NIMBUS®

HERBICIDAS

Gamintojas: BASF
Pakuotė: 5 l

 

 

 

Veikliosios medžiagos: metazachloras 250 g/l + klomazonas 33,3 g/l.

Produkto forma: suspencijos –emulsijos tirpalas.

Skirtas profesionaliam naudojimui.

 

NIMBUS® yra suspensijos-emulsijos pavidalo tirpalas, kurio viename litre yra 250 g metazachloro ir 33,3 g klomazono. NIMBUS® yra plataus veikimo spektro sisteminis herbicidas, naudojamas žieminiuose rapsuose prieš  sudygimą,  turintis  ilgai  išliekamąjį  dirvinį  poveikį,  veiksmingas  nuo  daugelio  dviskilčių  ir  vienaskilčių piktžolių, tame tarpe ir nuo kibiųjų lipikų.


Veikimo būdas

Metazachloras yra chloroacetamidas, ląstelių dalijimosi inhibitorius, kuris slopina labai ilgos riebiųjų rūgščių grandinės,  kuri  įeina  į  ląstelių  membranos  sudėtį,  formavimąsi.  Metazachloras,  negrįžtamai  slopindamas riebiųjų rūgščių grandinės susidarymą, sustabdo fermentų gamybą ir neleidžia ląstelėms dalintis.

 

Klomazonas  sukelia  pabalimą  stabdydamas  karotinoidų  biosintezę.  Karotinoidai  yra  svarbūs  fotosintezės procese  nes  absorbuoja  šviesą,  todėl  negaudamos  šviesos,  kuri  reikalinga  chlorofilo  gamyboje,  piktžolės žūva.

 

NIMBUS® yra  sisteminio  veikimo  dirvinis  herbicidas  į  piktžoles  patenkantis  per  šaknis,  skilčialapius.  Jautrios piktžolės dar gali sudygti, bet sudygsta pabalusios ir labai greitai žūva. Geriausiai NIMBUS® veikia, panaudojus jį prieš sudygimą ant gerai paruoštos, drėgnos, išlygintos ir išdirbtos dirvos. Jei purškimo metu dirva sausa, herbicidas pradės veikti tik po lietaus.

 

Dvi veikliosios medžiagos esančios NIMBUS® papildo viena kitą, todėl NIMBUS® yra efektyvus nuo daugelio

piktžolių.

 

NIMBUS® EFEKTYVUMAS PRIEŠ PIKTŽOLES

Efektyvumas

Piktžolės

NIMBUS® 2,0 l/ha

ypatingai gerai ir gerai veikia:

trikertes žvagines (Capsella bursa pastoris), daržines žliūges (Stelaria media)

bekvapius šunramunius (Tripleurospermum perforatum).

 

NIMBUS® 3,0 l/ha

ypatingai gerai ir gerai veikia:

trikertes žvagines  (Capsella bursa pastoris),  baltąsias balandas (Chenopodium spp), kibiuosius lipikus (Galium aparine),  notreles (Lamium spp.) šunramunius (Matricaria spp), dirvines neužmirštuoles (Myosotis arvensis), aguonas birules (Papaver rhoeas), daržines žliūges (Stelaria media), bekvapius šunramunius (Tripleurospermum perforatum), veronikas (Veronica spp). pelinius pašiaušėlius (Alopecurus myosoides), vienmetes migles (Poa annua).

NIMBUS® 3,0 l/ha

vidutiniškai gerai veikia

Snapučius (Geranium spp.), dirvines čiužutes (Thlaspi arvense) baltažiedžius šakinius (Selene pratenie), kviečių pabiras.

NIMBUS® 3,0 l/ha nepakankamai gerai veikia:

 

 

garstukus (Sinapis arvensis,), rūgtis takažoles (Polygonum aviculare), dirvines našlaites (Viola arvensis), miežių pabiras.

 

 

 

 

 

 

NIMBUS® gerai naikina piktžoles, dygstančias iš dirvos paviršiuje esančių sėklų, jei sėklos dygsta iš gilesnių dirvos  sluoksnių,  efektyvumas  sumažėja.  NIMBUSâ visiškai  nenaikina  iš  šaknų  atželiančių  daugiamečių piktžolių, tokių kaip kiečiai ir kt.

 

Registracijos numeris: 0369H/09.

Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos.

 

Užregistravo: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15 DK-2300 Kopenhaga S, Danija.

Kilmės šalis: BASF SE D-67056 Ludwigstafen, Vokietija.

Gamintojo atstovas: BASF UAB, Sausio 13-osios g. 4A, LT-04343, Vilnius, Lietuva. Telefonas: 8-5 210 74 50, faksas: 8-5 210 74 58


Žieminiai rapsai

Purkšti reikia prieš rapsų sudygimą, nes NIMBUS® geriausiai veikia kol piktžolės dar nesudygusios. Šiltoje ir drėgnoje dirvoje dygimas gali prasidėti jau po 2-3 dienų po sėjos. Labai svarbu, kad sėklos būtų įterptos kuo tolygiau, mažiausiai 2 cm gyliu.

Augalai

Norma l/ha

Purškimo laikas

Augimo tarpsnis

Žieminiai rapsai

2,0-3,0

3 dienos po sėjos

BBCH 00-09

 

Didžiausias purškimų skaičius - 1

 

VANDENS KIEKIS

Minimalus rekomenduojamas vandens kiekis: 200 - 300 l/ha.

 

DĖMESIO!

NIMBUS® yra dirvinis herbicidas, kuris veikia daugiausiai per piktžolių šaknis, todėl labai svarbu, kad purškimo metu dirva būtų pakankamai drėgna. Stojus ilgalaikei sausrai, gali sumažėti herbicido efektyvumas. Purkšdami nepalikite tuščių tarpų ir nesudvigubinkite purškimo.

