Herbicidas Metazamix™

Gamintojas: Corteva
Kilmės šalis: -

METAZAMIX™ yra herbicidas, skirtas dviskilčių piktžolių ir vienametės miglės naikinimui žieminių rapsų pasėliuose ir dviskilčių piktžolių naikinimui vasarinių rapsų bei rapsiukų pasėliuose. Skirtas profesionaliajam naudojimui.
Veikliosios medžiagos: pikloramas 13,3 g/l; aminopiralidas 5,3 g/l; metazachloras 500 g/l

Produkto forma: koncentruota suspensija

HERBICIDAS METAZAMIX™

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
METAZAMIX™ yra selektyvus herbicidas skirtas dviskilčių piktžolių ir vienmetės miglės naikinimui žieminių ir vasarinių rapsų bei rapsiukų pasėliuose. Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose ir rapsų veislėse Mendel ir Quartz.

 

VEIKIMO BŪDAS

METAZAMIX™ yra sisteminis herbicidas, kurio sudėtyje yra trys veikliosios medžiagos: metazachloras, aminopiralidas ir pikloramas. METAZAMIX™ piktžoles veikia per dirvą ir lapus. Metazachlorą dygstančios piktžolės pasisavina per hipokotilį ir šaknis, sudygusios - dar ir per lapus. Aminopiralidą ir pikloramą piktžolės pasisavina per šaknis ir lapus. Jautrios piktžolės ištįsta, deformuojasi, nustoja augti ir sunyksta.
METAZAMIX™ naikina daugelį dviskilčių piktžolių, tokias kaip aguonos birulės, rugiagėlės, baltosios balandos, kibieji lipikai, dirvinės našlaitės ir veronikos, iš vienskilčių – vienmetes migles.

 

NORMOS IR PURŠKIMO REKOMENDACIJOS

Augalai

Purškimo laikas

Naudojimo norma

Žieminiai rapsai

Nuo skilčialapių iki 4 tikrųjų lapelių tarpsnio (BBCH 10-14)

0,6 - 0,8 l/ha

Vasariniai rapsai, rapsiukai

Po sėjos iki sudygimo (BBCH 00-09)

1,0 l/ha

Vasariniai rapsai, rapsiukai

Nuo skilčialapių iki 4 tikrųjų lapelių tarpsnio (BBCH 10-14)

0,75 l/ha*

PASTABA:
*Purškiant vasarinius rapsus po sudygimo (BBCH 10-14) prie METAZAMIX™ rekomenduojama pridėti paviršiaus aktyviosios medžiagos Dassoil, kad užtikrinti geresnį efektyvumą prieš baltąją balandą. Taip pat įsitikinkite, kad purškiamas tirpalas tolygiai pasiskirsto ant augalų.


NAIKINAMOS PIKTŽOLĖS


ŽIEMINIAI RAPSAI: Poveikis piktžolėms panaudojus Metazamix 0,8 l/ha normą po rapsų sudygimo (BBCH 10-14)

 

•  Labai jautrios piktžolės (95-100 %): baltoji balanda (Chenopodium album), dirvinė, persinė, pūdyminė veronikos (Veronica arvensis, V. persica, V. agrestis);
•  Jautrios piktžolės (85-94,9 %): bekvapis šunramunis (Tripleuspermum perforatum), rugiagėlė (Centaurea cyanus), kibusis lipikas (Galium aparine), raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum), aguona birulė (Papaver rhoeas), vienametė miglė (Poa annua);
•  Vidutiniškai jautrios piktžolės (70-84,9 %): daržinė žliūgė (Stellaria media), gebenlapė veronika (Veronica hederifolia);
•  Mažai jautrios piktžolės (50-69,9 %): trikertė žvaginė (Capsella bursa pastoris), dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense), dirvinė našlaitė (Viola arvensis).


VASARINIAI RAPSAI, RAPSIUKAI: Poveikis piktžolėms panaudojus Metazamix 1,0 l/ha normą iki rapsų sudygimo (BBCH 00-09)

 

•  Vidutiniškai jautrios piktžolės (70-84,9 %): baltoji balanda (Chenopodium album);

•  Mažai jautrios piktžolės (50-69,9 %): daržinis lipikas (Galium spurium), daržinė žliūgė (Stellaria media).

 

VASARINIAI RAPSAI: Poveikis piktžolėms panaudojus Metazamix 0,75 l/ha normą po rapsų sudygimo (BBCH 10-14) su paviršiaus aktyviąja medžiaga.


•  Labai jautrios piktžolės (95-100 %): baltoji balanda (Chenopodium album);
•  Jautrios piktžolės (85-94,9 %): kibusis lipikas (Galium aparine);
•  Mažai jautrios piktžolės (50-69,9 %): daržinė žliūgė (Stellaria media).

REGIONINIAI ATSTOVAI


Dėl grūdų supirkimo klausimų Kretingos, Plungės rajonuose papildomai galite kreiptis telefono numeriu: +370 665 84167

Dėl gyvulininkystės produktų kreipkitės kontaktiniais tel. numeriais: +370 699 90119 arba +370 669 75038