Herbicidas Arrat

Gamintojas: BASF
Kilmės šalis: Vokietija

Plataus  veikimo  sisteminis  herbicidas,  skirtas  dviskiltėms  piktžolėms  naikinti  žieminiuose  ir vasariniuose kviečiuose, vasariniuose miežiuose, kukurūzuose.

Veikliosios medžiagos: tritosulfuronas 25 %, dikamba 50 %.

HERBICIDAS ARRAT

Plataus  veikimo  sisteminis  herbicidas,  skirtas  dviskiltėms  piktžolėms  naikinti  žieminiuose  ir vasariniuose kviečiuose, vasariniuose miežiuose, kukurūzuose.


Veikliosios medžiagos: tritosulfuronas 25 %, dikamba 50 %.

Produkto forma: vandenyje dispersiškos granulės.

Skirtas profesionaliam naudojimui.


Veikimo būdas

ARRAT® priklauso sulfonilurėjos grupės herbicidams. Į ARRAT® sudėtį įeina dvi veikliosios medžiagos – tritosulfuronas 25% ir dikamba 50%.  Tritosulfuronas  blokuoja  svarbių  baltymų  acetolactat-syntetazės  (ALS-inhibitorius)  sintezę.  Jis įsisavinamas per lapus ir sistemiškai juda augale abiem kryptimis aukštyn (akropetaliai) ir žemyn (bazipetaliai). Dikamba  priklauso  benzoinės  rūgšties  darinių  cheminei  grupei.  Dikamba  įsisavinamas  per dygstančių piktžolių lapus ir sistemiškai pasiskirsto visame augale. Tritosulfurono ir dikambos derinys yra du skirtingi veikimo būdai viename produkte. Tai užtikrina platų naikinamų piktžolių spektrą, greitą ir patikimą veikimą nuo piktžolių.

 

ARRAT® patenka į piktžolę per lapus,  taip  pat  gali  būti  pasisavinamas  ir per augalo  šaknis,  tačiau dirvinis  poveikis  naujai  išdygusioms  piktžolėms  yra  nepakankamas.

 

Jautriausios  herbicidui  yra aktyviai  augančios  piktžolės  nuo  2  iki  4  lapelių  tarpsnio.  Šiltu  (+12-18 O C)  ir  drėgnu  oru efektyvumas  yra geresnis. Jautrios herbicidui piktžolės žūva po dviejų – keturių savaičių. ARRAT gerai naikina tik dviskiltes piktžoles. Naudojant  ARRAT®,  rekomenduojama  pridėti  Trend -paviršiaus aktyvios medžiagos – kuri pagerina ir pagreitina herbicido prasiskverbimą į piktžoles. Taip   užtikrinamas   geresnis   veikimas   ir   greitesnis   herbicido patekimas į piktžoles, kai sąlygos purškimui nėra optimalios.

 

EFEKTYVUMAS PRIEŠ PIKTŽOLES:

Efektyvumas nuo piktžolių nurodytas, kai ARRAT® norma yra 0,2 kg/ha kartu su paviršiaus aktyviąja medžiaga Dash® 0,5 l/ha.

Labai efektyvus

(95-100 %) nuo:

baltųjų balandų, bekvapių šunramunių, daržinių žliūgių, dėmėtųjų rūgčių, dirvinių aklių, dirvinių čiužučių, dirvinių neužmirštuolių, dirvinių pienių, dirvinių ridikų (svėrių), garstukų, kibiųjų lipikų, baltųjų balandų, bekvapių šunramunių, paprastųjų gaivų, paprastųjų žilių, rapsų pabirų, rugiagėlių, trikerčių žvaginių, vaistinių ramunėlių,  vijoklinių pelėvirkščių

Efektyvus (>85%) nuo:

apskritalapių snapučių, dirvinių usnių, dirvinių vijoklių, gailiųjų dilgėlių pūdyminių aguonų, raudonžiedžių notrelių, takažolių, vaistinių žvirbliarūčių.

Mažiau efektyvus ( <70 %) nuo:

dirvinių našlaičių, dirvinių bobramunių.

 

Poveikis usnims: ARRAT® efektyvus tik nuo usnių, kurios purškimo metu yra pilnai išdygusios. Jei usnys žieminiuose javuose išdygsta vėliau, rekomenduojama jas nupurkšti su MCPA.


Registracijos numeris: 0271H/05.

Galiojimo laikas: 2 metai.

