Tyrimų duomenys 2019 m.

Cukringumas, %.


"Nordic Sugar" 2019 m. bandymai (vid b.: Kauno AVTS, Rumokų bandymų stotis, L. Rudinskas)

Balto cukraus derlius, %.


ŽŪB "Draugas" gamybiniai bandymai

Reliatyvus cukraus derlius, %.


"Nordic Sugar" 2019 m. bandymai (vid b.: Kauno AVTS, Rumokų bandymų stotis, L. Rudinskas)

Derlius, t/ha.


ŽŪB "Draugas" gamybiniai bandymai