Herbicidas Caribou

Gamintojas: Du Pont
Kilmės šalis: Prancūzija

CARIBOU™ - sisteminis herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose.

Veiklioji medžiaga: triflusulfuronmetilas 500 g/kg.

Pakuotė: 120g/ 4x30g

HERBICIDAS CARIBOU

CARIBOU™ - sisteminis herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose.


Veiklioji medžiaga: triflusulfuronmetilas 500 g/kg.

Produkto forma: vandenyje dispersiškos granulės -vandenyje tirpiuose pakeliuose.

Skirtas profesionaliam naudojimui.

 

Veikimo būdas

Piktžolės nustoja augusios  tuojau pat po purškimo. Herbicidas patenka per žaliąsias  antžemines augalo dalis. Poveikis, priklausomai nuo aplinkos sąlygų, pastebimas praėjus 1-3  savaitėms po purškimo. Preparatui atsparios ir peraugusios piktžolės nesunaikinamos, tačiau pristabdomas jų augimas ir vystymasis.

 

EFEKTYVUMAS PRIEŠ PIKTŽOLES:

Geriausiai dviskiltės piktžolės sunaikinamos, kai purškimo metu jos yra nuo skilčialapių iki  dviejų tikrųjų lapelių tarpsnyje.  Purškiant vėliau, kai piktžolės turi daugiau nei dvi poras tikrųjų lapelių, gerai sunaikinamos tik jautrios CARIBOU™ piktžolės. Todėl purškimo metu labai svarbu žinoti piktžolių išsivystymo tarpsnį ir jų botaninę sudėtį (žr. žemiau pateiktą lentelę). Efektyvumui prieš kai kurias piktžoles padidinti, galima naudojant  mišinius. Rezultatai geriausi, kai santykinė oro drėgmė (>80%), o oro temperatūra - aukštesnė nei +12 oC. Preparatą rekomenduojame naudoti kai cukriniai  runkeliai sudygę ir turi du tikruosius lapelius.

 

Poveikis piktžolėms

Piktžolės

Normos

Labai jautrios piktžolės:

burnočiai, raudonžiedis progailis,  smulkiažiedė galinsoga, raudonžiedė notrelė, paprastasis poklius, vienametis  laiškenis, bekvapė ramunė, juodasis bastutis, trikertė žvaginė, dirvinė aklė, kibusis lipikas, paprastoji gaiva, dirvinė nemiršėlė, gailioji dilgėlė, dirvinė čiužutė,  dėmėtasis rūgtis, rūgtis takažolė, dirvinis ridikas, paprastoji žilė, garstukas, juodoji  kialiauogė, persiška veronika.

 

CARIBOU™ 20-30 g/ha

(+ paviršiaus aktyvioji medžiaga 0,1%).

Vidutiniškai jautrios piktžolės

dirvinė rasakila, plačioji balandūnė, baltoji balanda, pūdyminė aguona,  vijoklinis rūgtis, dirvinis vėdrynas, dirvinis kežys, daržinė žliūgė, dirvinė našlaitė

CARIBOU™ 20-30 g/ha + Kontakt 0,7 l/ha + Ethosat 0,4 l/ha +Poweroil 0,5 l/ha

arba

CARIBOU™ 20-30 g/ha +

Betanal® Expert   1,0-1,25 l/ha

Registracijos Nr: 0148H/03.

Galiojimo laikas: 2 metai.

 

Gamintojas: DuPont de Nemours (France) S.A.S, 82 Rue de Wittelsheim, 68700 Cernay.

Pagaminta ES/Prancūzija.


Užregistravo: DuPont Finland Ltd., Tietajantie 14 P.O. 62, FI-02131 Espoo, Suomija.                      ,

Importuotojas: Berner OY, Eteläranta 4, P.O. 15, FI-00131 Helsinkis, Suomija.

Berner /DuPont atstovas Lietuvoje:   Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos raj. LT-55296

Tel./faks.: 8 349 65248.


CARIBOU™ vienkartinė purškimo norma: 20-30 g/ha, galima pridėti paviršiaus aktyviosios medžiagos arba naudoti herbicidų mišinį. Jei ruošiamas mišinys su Betanal Expert- paviršiaus aktyviosios medžiagos pridėti nerekomenduojama. Didžiausias purškimų skaičius-2.

