Herbicidas GOLTIX® SUPER

Gamintojas: ADAMA
Kilmės šalis: -

Goltix® Super yra triazinonų ir benzofuranų atrankinio veikimo kontaktinis ir dirvinis herbicidas, skirtas naikinti po sudygimo vienmetes dviskiltes piktžoles, taip pat turintis poveikį ir kai kurioms vienaskiltėms piktžolėms, naudojamas cukrinių, pašarinių runkelių pasėliuose.

Veikliosios medžiagos: metamitronas 350 g/l (30.7 %) etofumezatas 150 g/l (13.2 %)
Produkto forma: koncentruota suspensija

HERBICIDAS GOLTIX® SUPER

VEIKIMO BŪDAS
Metamitronas įsisavinamas per augalų šaknis, daigus ir išnešiojamas po visą augalą. Jis veikia kaip fotosintezės inhibitorius (slopina elektronų judėjimą fotosintezės metu). Jautrių piktžolių daigai tampa chlorotiški, pagelsta ir galiausiai nuvysta. Metamitronas veiksmingas naikinant daugelį plačialapių piktžolių bei vienmetes migles.
Etofumezatas, kaip ir metamitronas, įsisavinamas per augalų šaknis bei daigus. Tai sisteminis herbicidas, kuris slopina ląstelių dalijimąsi bei lipidų sintezę. Etofumezato veikimo dėka piktžolių lapai pirmiausia kilsteli į viršų, paskui susisuka, tampa chlorotiniais ir netrukus sunyksta. Etofumezatas ypač veiksmingas naikinat dėmėtąją rūgtį, daržines žliūges, balandas, trikertes žvagines, raudonžiedžius progailius.


NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Goltix® Super yra atrankinio veikimo triazinonų ir benzofuranų herbicidų klasės kontaktinis ir dirvinis herbicidas, skirtas po sudygimo naikinti vienmetes dviskiltes piktžoles, taip pat turi poveikį ir kai kurioms vienaskiltėms piktžolėms, naudojamas cukrinių, pašarinių runkelių pasėliuose.


•  Jautrios piktžolės (≥85% efektyvumas):
Baltoji balanda (Chenopodium album)
Daržinė žliūgė (Stellaria media)
Dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense)
Raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum)
Trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris)
Šiurkštusis burnotis (Amaranthus retroflexus)
Nuodingoji šunpetre (Aethusa cynapium)
Raudonžiedis progailis (Anagallis arvensis)
Dėmėtasis rūgtis (Persicaria maculosa)
Dirvinis garstukas (Sinapis arvensis)
Gailioji dilgėlė (Urtica urens)
Juodoji kiauliauogė (Solanum nigrum)
Bevainikė ramunė (Matricaria discoidea)
Vienametė miglė (Poa annua)


•  Vidutiniškai jautrios piktžolės (85–75 % efektyvumas):

Kibusis lipikas (Galium aparine)
Bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum)
Savaime sudygę rapsai (Brassica napus)
Vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus)
Vaistinė ramunė (Matricaria recutita)
Veronikos (Veronica sp.)
Našlaitės (Viola sp.)


•  Vidutiniškai atsparios piktžolės (75–60 % efektyvumas):
Trumpamakštis rūgtis (Persicaria lapathifolia)
Plačioji balandūnė (Atriplex patula)
Vienametis laiškenis (Mercurialis annua)


•  Mažai jautrios piktžolės (<60% efektyvumas):
Dirvinis vijoklis (Convulvulus arvensis)
Parastoji takažolė (Poligonum aviculare)
Vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis)
Paprastoji rietmenė (Echinochloa crus-galli)
Kitos vienaskiltės piktžolės


PURŠKIMO REKOMENDACIJOS:
Augalai: Cukriniai, pašariniai runkeliai.
Didžiausia vienkartinė norma: 2,0 l/ha
Vėliausias panaudojimas: kai runkeliai turi 4 poras lapų (BBCH 18).
Didžiausias purškimų skaičius per sezoną: 3
Intervalas tarp purškimų: 5–10 dienų
Rekomenduojamas vandens kiekis: 200–300 l/ha.

REGIONINIAI ATSTOVAI


Dėl grūdų supirkimo klausimų Kretingos, Plungės rajonuose papildomai galite kreiptis telefono numeriu: +370 665 84167

Dėl gyvulininkystės produktų kreipkitės kontaktiniais tel. numeriais: +370 699 90119 arba +370 669 75038