 

Užregistravo: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15 DK-2300 Kopenhaga S, Danija.

 

Kilmės šalis: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vokietija.

Gamintojo atstovas: BASF UAB, Sausio 13-osios g. 4A, LT-04343, Vilnius, Lietuva. Telefonas:

8-5 210 74 50, faksas: 8-5 210 74 58.


Optimalus purškimo laikas

- iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 29) žieminiuose javuose.

- nuo 3 lapelių iki krūmijimosi vidurio (BBCH 13-25) vasariniuose javuose.

- nuo 3 lapelių iki 5 lapelių tarpsnio (BBCH 13-15) kukurūzuose.

 

Naudojant  vėliau,  javams  intensyviai  augant,  gali  pasireikšti  laikini  hormoninio  tipo  simptomai(pvz. lapų susisukimas) ir sumažėti efektyvumas nuo piktžolių.


Žemės ūkio augalai

Norma kg/ha

Naudojimo laikas

Žieminiai kviečiai

 

0,2

Purkškite  anksti  pavasarį,  prasidėjus  aktyviai  vegetacijai  iki  krūmijimosi  pabaigos  (BBCH 29).

Rekomenduojama  pridėti  paviršiaus aktyviąją medžiagą  Trend® 0,2  l/ha.

Vasariniai kviečiai, vasariniai miežiai

 

0,15

Purkškite   pavasarį,   kai   javai   turi   3   lapelius   iki   krūmijimosi   vidurio   (BBCH   13-25). Rekomenduojama  pridėti  paviršiaus aktyviąją medžiagą  Trend® 0,2  l/ha.

Kukurūzai

 

0,2

Purkškite pavasarį, kai kukurūzai turi 3 – 5 lapelius (BBCH 13 - 15). Rekomenduojama  pridėti  paviršiaus aktyviąją medžiagą  Trend® 0,2  l/ha.

 

Didžiausias purškimų skaičius – 1.


Dėmesio!

Atidėkite purškimą prieš ir po ilgalaikių šalnų. Nepurkškite, jei oro temperatūra žemesnė kaip +5 oC

arba aukštesnė kaip +25 oC. Lietaus turėtų nebūti 2-4 valandas po purškimo.

VANDENS KIEKIS

Rekomenduojamas vandens kiekis: 150 – 250 l/ha.

 

Pasėliuose, kur buvo naudotas ARRAT®:

  • esant  normalioms  augimo  sąlygoms  ar  vėlyvai  javapjūtei  kitais  metais  galima  sėti  visas kultūras, tačiau durpinguose ir labai smėlinguose dirvožemiuose nerekomenduojame auginti vasarinių rapsų ir žirnių.
  • žieminius rapsus galima sėti prieš tai dirvą suarus ar giliai sukultivavus.
  • jei vasarinius javus dėl  iššalimo, blogo sudygimo ar kitų priežasčių reikia atsėti, tuomet galima sėti vasarinius kviečius, miežius, avižas ar kukurūzus.

APLINKOS APSAUGA

  • Naudojant  ARRAT® būtina  laikytis  10  metrų  apsauginės  zonos  paviršinio  vandens  telkiniams apsaugoti,  jei  nėra  nustatyti  kitokie  apsauginiai  atstumai  pagal  paviršinio  vandens  telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų nustatymo taisykles;
  • Siekiant  apsaugoti  šalia  žemės  ūkio  pasėlių  natūraliose  biocenozėse  augančius  augalus, rekomenduojama vengti ARRAT® patekimo ant augalų, kurių nesiekiama sunaikinti;
  • ARRAT® gali užteršti gruntinius vandenis. Negalima šio ARRAT® naudoti dažniau nei vieną kartą per sezoną, vengti naudojimo lengvose, mažai organinės medžiagos turinčiose dirvose.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Supilkite į purkštuvo rezervuarą ¾ reikiamo vandens. Įberkite ARRAT® . Papildykite trūkstamu vandens kiekiu. Įpilkite rekomenduojamą paviršiaus aktyviąją medžiagą. Purškimo metu maišyklė turi dirbti.

 

 

MAIŠYMAS

ARRAT® galima maišyti su paviršiaus aktyviomis medžiagomis, fungicidais, insekticidais ir augimo reguliatoriais.  Jei javų pasėlyje  yra  smilguolių,  rekomenduojame 0,15  kg/ha  ARRAT® + Arelon flussig  2,0-2,5 l/ha mišinį. Taip pat galima naudoti  0,15  kg/ha  ARRAT® +  0,015  kg/ha Monitor® mišinį.


