūda 8-618-87965
Kelmė 8-615-88701
Kėdainiai 8-610-63917
Klaipėda 8-618-15862
Kretinga 8-618-15862
Kupiškis 8-698-36382
Lazdijai 8-618-87965
Marijampolė 8-618-87965
Mažeikiai 8-614-12328
Molėtai 8-698-85459
Naujoji Akmenė 8-614-12328
Pagėgiai 8-612-71706
Panevėžys 8-682-55675
8-629-11195

Pakruojis 8-611-17655
Pasvalys 8-686-93659
Plungė 8-618-15862
Prienai 8-618-87965
8-656-91489

Radviliškis 8-686-49838
Raseiniai 8-687-70818
Rietavas 8-618-15862
Rokiškis 8-698-36382
Skuodas 8-618-15862
Šakiai 8-618-20458
8-614-25449

Šalčininkai 8-698-25763
Šiauliai 8-618-87973
Šilalė 8-618-15862
Šilutė 8-618-15862
Širvintos 8-698-25763
Švenčionys 8-698-85459
Tauragė 8-612-71706
Telšiai 8-615-88701
Trakai 8-698-25763
Ukmergė 8-614-84874
Utena 8-614-84874
Varėna 8-698-25763
Vilkaviškis 8-620-38328
Vilnius 8-698-25763
Zarasai 8-698-36382