Jei rapsus į dirvą sėjate tiesiogiai, pasirūpinkite, kad neliktų dirvos paviršiuje žemėmis nepadengtų sėklų. Prieš purkšdami, dirvą nuakėkite skersai plyšių lengvomis akėčiomis.

NIMBUS® gali  sukelti  trumpalaikius  augalų  pabalimus  ir/arba  pristabdyti  augalų  augimą.  Nepurkškite,  kai prognozuojamas stiprus lietus ir kai dirvos užmirkę.

 

Nenaudokite NIMBUS®, jei yra nors viena iš šių nepalankių sąlygų:

  • Rapsų  sėklos  jau  pradėjo  dygti  (esant  ypač  palankioms  sąlygoms,  rapsų  dygimas  gali prasidėti praėjus 48 valandoms po sėjos).
  • Rapsų sėklos nepadengtos 20 mm dirvos sluoksniu.
  • Prognozuojamas smarkus lietus.
  • Sausa grumstuota dirva.
  • Rapsai buvo pasėti vėlai, t.y. vėliau nei rekomenduojama pagal optimalius sėjos terminus.
  • Dirva labai akmenuota, net jei tai paprastai nesimato dirvos paviršiuje.

 

PASTEBĖJIMAI

Nenaudokite NIMBUS® labai lengvose dirvose su mažu humuso kiekiu.

Nenaudokite NIMBUS® durpiniuose dirvožemiuose

Po panaudojimo dirvos nedirbkite: neakėkite, nevoluokite, nekultivuokite. Smarkus lietus gali sustabdyti rapsų dygimą, tačiau augalai greitai atsigauna.

Pasistenkite,  kad  dirvos  paviršiuje  liktų  kuo  mažiau  šiaudų  ir  senų  piktžolių  liekanų.  Jei  organinių  liekanų pašalinti neįmanoma, tokiuose laukuose geriau naudokite Butisan® Star rapsams ir piktžolėms dygstant.


SĖJOMAINA

Sėjomaina, kai rapsai normaliai auga ir derlius nuimamas laiku. Po to, kai rapsai, purkšti su NIMBUSâ, buvo nukulti laiku, galite auginti bet kokius augalus.

 

SĖJOMAINA, KAI RAPSAI ŽŪVA

Jei žieminiai rapsai žūva, o NIMBUS® jau buvo panaudotas, kokius augalus galėsite auginti po to priklauso

nuo dirvos dirbimo ir kiek laiko praėjo po NIMBUS® panaudojimo:

 

KAI ATSĖTI TENKA TĄ PATĮ RUDENĮ

Galite atsėti žieminius rapsus, prieš tai dirvą sukultivavus mažiausiai 15 cm gyliu.

 

KAI ATSĖTI TENKA ATEINANTĮ PAVASARĮ:

Jei NIMBUS® buvo naudotas vasaros pabaigoje/rudens pradžioje, pavasarį galima sėti vasarinius rapsus,  vasarinius  javus,  kukurūzus,  žirnius,  pupas  taip  pat  sodinti  bulves.  Dirvą  reikėtų  įdirbti nors 15 cm gyliu. Atsėtuose augaluose gali pasirodyti laikini pabalimai. Sausais metais, lengvose dirvose nerekomenduojame sėti javų. Geriausia būtų sėti vasarinius rapsus. Jei atsėjami vasariniai rapsai, nenaudokite herbicidų, kurių sudėtyje yra metazachloras.

 

TIRPALO PARUOŠIMAS

Pusę  purkštuvo  rezervuaro  užpildykite  švariu  vandeniu  ir  įjunkite  maišyklę.  Įpilkite  reikiamą  kiekį  NIMBUS®,  kitus  preparatus  (pvz:  Focus® ultra ),  ir  baikite  pilti  vandenį. Tirpalas  sunaudojamas  tuojau  pat  po  jo paruošimo!

 

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Purkštuvą  kruopščiai  išplaukite  tiek  prieš,  tiek  po  purškimo.  Kitų  pesticidų  likučiai  gali  smarkiai  pakenkti augalams.

 

SAUGOS PRIEMONĖS

Saugokitės, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Sulaistytus drabužius nusivilkite nedelsiant. Dirbdami nevalgykite, negerkite, nerūkykite. Kai dirbate su koncentruotu tirpalu, dėvėkite neperšlampančius apsauginius drabužius,   cheminėms   medžiagoms   atsparias   pirštines   (EN  374),   apsauginius   akinius   su   šoninėmis apsaugomis (EN 374). Būtinai plaukite rankas ir prauskite veidą su muilu prieš pertraukas ir baigę darbą.

 

SANDĖLIAVIMAS

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikykite atskirai nuo maisto, vandens ir gyvulių pašaro. Laikykite sausose, nuo šalčio apsaugotose, pesticidams sandėliuoti tinkamose vietose ir tik originalioje taroje. Produktas laikomas temperatūroje nuo 0 iki + 40° C.

 

TAROS NUKENKSMINIMAS IR LIKUČIŲ SUNAUDOJIMAS

Neleiskite, kad produkto likučiai patektų į drenažą, kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis. Nenaudokite taros  kitiems  tikslams.  Kruopščiai  praskalaukite  tarą  3  kartus,  supilkite  išplovas  į  purkštuvo  rezervuarą  ir išpurkškite ant dirbamos žemės. Preparato arba tirpalo likučių negalima išpilti, nes jie yra žalingi gamtai. Tuščią išplautą tarą sunaikinkite pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus.