ELASTIQTM

LIPNIOJI MEDŽIAGA


Gamintojas: Chemtura
Pakuotė: 1, 5 l

 

 

Tai purškiamas produktas (emulsijos koncentratas), naudojamas aliejinių rapsų ir žirnių apdorojimui prieš derliaus nuėmimą.


Veikliosios medžiagos: Karboksilintas stireno butadieno kopolimeras 450 g/l.

Alkilfenil hidroksipolioksietilenas 100 g/l.


ELASTIQTM, kaip produktas, turintis savybę prilipti, sumažina ankščių suaižėjimą ir nuostolius tiek prieš nuimant derlių tiek derliaus nuėmimo metu.


VEIKIMO BŪDAS

Užpurkštas ELASTIQTM suformuoja ploną latekso sluoksnį, kuris greitai išdžiūsta ir sudaro pusiau pralaidžią polimerinę membraną ant apdorojamų augalų. ELASTIQTM leidžia vandeniui garuoti nuo augalo paviršiaus, tačiau neleidžia vandeniui skverbtis atgal į augalo audinius. ELASTIQTM padeda sumažinti ankščių suirimą ir sėklų nuostolius aliejiniams rapsams ir žirniams prieš ir po derliaus nuėmimo.

 

Gamintojas: Loveland Industries Ltd., Swaffham Bulbeck, Cambridge

CB5 0LU, Didžioji Britanija.


Registracijos savininkas: Loveland Industries Ltd., Swaffham Bulbeck, Cambridge

CB5 0LU, Didžioji Britanija.


Augalai

Naudojimo tikslas

Norma l/ha

Pastabos

Žirniai

Nuostolių sumažinimas

0,8 – 1,0

Purškimas iš žemės ir oro

Rapsai

Nuostolių sumažinimas

0,8 – 1,0

Purškimas iš žemės ir oro

 

VANDENS KIEKIS

Rekomenduojama naudoti 250 – 500 l/ha purkštuvu ir 70 – 80 l/ha purškimui lėktuvu.NAUDOJIMO LAIKAS

Produktas yra purškiamas apie 3 savaites prieš derliaus nuėmimą. Tuo metu ankštys yra šviesiai žalios spalvos, yra dar lanksčios ir gali būti lenkiamos į U ir V formą, jų neatidarant ir neišbyrant sėkloms. Purškimo laikas žirniams yra augimo stadijoje, kai sėklos įgauna kartų skonį.

 

ELASTIQTM galima naudoti piktžolėmis neapaugusiems pasėliams. Apaugusiems piktžolėmis pasėliams ELASTIQTM galima naudoti 0,5 – 0,7 l/ha kartu su registruotais desikantais ar glifosatais, pagal jų oficialiai registruotas normas ir naudojimo laiką.

 

TIRPALO PARUOŠIMAS

Nuolat maišant įpilti gerai pamatuotą produkto kiekį ir purškimo mašinos talpą, kuri yra pusiau užpildyta vandeniu, tinkamai išmaišyti ir papildyti vandeniu iki reikiamo tūrio. Ruošti tik tokį skysčio kiekį, kurio tikrai reikia.


SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su produktu, visuomet naudoti apsaugines priemones: cheminėms medžiagoms atsparius austo audinio rūbus, (ČSN EN 368 ir ČSN EN 369) ar dalinę kaukę (ČSN EN 140), garų filtrą (ČSN EN 141), kepurę su snapeliu ar skrybėlę, gumines pirštines (ČSN EN 374-1) ir guminius ar plastikinius batus (ČSN EN 346). Skiesdami purškiamą skystį, visada dėvėkite PVC ar guma padengtą tekstilinę prijuostę.

Norint išvengti žalingo poveikio, produktą galima purkšti tik tada, kai nėra vėjo ar esant tik silpnam vėjui. Nevalgykite, negerkite ir nerūkykite, dirbdami ar po darbo su produktu, t.y. kol nenusiėmėte savo apsauginių rūbų ir kruopščiai nenusiprausėte kūno šiltu vandeniu su muilu!

Produktas yra atsparus liepsnai. Jei jis būtų veikiamas ugnies, naudoti gesinimo putas, gesinimo miltelius ar smėlį, ar žemes ugniai nublokšti. Jei reikalinga, naudoti vandenį rūko pavidalu (niekada netaškykite vandens srautais) išskirtiniais atvejais su sąlyga, kad užterštos nuotekos niekaip negalėtų iš gaisravietės patekti į aplinką, ypač į viešąją kanalizacijos sistemą, požeminius vandens šaltinius, paviršinio vandens talpyklas ir žemės ūkio paskirties žemę. Įspėjimas! Gesinant gaisrą visada naudokite izoliuojančius kvėpavimo aparatus, kadangi degimo metu gali išsiskirti toksinės dujos.


APLINKOS TARŠOS PREVENCIJA

Neleisti produktui ar naudotoms pakuotėms užteršti paviršiaus vandenis ar drenažus. Neleisti jam patekti į viešąją kanalizaciją ar vandentakius. Bet kokius produkto likučius ir tuščias pakuotes išmesti saugiu būdu.

 

PURKŠTUVO VALYMAS

  1. Po naudojimo talpą, skysčio paskirstymo kanalus ir purkštukus skalaukite švariu vandeniu.

  2. Išpilkite likusį skalavimo vandens tirpalą ir dar kartą išskalaukite visą įrenginį švariu vandeniu.

  3. Jei mašinos naudojimo instrukcijose rekomenduojama naudoti kitą valymo metodą su valymo chemikalais, vadovaukitės jose pateikta procedūra.


SANDĖLIAVIMAS

Saugokite produktą uždaroje originalioje pakuotėje užrakintose, sausose ir gerai vėdinamose vietose, esant  temperatūrai 5 – 30 ºC, laikant atokiai nuo maisto, gyvulių pašarų, trąšų, dezinfekavimo priemonių, degios medžiagos ir jų pakuočių. Saugokite nuo šalčio, ugnies ir tiesioginės saulės šviesos. Produktą galima laikyti 3 metus po pagaminimo datos jeigu nepažeista originali pakuotė ir laikoma tinkamoje patalpoje.