 

Žemės ūkio augalai

Norma g/ha

Naudojimo laikas

Cukriniai ir pašariniai runkeliai

20-30+PAM*

Pirmas purškimas. Pasirodžius pirmosioms piktžolėms, kai sudygę 90% runkelių, kibusis

lipikas turi būti nuo vieno iki trijų vainikėlių dydžio, savaime sudygęs rapsas -  iki dviejų tikrųjų lapelių tarpsnio.

Cukriniai ir pašariniai runkeliai

20-30+PAM*

Antras purškimas. Pasirodžius naujoms piktžolėms, kai jos yra skilčialapių tarpsnyje( praėjus 6-8 dienoms po pirmo purškimo).

 

Cukriniai ir pašariniai runkeliai

20-30 mišinyje su kitais cukrinių runkelių herbicidais*

Pirmą kartą, kai sudygę 90%  runkelių ir piktžolės yra nuo skilčialapių iki 2 tikrųjų lapelių stadijos, Antrą kartą, po 8-10 dienų.

*Jei ruošiamas mišinys su Betanal Expert - paviršiaus  aktyviosios medžiagos pridėti nerekomenduojama.

 

Didžiausias purškimų skaičius – 2.


Dėmesio:

  • Nenaudokite CARIBOU™ ant dygstančių cukrinių runkelių!
  • Nepalikite tuščių tarpų ir nesudvigubinkite purškimo.
  • Nebenaudokite CARIBOU™ kai cukriniai runkeliai susilieja tarpvagiuose.
  • Nepurkškite, jei prognozuojamos šalnos, esant aukštai temperatūrai dienos metu (>24ºC),  jei didelis saulės šviesos intensyvumas, jei dideli nakties ir dienos temperatūrų svyravimai (nakties metu žemiau nei 5ºC, o dienos - aukščiau nei 25ºC temperatūros). Esant sausrai ar šaltam orui gali sumažėti herbicido poveikis prieš kai kurias piktžoles (pvz. baltąsias balandas
  • Nenaudoti CARIBOU™ pasėliuose, kuriuose augalai stresuoti dėl nepalankių aplinkos sąlygų (pvz. ilgalaikių šalnų, sausros, užmirkimo, maisto medžiagų trūkumo ir kt.), jei pasėlis pažeistas ligų ir kenkėjų).
  • Po purškimo iki lietaus turi praeiti 4 val.

VANDENS KIEKIS

Vandens kiekis 150-200 l/ha. Prieš pradedant darbą sureguliuoti purkštuvą, patikrinti jo rezervuarą, vamzdynų, purkštukų švarumą.  Purkštukai: smulkialašiai, spaudimas: 2-3 barai, važiavimo greitis: 4-6 km/h.

 

DIRVOŽEMIO TIPAS

CARIBOU™ efektyvus visų tipų dirvožemiuose. Herbicido efektyvumas gali sumažėti esant sausrai.

 

ĮTAKA PRIEŠSĖLIUI

Preparatas neturi įtakos priešsėliui. Jei paselis tais pat metais ţuvo-4 mėnesių bėgyje galima atsėti tik runkelius ir linus.


MAIŠYMAS

CARIBOU™ galima maišyti su  Betanal® grupės herbicidais.  Priešvarputinius herbicidus išpurkškite atskirai.

 

TIRPALO PARUOŠIMAS

Ketvirtį  purkštuvo  talpos  pripildyti  vandeniu  ir,  įjungus  maišyklę,  supilti  reikiamą  preparato  kiekį. Pripildžius  purkštuvą  vandeniu,  supilti  paviršiaus  aktyviąją  medžiagą  arba  kitus  herbicidus. Purškimo ir pertraukų metu maišyklė turi būti įjungta. Visas tirpalas tuoj pat išpurškiamas.

 

PURKŠTUVO PRIEŽIŪRA

Po purškimo CARIBOU™ purkštuvo talpą, vamzdynus, purkštukus reikia išplauti švariu vandeniu ir tam skirtomis plovimo priemones: rekomenduojame -ALL CLEAR® EXTRA.


