Cukringumas, % 2016 m.


BERNY - Cukraus Karalius, cukringiausia 2016 metų veislė. BERNY - saldžiausia iš visų 37 tirtų veislių "Nordic Sugar" bandymuose 2016 m.

Balto cukraus derlius, t/ha 2016 m.


Visos 2017 metų auginimui atrinktos STRUBE veislės viršijo 37 tirtų veislių balto cukraus derliaus vidurkį. STRUBE - visada saldus pasirinkimas.

Ankstyvas lauko daigumas, % 2016 m.


STRUBE veislės pasižymi puikiu ankstyvu sudygimu. Užtikrinami vienodo dydžio ir išsivystymo augalai. Ankstyvas lauko daigumas - užtikrintas stabilus derlius.

Poliarizuoto cukraus derlius, t/ha 2016 m.


2017 m. auginimui atrinktos STRUBE veislės viršijos 37 tirtų veislių poliarizuoto cukraus vidurkį. STRUBE - užtikrinta sėkmė ir saldus pranašumas.