PAM EXTRA

PAVIRŠIAUS AKTYVIOJI MEDŽIAGA


Gamintojas: Du Pont
Pakuotė: 1 l

 

 

PAM EXTRA naudojamas kaip priedas ruošiant tirpalus su augalų apsaugos priemonėmis.

 

Preparato forma: vandeninis tirpalas.

Skirtas profesionaliam naudojimui.


NAUDOJIMO BŪDAS

PAM EXTRA pagerina purškiamo paviršiaus padengimą, preparato įsavinimą ir tirpalas nenulaša nuo augalų.Tai ypač svarbu naudojant herbicidus, kai esant žemai temperatūrai arba sausomis sąlygomis piktžolės lėtai auga ir pasidengia vaškiniu sluoksniu, taip pat naikinant mažiau jautrias herbicidui piktžoles.

 

Galiojimo laikas: 3 metai.


Gamintojas:                                                           Importuotojas:

Du Pont de Nemours(France) S.A.S.                         Berner OY

82 Rue de Wittelsheim,68700 Cernay                       Eteläranta 4, P.O. 15

Pagaminta ES/Prancūzijoje.                                    FI-00131 Helsinkis, Suomija.


Berner /DuPont atstovas Lietuvoje: Jonalaukio k., Ruklos sen.,  Jonavos raj. LT 55296,

Tel/faks.: 8349 56248.


Pesticidas

PAM EXTRA kiekis     l/ha

Tirpalo kiekis     l/ha

Calibre®, Granstar®, Harmony®, ir kiti sulfonilurėjos grupės herbicidai

 

Arrat®, Titus® 25DF,Caribou™

Monitor®

Reglone®

Kiti pesticidai

 

0,1

 

0,2

0,1-0,2

0,1

0,025 l / 100 l tirpalo

 

200

 

200

100-250

200-300

 

TIRPALO PARUOŠIMAS

Pripilama pusė purkštuvo talpos vandens, supilamas reikiamas herbicido kiekis, įjungiamo maišyklė, išmaišoma, išjungiama maišyklė, pripilamas trūkstamas vandens kiekis supilamas reikalingas PAM EXTRA  kiekis, įjungiama maišyklė ir viskas gerai išmaišoma.


SAUGOS PRIEMONĖS

Purškiant dėvėti darbo drabužius, pirštines ir akinius. Dirbant negalima valgyti, rūkyti ir gerti. Saugotis kad preparato nepatektų į akis, ant odos, kvėpavimo takus. Baigus darbą nusivilkti darbo rūbus, rankas ir veidą nuprausti vandeniu ir muilu.


SAUGOJIMAS

PAM EXTRA  nepakeis savo savybių, jei bus saugojamas  originalioje gamyklinėje pakuotėje, sausoje vietoje, temperatūra: +5°C - +40°C. Laikyti atskirai nuo maisto ir pašaro.Tuščią pakuotę tris kartus išskalauti vandeniu.Tuščių pakuočių nenaudoti kitiems tikslams, sunaikinti laikantis aplinkosaugos reikalavimų.