TAROS NUKENKSMINIMAS IR LIKUČIŲ SUNAUDOJIMAS

Tuščią  tarą  tris  kartus  išskalauti  švariu  vandeniu,  o  paplavas  supilti  į  purkštuvą  ir  išpurkšti  ant apdoroto  ploto,  po  to  ją  uždaryti,  pažymėti  ir  sunaikinti  laikantis  vietinių  reikalavimų  ir  taisyklių. Naudoti kitiems tikslams draudžiama.


SAUGOS PRIEMONĖS

Darbo  metu  dėvėti  asmenines  apsaugos  priemones,  specialią  aprangą,  gumines  pirštines  ir kaukę. Saugotis,  kad  preparato  nepatektų  į  kvėpavimo  takus,  akis,  virškinimo  traktą.  Dirbant lauke atkreipti dėmesį į vėjo kryptį, stengtis neįkvėpti purškiamo tirpalo dulksnos.  Naudojant negalima valgyti, rūkyti ir gerti. Baigus darbą ar pertraukų metu nusiprausti vandeniu ir muilu, persirengti.


SANDĖLIAVIMAS

Preparatą laikyti sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje kol bus sunaudoti visi tirpūs pakeliai, sausoje,  vėsioje,  gerai  vėdinamoje  patalpoje,  atskirai  nuo  maisto  produktų,  vandens  ir  pašarų. Preparatą  laikyti  sandariai  uždarytoje  gamyklos  taroje,  sausoje,  vėsioje,  gerai  vėdinamoje patalpoje.  Saugoti  vaikams  nepasiekiamoje  vietoje.  Atidarytą  pakuotę  sunaudoti  per  vienerius metus.  Preparatas  nedegus,  nesukelia  metalų  korozijos.  Preparatui  išsipylus  ant  grindų,  jį surinkite  naudodami  semtuvėlį  arba  absorbuojančias  medžiagas,  supilkite  į  tam  skirtą  tarą, pažymėkite  ir  sunaikinkite  laikantis  vietinių  reikalavimų  ir  taisyklių.  Neleiskite,  kad  preparato likučiai patektų į dirvą, drenažą, paviršinius ir gruntinius vandenis.


PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA

Preparatas    nedegus,  tačiau  gaisro  metu  gali  išsiskirti  kenksmingi  garai.  Gesinant  dėvėti dujokaukes  su  kombinuotaisiais  filtrais.  Gesinti  vandeniu,  anglies  dioksidu,  gesinimo  milteliais, putomis, smėliu. Nutekančiam vandeniui surinkti padaryti laikinas žemės sankasas.

 

REGIONINIAI ATSTOVAI

Alytus 8-698-25763

Anykščiai 8-614-84874
Biržai 8-620-54380
Druskininkai 8-698-25763
Elektrėnai 8-614-84874
Gargždai 8-618-15862
Ignalina 8-698-85459
Jonava 8-682-55675
Joniškis 8-656-91492
Jurbarkas 8-612-71706
Kalvarija 8-618-87965
Kaišiadorys 8-614-84874
Kaunas 8-656-91489
8-616-00852

Kazlų Rūda 8-618-87965
Kelmė 8-615-88701
Kėdainiai 8-610-63917
Klaipėda 8-618-15862
Kretinga 8-618-15862
Kupiškis 8-698-36382
Lazdijai 8-618-87965
Marijampolė 8-618-87965
Mažeikiai 8-614-12328
Molėtai 8-698-85459
Naujoji Akmenė 8-614-12328
Pagėgiai 8-612-71706
Panevėžys 8-682-55675
8-629-11195

Pakruojis 8-611-17655
Pasvalys 8-686-93659
Plungė 8-618-15862
Prienai 8-618-87965
8-656-91489

Radviliškis 8-686-49838
Raseiniai 8-687-70818
Rietavas 8-618-15862
Rokiškis 8-698-36382
Skuodas 8-618-15862
Šakiai 8-618-20458
8-614-25449

Šalčininkai 8-698-25763
Šiauliai 8-618-87973
Šilalė 8-618-15862
Šilutė 8-618-15862
Širvintos 8-698-25763
Švenčionys 8-698-85459
Tauragė 8-612-71706
Telšiai 8-615-88701
Trakai 8-698-25763
Ukmergė 8-614-84874
Utena 8-614-84874
Varėna 8-698-25763
Vilkaviškis 8-620-38328
Vilnius 8-698-25763
Zarasai 8-698-36382