Apie Agrokoncerno grupę

Agrokoncerno įmonių grupė šiandien yra viena didžiausių Lietuvos žemdirbių partnerių agrocheminio aptarnavimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo ir kitose žemės ūkio verslo srityse.

Savo veiklą kompanija pradėjo 1990 metais, kaip nedidelė, konsultavimo paslaugas teikianti, prekybos įmonė. Šiuo metu Agrokoncerno įmonių grupė yra išaugusi į 30 dinamiškai besiplečiančių įmonių susivienijimą, galintį Lietuvos žemdirbiams konkurencingomis kainomis pasiūlyti geriausias paslaugas, pažangiausias technologijas ir kokybiškiausius produktus.

Per 2022-2023 m. sezoną Agrokoncerno įmonių grupė pardavė prekių ir suteikė paslaugų daugiau kaip už 850,8 mln. eurų. Agrokoncerno įmonių grupėje šiuo metu veikia trys pagrindinės žemdirbius aptarnaujančios įmonės: UAB „Agrokoncernas“, UAB „Agrokoncerno grūdai“ ir UAB „Agrokoncerno technika“.


 

 

Konsultavimas ir prekyba

Pagrindinis Agrokoncerno įmonių grupės tikslas – dalinantis su žemdirbiais per daugelį metų įgytomis žiniomis, mokslo įstaigose atliktų tyrimų duomenimis bei sukaupta patirtimi, padėti ūkininkams išsirinkti reikalingus agrochemijos produktus, sertifikuotas sėklas, žemės ūkio techniką. Mums svarbu, kad klientai ne tik būtų susipažinę su mūsų produktais, jų teikiama nauda, bet ir suprastų, kad UAB „Agrokoncernas“ konsultantų siūlomos rekomendacijos yra reikalingos, siekiant savo ūkiuose įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. Dėl to ypatingą dėmesį skiriame individualiam konsultavimui žemdirbių ūkiuose. Tikslus klientų laukų, jų auginamų augalų veislių bei turimos technikos išmanymas padeda suteikti efektyviausias rekomendacijas. Daugiau nei 35 įmonės regioniniai atstovai–konsultantai ne tik žemdirbiams teikia rekomendacijas visais ūkininkavimui svarbiais augalų veislių pasirinkimo, tręšimo, augalų apsaugos, žemės dirbimo bei žemės ūkio technikos klausimais, bet ir siūlo efektyvius produktus rekomendacijų įgyvendinimui.
 
Augalų auginimo technologijos tobulėjimas žemdirbių ūkiuose rodo, kad einame teisingu keliu siūlydami žemdirbiams ne atskirus produktus, o augalų auginimo technologijas, kurioms reikalingi tam tikri produktai, kurių nauda pagrįsta ir mokslo, ir augintojų ilgamete patirtimi.
 
Svarbus dėmesys skiriamas savo patirties pasidalinimui su žemdirbiais. Kiekvienais metais Agrokoncerno įmonių grupė žemdirbiams organizuoja konferencijas, pasėlių apžiūras, lauko dienas, kuriuose dalyvauja daugiau nei 2500 žemdirbių. Savo patirtimi Agrokoncerno įmonių grupė dalijasi ir organizuojamose parodose „Ką pasėsi“ bei „Agrovizija“.
Lietuvos augintojams siūlome ir diegiame pagrindinių ūkio darbų sekimo ir valdymo programą „Agrosmart ūkiams 2.1“.