SAUGOS PRIEMONĖS

Dėvėkite  neperšlampančius  apsauginius  drabužius  ir  neperšlampančias  gumines  pirštines  (lietas arba siūtas). Purškiant patartina naudoti akių apsaugos priemones. Dirbdami nevalgykite, negerkite, nerūkykite.  Jei  susidaro  aerozoliai/dulkės,  kuriuos  galima  įkvėpti,  dėvėkite  kvėpavimo  takų apsaugos priemones. Būtinai plaukite rankas ir prauskite veidą su muilu prieš pertraukas ir baigę

darbą.


SANDĖLIAVIMAS

Laikykite   tik   gamyklinėje   pakuotėje.   Laikykite   sausose,   nuo   šalčio   apsaugotose,   pesticidų sandėliavimui tinkamose patalpose. Laikykite ne žemesnįje kaip 0 oC ir ne aukštesnėje kaip + 40 oC temperatūroje.


TAROS NUKENKSMINIMAS IR LIKUČIŲ SUNAUDOJIMAS

Nenaudokite taros jokiems kitiems tikslams. Kruopščiai plaukite tarą 3 kartus, supilkite išplovas į purkštuvo  rezervuarą ir  išpurkškite ant  dirbamos  žemės.  Produkto  arba tirpalo  likučių negalima išpilti,  nes  jie  yra  žalingi  gamtai.  Tuščią išplautą tarą sunaikinkite  pagal  Lietuvoje  galiojančius teisės aktų reikalavimus.

 

PURKŠTUVO PLOVIMAS

SVARBU! Po ARRAT® purškimo,  kruopščiai  išplaukite  purkštuvo  vidų,  išorę,  visus  filtrus  ir  purkštukus.

Purkštukus ir filtrus plaukite atskirai, naudokite ploviklį. Pripilkite į purkštuvą vandens ir pridėkite ploviklio (pvz. 1,0 litrą 25% buitinio amoniako į 100 litrų vandens).  Nuplaukite  purkštuvo  strypus,  vamzdelius  ir  palikite  15  minučių  įjungtą  maišyklę. Išpurkškite  visą purkštuvo  turinį per  purkštukus  ir  dar  kartą nuplaukite  purkštuvo  išorę švariu vandeniu. Viską pakartokite ir pabaigai dar kartą skalaukite švariu vandeniu 5 minutes įjungę maišyklę, po to išleiskite vandenį per purkštuvo vamzdelius ir purkštukus.

REGIONINIAI ATSTOVAI

Alytus 8-698-25763

Anykščiai 8-614-84874
Biržai 8-620-54380
Druskininkai 8-698-25763
Elektrėnai 8-614-84874
Gargždai 8-618-15862
Ignalina 8-698-85459
Jonava 8-682-55675
Joniškis 8-656-91492
Jurbarkas 8-612-71706
Kalvarija 8-618-87965
Kaišiadorys 8-614-84874
Kaunas 8-656-91489
8-616-00852

Kazlų Rūda 8-618-87965
Kelmė 8-615-88701
Kėdainiai 8-610-63917
Klaipėda 8-618-15862
Kretinga 8-618-15862
Kupiškis 8-698-36382
Lazdijai 8-618-87965
Marijampolė 8-618-87965
Mažeikiai 8-614-12328
Molėtai 8-698-85459
Naujoji Akmenė 8-614-12328
Pagėgiai 8-612-71706
Panevėžys 8-682-55675
8-629-11195

Pakruojis 8-611-17655
Pasvalys 8-686-93659
Plungė 8-618-15862
Prienai 8-618-87965
8-656-91489

Radviliškis 8-686-49838
Raseiniai 8-687-70818
Rietavas 8-618-15862
Rokiškis 8-698-36382
Skuodas 8-618-15862
Šakiai 8-618-20458
8-614-25449

Šalčininkai 8-698-25763
Šiauliai 8-618-87973
Šilalė 8-618-15862
Šilutė 8-618-15862
Širvintos 8-698-25763
Švenčionys 8-698-85459
Tauragė 8-612-71706
Telšiai 8-615-88701
Trakai 8-698-25763
Ukmergė 8-614-84874
Utena 8-614-84874
Varėna 8-698-25763
Vilkaviškis 8-620-38328
Vilnius 8-698-25763
Zarasai 8-698-36382