Herbicidas Lontrel 72

Gamintojas: Dow AgroSciences SA
Kilmės šalis: Prancūzija

LONTREL 72 SG yra selektyvus piridinų klasės herbicidas, naudojamas sudygusioms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, žieminiuose kviečiuose, miežiuose, rugiuose, kvietrugiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose, avižose, rugiuose, kvietrugiuose, varpinėse sėklinėse žolėse, ganyklose, cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose, raudonuosiuose burokėliuose, braškėse.

Veiklioji medžiaga: klopiralidas 720 g/kg

Pakuotė: 0.25-20 kg

HERBICIDAS LONTREL 72 SG

LONTREL 72 SG yra selektyvus piridinų klasės herbicidas, naudojamas sudygusioms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, žieminiuose kviečiuose, miežiuose, rugiuose, kvietrugiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose, avižose, rugiuose, kvietrugiuose, varpinėse sėklinėse žolėse, ganyklose, cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose, raudonuosiuose burokėliuose, braškėse.

 

Veiklioji medžiaga: klopiralidas 720 g/kg

Produkto forma: Vandenyje tirpiosios granulės

Preparatas skirtas profesionaliajam naudojimui.
Pakuotė:
0.25, 0.5, 1, 3, 5, 10, 20 kg


VEIKIMO BŪDAS

LONTREL 72 SG yra sisteminio tipo herbicidas, įsavinamas per lapus. Pirmieji herbicido veikimo požymiai jautrioms piktžolėms pastebimi 1-3 dienos po purškimo. Tuomet piktžolių augimas sustoja. Galutinai piktžolės žūva po 3-4 savaičių.

LONTREL 72 SG sudėtyje yra 720 g/kg klopiralido, kuris augale juda sistemiškai ir išreguliuoja jautrių augalų metabolinius bei augimo procesus, dėl kurių jie žūva.

 

PIKTŽOLIŲ JAUTRUMAS (kai norma 165 g/ha)

Jautrios (efektyvumas >90%) - Dirvinis bobramunis (Anthemis arvensis), dirvinė usnis (Cirsium arvense), paprastoji žilė (Senecio vulgaris), triskiautis lakišius (Bidens tripartita), paprastasis kietis (Artemisia vulgaris), skaisčiažiedė chrizantema (Chrysantemum segetum), paprastoji gaiva (Lapsana comunis), dobilai (Trifolium s\pp), rugiagėlė (Centauria cyanus), vaistinė ramunė (Matricaria chamomilla), bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum), paprastoji kiaulpienė (Taraxacum officinale), kitos pienių rūšys (Sonchus spp).

Vidutiniškai jautrios (efektyvumas 70-90 %) - Paprastoji kraujažolė (Achillea millefolium), grikis (Fagopyrum esculentum), smulkiažiedė galinsoga (Galinsoga parviflora), dagys (Carduus crispus), krūminis builis (Anthriscus sylvestris), vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvolus), tikroji saulėgrąža (Helianthus annuus), juodoji kiauliauogė (Solanum nigrum), gauruotasis vikis (Vicia hirsuta), paprastoji morka (Daucus carota).

 

 

Registracijos Nr.: 0043H/11

Galiojimo laikas: 2 metai.

 

Gamintojas: Registracijos savininkas: Importuotojas:

Dow AgroSciences SA

BP 20, Zone Industrielle

Drusenheim-Prancūzija

Dow AgroSciences Denmark A/S,

Sorgenfrivej 15, DK-2800

Kgs Lyngby- Danija

Berner OY

Etelaranta 4,P.0.15

FI-00131 Helsinkis,

Suomija

 

 

Berner/Dow AgroSciences atstovas Lietuvoje:

Jonalaukio km.,Ruklos sen., Jonavos raj. LT- 55296 Tel./faks.: 8-349-56248

LONTREL  72  SG  gali būti naudojamas visų veislių žieminiuose  ir vasariniuose rapsuose, žieminiuose kviečiuose, miežiuose, rugiuose, kvietrugiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose, avižose, rugiuose, kvietrugiuose, varpinėse sėklinėse žolėse, ganyklose, cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose, raudonuosiuose burokėliuose, braškėse. Purškimas juostiniu ar atrankiniu būdu rekomenduojamas tuose pasėliuose, kur tai galima pritaikyti.

