PANTERA® 40EC

HERBICIDAS

Gamintojas: Cromton
Pakuotė: 1 l, 5 l

 

 


Veiklioji medžiaga: kvizalofop-P-tefurilas 40 g/l.

Produkto forma: koncentruota emulsija.

Skirtas profesionaliam naudojimui.

 

Veikimo būdas

Herbicidas greitai absorbuojamas per lapus ir pernešamas į vienaskilčių piktžolių antžeminius ir požeminius augimo taškus. Pirminis PANTERA®poveikis – sustabdomas tolimesnis piktžolių augimas. Matomi požymiai, lapų galiukų spalvos pasikeitimai, pastebimi po 7 dienų. Piktžolės žūva po 3–4 savaičių.

Lietus 1 valanda po purškimo produkto efektyvumui įtakos neturi. PANTERA®veikia per lapus, todėl dirvos tipas įtakos produkto efektyvumui neturi.

 

Registracijos numeris: 0189H/06.

Galiojimo laikas: 3 metai.


Užregistravo: Crompton (Uniroyal Chemical) Registrations Ltd, Jungtinė Karalystė.

Importuotojas: UAB "Agrokoncernas", Užnerio 15, 3032 Vytėnai, Kaunas, Tel.: 8 (27) 380313, 380191 Faks.: 8 (27) 380144.

Gamintojas: Chemark Kft., H - 8182 Peremarton – Gyartelep, P.O. Box 31, Vengrija.


PANTERA®purškiamas, kai piktžolės aktyviai auga. Tai ypač svarbu purškiant prieš daugiametes piktžoles, nes produktas turi būti pernešamas į augimo taškus. Paprastieji varpučiai geriausiai sunaikinami, kai jie turi 4–6 lapelius (10–15 cm aukščio). Purškiama, kol augalai neuždengė piktžolių ir kol piktžolės nepadarė žalos. Purškiama ne daugiau kaip 1 kartą, kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 60 dienų.


Augalai

Ligos

Veiksmingumas

Javų pabiros vasariniuose ir žieminiuose rapsuose

0,6

Kai javų pabiros turi 4-5 lapelius

Vienametės vienaskiltės

1,0

Nuo 2 lapelių iki krūmijimosi pabaigos

Daugiametės vienaskiltės

1,0-1,5

Nuo 4-6 lapelių iki stiebo augimo pradžios (mažiausiai 10-15 cm aukščio)

Varputis (>50 vnt./m2)

1,75

Nuo 4 lapelių tarpsnio iki kol pirmas bamblys pakyla daugiau kaip 1 cm

 

VANDENS KIEKIS

Rekomenduojamas tirpalo kiekis: 200–400 l/ha.

Mažesnis tirpalo kiekis naudojamas tiktai tada, kai maži augalai ir piktžolės. Purškiant vėliau, kai augalai sutankėja arba kai didesnės piktžolės, purškiamo tirpalo kiekis turi būti didesnis.

 

PASTABOS

  • Vienaskiltės piktžolės sudygusios po purškimo nebus sunaikinamos.
  • Nepurkškite, kai augalai ir piktžolės yra streso būsenoje. Stresą gali sukelti daugelis faktorių tokių kaip šalnos, sausra, užmirkimas, mikroelementų trūkumas, ligos ir kenkėjai.
  • Piktžolės bus sunaikinamos greičiau, jei jos aktyviai auga, šilta, kai pakankama dirvos drėgmė.
  • Nepalankiomis augti sąlygomis (sausra, vėsus oras, užmirkusios dirvos) PANTERA® efektyvumas bus lėtesnis. Tokiomis sąlygomis naudokite didesnę produkto normą.

KITI PURŠKIMAI

Kiti herbicidai gali būti purškiami 7 dienos prieš arba 7 dienos po PANTERA® purškimo.


VĖLIAU AUGINAMI AUGALAI

Jei pasėliai purkšti PANTERA® dėl kokių nors priežasčių žūva, tai tą patį vegetacijos sezoną dviskilčiai augalai gali būti sodinami/sėjami po purškimo ir dirvos dirbimo praėjus 4 savaitėms.

 

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO MAŽINIMO STRATEGIJA

Jei pastebėjote, kad piktžolės tapo atsparios šiam herbicidui, tai jos gali būti atsparios ir kitiems herbicidams, kurių sudėtyje yra šios veikliosios medžiagos: kvizalofop-P-etilas, propakvizafopas, diklofop-metilas, fenoksaprop-P-etilas, fluazifop-P-butilas, haloksifop-R-metilas, propakvizafopas, aloksidimas, kletodimas, setoksidimas, tralkoksidimas. Produktai, kurių sudėtyje yra nors viena iš aukščiau išvardintų veikliųjų medžiagų, tame pačiame lauke gali būti naudojami ne daugiau kaip 1 kartą per sezoną.


TIRPALO PARUOŠIMAS

Tirpalo ruošimui naudokite tiktai švarų vandenį. Pusę purkštuvo talpos pripilkite vandens ir įjunkite maišyklę. Į purkštuvo talpą supilkite reikalingą PANTERA® kiekį. Supilkite likusį vandens kiekį ir maišykite tirpalą purškiant, taip pat pervežant ir sustojus, kol visas tirpalas bus išpurkštas. Išplaukite tuščią tarą vandeniu tris kartus. Paplavas supilkite į purkštuvo talpą.


Purškiant PANTERA®, nenaudokite paviršiaus aktyviųjų medžiagų bei jokių kitų pagalbinių medžiagų.

 

PURŠKIMAS

Rekomenduojamas slėgis purškimo metu – 2–4 barai.

Prieš purškimą patikrinkite ar purkštuvas yra techniškai tvarkingas, sureguliuotas ar tinkami purkštukai. Nepurkšti esant vėjuotam orui. Venkite, kad produktas nepatektų ant šalia augančių augalų. Tuoj po purškimo kruopščiai išplaukite purkštuvą vandeniu.

 

SAUGOJIMAS

Laikykite produktą tiktai gamyklinėje taroje, vėsiose, gerai vėdinamose, užrakinamose patalpose. užrakinamose patalpose.

Saugokite nuo vaikų.

Laikykite atskirai nuo maisto, vandens ir gyvulių pašaro.


TUŠČIOS PAKUOTĖS SUNAIKINIMAS

Tuščią pakuotę sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nemesti pakuočių į kanalizaciją, nuotėkas, saugoti nuo užteršimo paviršinius ir gruntinius vandenis.