Herbicidas Butisan Star

Gamintojas: BASF
Kilmės šalis: Vokietija

Sisteminio veikimo dirvinis herbicidas, skirtas vienmetėms dviskiltėms ir vienaskiltėms piktžolėms naikinti žieminių ir vasarinių rapsų laukuose.

Veiklioji medžiaga: metazachloras 333 g/l + kvinmerakas 83 g/l.

HERBICIDAS BUTISAN STAR

Sisteminio veikimo dirvinis herbicidas, skirtas vienmetėms dviskiltėms ir vienaskiltėms piktžolėms naikinti žieminių ir vasarinių rapsų laukuose.

 

Veiklioji medžiaga: metazachloras 333 g/l + kvinmerakas 83 g/l.

Augalų apsaugos produkto forma: koncentruota suspensija.

Skirtas profesionaliam naudojimui.

 

Veikimo būdas

BUTISAN® STAR yra sistemiškai veikiantis herbicidas, efektyvus prieš dviskiltes piktžoles, taip pat ir kai kurias vienaskiltes, tokias kaip dirvinė smilguolė (Apera spica-venti) ir vienmetė miglė (Poa annua).

 

BUTISAN® STAR veikia ir per šaknis (dirvą) ir per augalų lapus. Kaip ir visi kiti dirviniai herbicidai BUTISAN® STAR efektyviausias esant drėgnai dirvai. BUTISAN® STAR  geriausiai paveikia piktžoles kai jos yra ankstyvajame vystymosi tarpsnyje, ne didesnės kaip 3-4 lapeliai (BBCH 00 - 14). Efektyvumas būna geresnis piktžoles purškiant kuo ankščiau.

 

Efektyvumas prieš lipikus, notreles, veronikas, vienmetes migles, daržines žliūges, dirvines aguonas yra labai geras, tiek iki piktžolėms sudygstant, tiek po sudygimo todėl, kad BUTISANâ STAR yra dar viena veiklioji medžiaga – kvinmerakas.

 

BUTISAN® STAR  silpnai veikia rugiagėles (Centauria cyanus) snapučius (Geranium spp.) ir ankštinius augalus, tokius kaip žirniai, dobilai ir liucernos.

 

Pastabos:

Nenaudokite BUTISAN® STAR  lengvose dirvose su mažu humuso kiekiu. Durpiniuose dirvožemiuose BUTISAN® STAR  purkškite piktžolėms sudygus.


Jei paviršius nelygus, grumstuotas – purkškite po sudygimo. Po purškimo su BUTISAN® STAR dirvos nedirbkite –nevoluokite, neakėkite. Jei po purškimo užeina smarki liūtis – gali sulėtėti rapsų augimas.


Po kiek laiko augalai atsigauna, tačiau vėliau pasėti rapsai gali atsigauti sunkiau. Kai purškiate po sudygimo ir vėliau: nepurkškite kai užeina šalnos – rizikuojate pažeisti rapsus.

 

Kai purškiate 1 – 4 lapelių tarpsnyje (BBCH 11 – 14): nepurkškite kai saulėta ir karšta - galite pažeisti vaškinį sluoksnį, o kai rapsų lapeliai drėgni – lapeliai gali įgauti šaukštelio formą.

 

Mažiausios normos rekomenduojamos gerai įdirbtose, lengvesnėse, mažiau humuso turinčiose dirvose; didžiausios - sunkesnėse, durpingose ir daug humuso turinčiose dirvose.

 

BUTISAN® STAR  EFEKTYVUMAS PRIEŠ PIKTŽOLES

Piktžolės Prieš sudygimą 2,0-2,5 l/ha Dygstant 2,0-2,5 l/ha Po sudygimo 2,5 l/ha
Dviskiltės piktžolės:      
Bekvapės ramunės **** **** ***
Vaistinės ramunėlės **** **** ***
Daržinės žliūgės **** **** ****
Trikertės žvaginės **** *** **
Kibieji lipikai **** **** ***
Notrelės **** **** ***
Pūdiminės aguonos **** *** **
Veronikos **** **** ***
Dirvinės čiužutės ** ** *
Dirvinės neužmirštuolės *** *** **
Rugiagėlės ** * *
Aklės *** **** ***
Baltosios balandos *** *** **
Našlaitės ** * *
Svėrės ** * *
Garstukai ** * *
Varpinės piktžolės
Dirvinės smilguolės **** **** ****
Pieviniai pašiaušėliai **** **** ****
Vienmetės miglės **** **** ****
Javų pabiros
Vasariniai miežiai ** ** *
Kviečiai ** * *
Rugiai * * *

 

Paaiškinimas: **** >90 % veikimas
  *** 70-90 % veikimas
  ** 40-70 % veikimas
  * <40 % veikimas

 

Registracijos numeris: 0293H/06.
Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos.


Užregistravo: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15 DK-2300 Kopenhaga S, Danija.
Kilmės šalis: BASF Aktiengesellschaft D-67056 Ludwigstafen, Vokietija.


Žieminiai rapsai

Jei dirva labai sausa, laukite lietaus arba purkškite pasėliams sudygus. Jei purškimo metu buvo sausa, bet 2-3 savaičių laikotarpyje palijo, herbicidas pradės veikti ir veiks taip pakankamai efektyviai, jei tik piktžolės neužaugo per didelės.

Purškimo laikas

Norma l/ha

Pastabos

Po sėjos – iki sudygimo

2,0 - 2,5

Esant drėgnai dirvai, užtenka 2,0 l/ha. Jei labai sausa, laukite lietaus ir tik po to purkškite arba laukite kol sudygs ir purkškite vėliau.

Dygimo metu – skilčialapių tarpsnyje

2,0 - 2,5

Šiuo metu herbicido naudojimas efektyviausias

Rapsams esant 2 - 4 lapelių tarpsnyje (BBCH 12-14)

2,0 - 2,5

Piktžolės sunyksta palyginus lėtai, šiame tarpsnyje sunkiau sunaikinamos trikertės žvaginės (Capsella bursa pastoris) ir našlaitės (Viola spp).

 

Vasariniai rapsai

Herbicido veiksmingumas vasarinių rapsų lauke labiau priklauso nuo dirvos drėgmės, nei nuo purškimo laiko.

Purškimo laikas

Norma l/ha

Pastabos

Po sėjos – iki sudygimo

2,0 - 2,5

Jei labai sausa, laukite lietaus ir tik po to purkškite arba laukite kol sudygs ir purkškite vėliau.

Dygimo metu – skilčialapių tarpsnyje

2,0 - 2,5

Šiuo metu herbicido naudojimas efektyviausias

Rapsams esant 2 - 4 lapelių tarpsnyje (BBCH 12-14)

2,0 - 2,5

Esant drėgnai dirvai, užtenka 2,0 l/ha.

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

VANDENS KIEKIS

Vandens kiekis priklauso nuo purkštuvo techninių charakteristikų ir purškimo sąlygų. Rekomenduojamas vandens kiekis: 150 - 300 l/ha.

 

TIRPALO PARUOŠIMAS

Pusę purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį BUTISAN® STAR, kitus preparatus ir baikite pilti vandenį. Tirpalas suvartojamas tuojau pat po jo paruošimo!


SĖJOMAINA

Jei žieminiai rapsai žūva o rugpjūčio mėnesį buvo naudotas BUTISAN® STAR , kitais metais galima auginti visus žemės ūkio augalus, išskyrus cukrinius runkelius. Lengvuose smėlio dirvožemiuose venkite auginti javus, ypač jei BUTISAN® STAR  buvo naudotas vėlai rudenį. Tokiu atveju geriau auginkite vasarinius rapsus, žirnius, pupas, kopūstus, kukurūzus arba bulves. Šiuos augalus galite auginti ir kai tenka atsėti vasarinius rapsus, jau nupurškus BUTISAN® STAR. Žieminius kviečius sėti po žieminių ar vasarinių rapsų, purkštų su BUTISAN® STAR  galima tik prieš tai įdirbus dirvą.


PURKŠTUVO PLOVIMAS

Purkštuvą kruopščiai išplaukite tiek prieš, tiek po purškimo. Kitų pesticidų likučiai gali smarkiai pakenkti augalams.


SAUGOS PRIEMONĖS

Saugokitės, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Sulaistytus drabužius nusivilkite nedelsiant. Dirbdami nevalgykite, negerkite, nerūkykite. Dėvėkite neperšlampančius apsauginius drabužius, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, apsauginius akinius su šoninėmis apsaugomis. Būtinai plaukite rankas ir prauskite veidą su muilu prieš pertraukas ir baigę darbą.


SANDĖLIAVIMAS

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikykite atskirai nuo maisto, vandens ir gyvulių pašaro. Laikykite sausose, nuo šalčio apsaugotose, pesticidams sandėliuoti tinkamose vietose ir tik originalioje taroje. Laikomas temperatūroje nuo 0 iki + 40º C.


TAROS NUKENKSMINIMAS IR LIKUČIŲ SUNAUDOJIMAS

Neleiskite, kad produkto likučiai patektų į drenažą, kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis. Nenaudokite taros kitiems tikslams. Kruopščiai praskalaukite tarą 3 kartus, supilkite išplovas į purkštuvo rezervuarą ir išpurkškite ant dirbamos žemės. Preparato arba tirpalo likučių negalima išpilti, nes jie yra žalingi gamtai. Tuščią išplautą tarą sunaikinkite pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.

 

REGIONINIAI ATSTOVAI

Alytus 8-698-25763

Anykščiai 8-614-84874
Biržai 8-620-54380
Druskininkai 8-698-25763
Elektrėnai 8-614-84874
Gargždai 8-618-15862
Ignalina 8-698-85459
Jonava 8-682-55675
Joniškis 8-656-91492
Jurbarkas 8-612-71706
Kalvarija 8-618-87965
Kaišiadorys 8-614-84874
Kaunas 8-656-91489
8-616-00852

Kazlų Rūda 8-618-87965
Kelmė 8-615-88701
Kėdainiai 8-610-63917
Klaipėda 8-618-15862
Kretinga 8-618-15862
Kupiškis 8-698-36382
Lazdijai 8-618-87965
Marijampolė 8-618-87965
Mažeikiai 8-614-12328
Molėtai 8-698-85459
Naujoji Akmenė 8-614-12328
Pagėgiai 8-612-71706
Panevėžys 8-682-55675
8-629-11195

Pakruojis 8-611-17655
Pasvalys 8-686-93659
Plungė 8-618-15862
Prienai 8-618-87965
8-656-91489

Radviliškis 8-686-49838
Raseiniai 8-687-70818
Rietavas 8-618-15862
Rokiškis 8-698-36382
Skuodas 8-618-15862
Šakiai 8-618-20458
8-614-25449

Šalčininkai 8-698-25763
Šiauliai 8-618-87973
Šilalė 8-618-15862
Šilutė 8-618-15862
Širvintos 8-698-25763
Švenčionys 8-698-85459
Tauragė 8-612-71706
Telšiai 8-615-88701
Trakai 8-698-25763
Ukmergė 8-614-84874
Utena 8-614-84874
Varėna 8-698-25763
Vilkaviškis 8-620-38328
Vilnius 8-698-25763
Zarasai 8-698-36382