Herbicidas Basagran® 480

Gamintojas: BASF
Kilmės šalis: -

Basagran® 480 - kontaktinio veikimo herbicidas, skirtas sudygusioms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, rugiuose, miežiuose, avižose, javuose su dobilų įsėliu, javuose su liucernos įsėliu, kukurūzuose, linuose, žirnių-avižų, žirnių-miežių mišiniuose grūdams, žirniuose grūdams, vienmetėse svidrėse, liucernose sėjos metais ir liucernose sėklai, dobiluose sėklai.

Veiklioji medžiaga:
bentazonas 480 g/l

Produkto forma: vandenyje tirpus koncentratas

HERBICIDAS BASAGRAN® 480

VEIKIMO BŪDAS


Basagran® 480 yra kontaktinis herbicidas. Produkto veiklioji medžiaga patenka į augalus per žaliąsias dalis ir stabdo jų fotosintezę, todėl purškiant piktžolių lapai ir stiebai turi būti gerai padengti tirpalu.
Šiltas, drėgnas ir saulėtas oras purškimo metu pagreitina produkto veikimą.
Basagran® 480 naudojamas, kai piktžolės yra visiškai sudygusios, bet turi ne daugiau kaip 4 tikruosius lapelius.
Basagran® 480 nėra lakus, todėl nepažeidžia šalia augančių augalų. Basagran® 480 galima purkšti javuose, jei šalia auga rapsai, daržovės. Jei dėl kokių nors priežasčių lauką reikia atsėti, po Basagran® 480 panaudojimo galima sėti visus kultūrinius augalus.


Basagran® 480 veiksmingumas nuo piktžolių:


•  Labai veiksmingas nuo (>90 %): bekvapių šunramunių (bekvapių ramunių), daržinių žliūgių, dirvinių
čiužučių, dirvinių kežių, garstukų, kibiųjų lipikų, paprastųjų gaivų, paprastųjų žilių, rapsų pabirų,
rugiagėlių, svėrių, trikerčių žvaginių.


•  Veiksmingas nuo (70-90%): barboryčių, burnočių, dėmėtųjų rūgčių, dirvinių neužmirštuolių, dirvinių
pienių, dirvinių vijoklių, gailiųjų dilgėlių, smulkiažiedžių galinsogų, juodųjų kiauliauogių, paprastųjų
kiaulpienių, paprastųjų kiečių, raudonžiedžių notrelių, vaistinių žvirbliarūčių, žilių.


•  Mažiau veiksmingas nuo (40-70%): aguonų birulių, baltųjų balandų, dirvinių aklių, dirvinių našlaičių,
dirvinių usnių, karpažolių, notrelių, rūgštynių, takažolių, vijoklinių pelėvirkščių (vijoklinių rūgčių),
vikių, veronikų.


AUGALAI IR NORMOS


•  Žieminiai ir vasariniai kviečiai, miežiai, rugiai, avižos
Norma: 2,0 – 3,0 l/ha Basagran® 480. Purškiama krūmijimosi tarpsnyje (BBCH 21-29). Nors Basagran® 480 yra selektyvus visuose javų išsivystymo tarpsniuose, purkšti rekomenduojama ankstyvesniuose tarpsniuose, nes tuo metu piktžolės yra jautresnės herbicidui. Purškiama ne daugiau kaip 1 kartą.


•  Javai su dobilų įsėliu
Norma: 2,0 – 3,0 l/ha Basagran® 480. Javai purškiami javams krūmijantis (BBCH 21-29), dobilai turi turėti nors vieną tikrąjį lapelį. Purškiama ne daugiau kaip 1 kartą.


•  Javai su liucernos įsėliu
Norma: 2,0 – 3,0 l/ha Basagran® 480. Javai purškiami javams krūmijantis (BBCH 21-29), liucernos turi turėti 1-2 tikruosius lapelius. Purškiama ne daugiau kaip 1 kartą.

 

•  Kukurūzai
Norma: 2,0 – 3,0 l/ha Basagran® 480. Purškiama kai išsiskleidžia 2-5 kukurūzų lapeliai (BBCH 12-15). Purškiama ne daugiau kaip 1 kartą.


•  Linai
Norma: 2,0 – 3,0 l/ha Basagran® 480. Purškiama, kai piktžolės turi 3 - 5 lapelius. Linai tuo metu būna “eglutės” tarpsnyje, t.y. 3 - 8 cm aukščio. Purškiama ne daugiau kaip 1 kartą.

 

•  Žirnių-avižų, žirnių-miežių mišiniai grūdams
Norma: 2,0 – 3,0 l/ha Basagran® 480. Purškiama, kai žirniai turi 3 – 6 lapelius (BBCH 13-16), yra 5 cm aukščio. Purškiama ne daugiau kaip 1 kartą.


•  Grūdams auginami žirniai
Norma: 2,0 – 3,0 l/ha Basagran® 480. Purškiama, kai žirniai turi 3 – 6 lapelius (BBCH 13-16), yra 5 cm aukščio. Atsižvelkite į veislių jautrumą. Rekomenduojama purkšti vėsesniu oru arba pavakary (saulėtą dieną). Nepurkškite, jei prognozuojamos šalnos. Purškiama ne daugiau kaip 1 kartą.

 

•  Pupos
Norma: 1,0-2,0 l/ha Basagran® 480. Purškiama, kai pupos turi 2 lapelius iki šakojimosi pabaigos, dar nepradėjus augti pagrindiniam stiebui (BBCH 12-29). Atsižvelkite į veislių jautrumą. Purškiama ne daugiau kaip vieną kartą, jei naudojama 2,0 l/ha Basagran 480. Jei purškiama per 2 kartus (pvz: 1,0 + 1,0 l/ha), neviršyti maksimalios normos 2,0 l/ha per sezoną. Purškiant per 2 kartus - intervalas tarp purškimų 7-14 dienų.

 

•  Vienmetės svidrės
Norma: 2,0 – 3,0 l/ha Basagran® 480. Purškiama krūmijimosi tarpsnyje (BBCH 21-29). Purškiama ne daugiau kaip 1 kartą.


•  Liucernos sėjos metais
Norma: 2,0 l/ha Basagran® 480. Purškiama piktžolėms sudygus, o liucernos turi 1-2 tikruosius lapelius (BBCH 11-12). Purškiama ne daugiau kaip 1 kartą.

 

•  Sėklai auginamos liucernos
Norma: 2,0 l/ha Basagran® 480. Purškiama, kai liucerna yra 10 – 15 cm aukščio. Purškiama ne daugiau kaip 1 kartą.


•  Sėklai auginami dobilai
Norma: 3,0 – 4,0 l/ha Basagran® 480. Purškiama anksti pavasarį, kai dobilai yra 10-15 cm aukščio. Purškiama ne daugiau kaip 1 kartą.

 

Vandens kiekis
Vandens naudokite daugiau nei įprastai: 300-500 l/ha.

REGIONINIAI ATSTOVAI


Dėl grūdų supirkimo klausimų Kretingos, Plungės rajonuose papildomai galite kreiptis telefono numeriu: +370 665 84167

Dėl gyvulininkystės produktų kreipkitės kontaktiniais tel. numeriais: +370 699 90119 arba +370 669 75038