Marijampolės agrocentras, UAB

Šventragio k., Marijampolės r.
 

Tel.: 8-650-28781

Buhalterija: Tel.: 8-682-50630