Normos

Norma g/ha

Augim   tarpsnis, BBCH

Pastabos

Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos, rugiai, kvietrugiai

125-165

21-37

Purškiama piktžolėms baigiant

rozetės tarpsnį.

Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai

125-165

21-37

Purškiama piktžolėms baigiant

rozetės tarpsnį.

Vasariniai rapsai

110-165

12-51

Purškiama piktžolėms baigiant

rozetės tarpsnį.

Žieminiai rapsai

110-165

31-51

Purškiama piktžolėms baigiant

rozetės tarpsnį.

Kukurūzai

165

13-16

Purškiama piktžolėms baigiant

rozetės tarpsnį.

Runkeliai (cukriniai, pašariniai), burokėliai

125-165

12-15

Usnims esant 15-20 cm aukščio

naudoti 165 g/ha normą

Braškės

165

Nuėmus derlių

Varpinės sėklinės žolės ir ganyklos

125-165

21-37

Nepurkšti, kai ganyklose yra

ankštinių augalų

 

Didžiausias purškimų skaičius - 1.

 

VANDENS NORMA

Rekomenduojamas vandens kiekis 100-300 l/ha.

 

TIRPALO PARUOŠIMAS

Pusę purkštuvo užpildykite vandeniu ir per purkštuvo viršų įpilkite reikiamą kiekį LONTREL 72 SG. Įjunkite maišytuvą ir užpildykite purkštuvo talpą likusiu vandens kiekiu. Maišytuvo neišjunkite kol baigsite purkšti. Naudokite tiktai švarų vandenį.

 

NURODYMAI NAUDOJIMUI

LONTREL 72 SG turi būti išpurkštas tik tvarkingais ir pagal gamintojo reikalavimus kalibruotais traktoriniais lauko purkštuvais su hidrauliniais purkštukais, skleidžiančiais smulkius ir vidutinio dydžio lašelius.

 

KLIMATINĖS SĄLYGOS

LONTREL 72 SG turi būti purškiamas piktžolėms aktyviai augant, esant palankioms drėgmės sąlygoms. Minimali temperatūra purškimo metu - 10-12°C. Nepurkšti esant sausrai, labai karštam (virš 25°C) ar šaltam (žemiau 10°C) orui, šalnų metu ar iš karto po jų. Lietus 6 vai. po nupurškimo įtakos LONTREL 72 SG efektyvumui neturi.

 

DIRVA

LONTREL 72 SG gali būti naudojamas visų tipų dirvožemiuose.

 

KITAIS METAIS AUGINAMI ŽEMĖS ŪKIO AUGALAI

Augalų, apdorotų herbicidu LONTREL 72 SG, nesupuvusios liekanos gali pakenkti kitais metais auginamiems jautriems augalams. Todėl nesėkite jų, iškart užarus augalų, apdorotų herbicidu LONTREL 72 SG, liekanas.

Herbicidui LONTREL 72 SG jautrūs augalai: bulvės ir kiti Solanum šeimai priklausantys augalai žirniai, pupos, lubinai ir kiti ankštiniai augalai morkos ir kiti skėtiniai augalai salotos ir kiti graižažiedžiai augalai.

Jokių apribojimų kitais metais auginamiems augalams nėra, jeigu augalų, apdorotų herbicidu LONTREL 72 SG, liekanos rudenį paskleidžiamos dirvos paviršiuje ir apariamos. Nenaudokite šiaudų, kurie buvo apdoroti herbicidu LONTREL 72 SG, šiltnamiuose kaip augalų grunto.

 

ATSĖJIMAS

Jei pasėlis, nupurkštas LONTREL 72 SG pavasarį dėl kokių nors priežasčių žuvo, augalų liekanas reikia aparti ar giliai įkultivuoti į dirvą ir palikti 6 savaites prieš pradedant vasarinių javų, kukurūzų ar žolių sėją. Jei dėl kokių nors priežasčių LONTREL 72 SG negali būti įpiltas į purkštuvo talpą per viršų, o purkštuvas turi išmaišymo indą gali būti naudojamas toks metodas (šis metodas gali būti naudojamas esant galimybei išmaišymo indą užpildyti vandeniu): Išmaišymo indą užpildykite vandeniu iki pusės. Įpilkite reikiamą LONTREL 72 SG kiekį. Atidarykite vožtuvą, kad tirpalas subėgtų į purkštuvo talpą ir tuo pat metu įpilkite dar švaraus vandens į išmaišymo indą. Kartokite procedūrą, kol produkto likučių neliks išmaišymo inde. Prieš pildami kitą preparatą į maišymo indą, įsitikinkite, kad jis visiškai švarus.

 

SUDERINAMUMAS

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreipkitės į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

 

POVEIKIS ŠALIA AUGANTIEMS AUGALAMS

LONTREL 72 SG gali veikti plačialapius augalus tiesiogiai patekdamas per lapus ar netiesiogiai -per šaknis. Nepurkškite produkto ir venkite, kad purškiant produkto dulksna patektų ant šalia augančių plačialapių augalų.

 

DĖMESIO

LONTREL 72 SG negalima purkšti ankštinių augalų ir javų su dobilų įsėliu.

 

ATSPARUMO STRATEGIJA

Lontrel 72 SG turi vieną veikliąją medžiagą - klopiralidą. Pagal veikimo pobūdį, remiantis HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) klasifikacija, ji yra sintetinis auksinas, HRAC kodas O. Bet kurioje piktžolių populiacijoje gali būti mažiau jautrių ar natūraliai atsparių individų. Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, Dow AgroSciences pataria griežtai laikytis HRAC rekomendacijų:

1. taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą.

2. paeiliui  ar  skirtingais metais  tame pačiame  lauke naudokite  skirtingo  veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles.

3. naudokite pilną herbicido rekomenduojamą normą ir nurodytu laiku.

4. panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sėklomis.

 

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu bei purškiant traktoriniais lauko purkštuvais rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz., nitrilo, neopreno ar kt. Dirbant su neskiestu produktu, rekomenduojama naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

 

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Jiems rekomenduojama mūvėti pirštines, dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir sandarius batus.

 

Higienos  priemonės. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti.  Vengti bet kokio  sąlyčio  su produktu. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus darbo drabužius nusivilkite ir išplaukite. Suplyšusias pirštines būtina pakeisti.

 

 

REGIONINIAI ATSTOVAI

Alytus 8-698-25763

Anykščiai 8-614-84874
Biržai 8-620-54380
Druskininkai 8-698-25763
Elektrėnai 8-614-84874
Gargždai 8-618-15862
Ignalina 8-698-85459
Jonava 8-682-55675
Joniškis 8-656-91492
Jurbarkas 8-612-71706
Kalvarija 8-618-87965
Kaišiadorys 8-614-84874
Kaunas 8-656-91489
8-616-00852

Kazlų Rūda 8-618-87965
Kelmė 8-615-88701
Kėdainiai 8-610-63917
Klaipėda 8-618-15862
Kretinga 8-618-15862
Kupiškis 8-698-36382
Lazdijai 8-618-87965
Marijampolė 8-618-87965
Mažeikiai 8-614-12328
Molėtai 8-698-85459
Naujoji Akmenė 8-614-12328
Pagėgiai 8-612-71706
Panevėžys 8-682-55675
8-629-11195

Pakruojis 8-611-17655
Pasvalys 8-686-93659
Plungė 8-618-15862
Prienai 8-618-87965
8-656-91489

Radviliškis 8-686-49838
Raseiniai 8-687-70818
Rietavas 8-618-15862
Rokiškis 8-698-36382
Skuodas 8-618-15862
Šakiai 8-618-20458
8-614-25449

Šalčininkai 8-698-25763
Šiauliai 8-618-87973
Šilalė 8-618-15862
Šilutė 8-618-15862
Širvintos 8-698-25763
Švenčionys 8-698-85459
Tauragė 8-612-71706
Telšiai 8-615-88701
Trakai 8-698-25763
Ukmergė 8-614-84874
Utena 8-614-84874
Varėna 8-698-25763
Vilkaviškis 8-620-38328
Vilnius 8-698-25763
Zarasai 8-698-36382