TOMBO®

HERBICIDAS


Gamintojas: Dow AgroSciences
Pakuotė: 1; 2,5; 5; 10 kg

 

 

TOMBO® - sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti plačialapėms bei vienaskiltėms piktžolėms žieminiuose javuose: kviečiuose, kvietrugiuose ir rugiuose.

Veikliosios medžiagos: piroksulamas 50g/kg,  florasulamas 25 g/kg, aminopiralidas 50 g/kg.
Produkto forma: vandenyje dispersiškos granulės.
Skirtas profesionaliam naudojimui.


Veikimo būdas
TOMBO® - yra vandenyje dispersiškos granulės, sudarytos iš 50g/kg piroksulamo, 25 g/kg florasulamo, 50 g/kg aminopiralido.   Florasulamas ir piroksulamas yra herbicidų triazolopirimidino sulfonanilidilo klasės, kuri stabdo augalo enzimų acetolaktazės sintezę, dar vadinama acetohidroksi rūgšties sinteze. Aminopiralidas priklauso piridino karboksilo rūgščių grupės herbicidams. Jis labai greitai absorbuojamas ir pernešamas augalų, susikaupia meristeminiuose audiniuose. Jautrių augalų ištįsta stiebas, augalai prieš laiką senėja ir augalas žūsta.

TOMBO efektyvumas prieš piktžoles

Jautrios (>90%): dirvinė smilguolė, daugiametė svidrė, tuščioji aviža, dirvinė našlaitė, veronikos, kibusis lipikas, daržinė žliūgė, rugiagėlė, dirvinė aklė, raudonžiedė notrelė, aguona birutė, ramunės, snaputis, vijoklinis pelėvirkštis.
Nepakankamai jautrios (>70%): dirvinė usnis
Atsparios (<50%): vienmetė miglė.


Registracijos numeris: 0359H/08.
Galiojimo laikas: 2 metai.

Gamintojas: Registracijos savininkas: Importuotojas:

Dow AgroSciences SA

BP 20, Zone Industrielle

F-67410 Drusenheim-Prancūzija

Dow AgroSciences Denmark A/S,

Sorgenfrivej 15, DK-2800

Kgs Lyngby – Danija

Berner OY

Eteläranta 4,P.O.15

FI-00131 Helsinkis,

Suomija

 


Berner/Dow AgroSciences atstovas Lietuvoje: Jonalaukio km., Ruklos sen., Jonavos raj. LT- 55296 Tel./faks.: 8-349-56248. El.p.: dowagro@berner-lit.ltPiktžolės

Norma kg/ha

Naudojimo laikas

Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai

0,15-0,2 kg/ha norma pridedant 0,5 l/ha paviršiaus aktyvios medžiagos Dassoil

Tinkamiausias panaudojimo laikas – kai piktžolės aktyviai auga. Tombo augalai daugiausiai įsisavina per lapus, todėl būtina gerai apipurkšti lapus herbicidu. Tombo efektyvumas gali sumažėti, kai dirva labai sausa arba temperatūra žema, nes sulėtėja piktžolių augimas.

Tombo su Dassoil turi būti purškiamas nuo BBCH 21 (krūmijimosi pradžia) iki BBCH 32 (antrojo bamblio tarpsnis), kai piktžolės aktyviai auga, t.y. esant normalioms drėgmės sąlygoms.

Vasariniai kiečiai

0,15-0,2 kg/ha norma pridedant 0,5 l/ha paviršiaus aktyvios medžiagos Dassoil

Tombo su Dassoil turi būti purškiamas nuo BBCH 21 (krūmijimosi pradžia) iki BBCH 32 (antrojo bamblio tarpsnis), kai piktžolės aktyviai auga, t.y. esant normalioms drėgmės sąlygoms.

 

VANDENS KIEKIS

TOMBO® kartu su su PAM (paviršiaus aktyvia medžiaga Dassoil®, 0,5 l/ha) rekomenduojama naudoti 200-300 l/ha tirpalo. Mažesnė norma naudojama, kol  pasėlis ir piktžolės maži.


PAVIRŠIAUS AKTYVIOSIOS MEDŽIAGOS

Geriausiam rezultatui pasiekti naudokite paviršiaus aktyvią medžiagą Dassoil®, 0,5 l/ha. Galima naudoti esterio ir metilo formos rapsų aliejų, bei tokius, kurių sudėtyje yra alkoksilo riebiųjų aminų, polioksiaklileno glikolio ir alkoholio etoksilato.

 

DIRVA

TOMBO® gali būti naudojamas visų tipų dirvožemiuose. Lengvose dirvose kai kurie augalai gali sustresuoti. Tačiau tokie trumpalaikiai simptomai neturi jokios įtakos būsimam augalų derliui.

 

 

KITAIS METAIS AUGINAMI ŽEMĖS ŪKIO AUGALAI
Sėjomainoje po augalų, purkštų Tombo tais pačiais kalendoriniais metais galima sėti: visus žieminius javus, žieminius rapsus, žoles.
Sėjomainoje po augalų, purkštų Tombo pavasarį galima sėti: vasarinius javus, vasarinius rapsus, kukurūzus grūdams ir pašarui.
Norint sėti visus kitus augalus, turi praeiti mažiausiai 14 mėn. nuo nupurškimo herbicidu Tombo.

 


ATSĖJIMAS

Jei pasėlis, nupurkštas TOMBO®dėl kokių nors priežasčių žuvo, augalų liekanas reikia aparti ar giliai įkultivuoti į dirvą ir palikti 6 savaites prieš pradedant vasarinių javų, kukurūzų ar žolių sėjimą.

 

PURŠKIMO KOKYBĖ

Tombo ir lipni medžiaga turi būti išpurkšti traktoriniais hidrauliniais tvarkingais ir pagal gamintojo reikalavimus kalibruotais purkštuvais. Purkšdami TOMBO®naudokite smulkialašius ar vidutinio smulkumo purkštukus. Nerekomenduojame naudoti purkštukų, kurie išpurškia nuo vidutinių iki stambių lašų. Dėl to gali pablogėti produkto efektyvumas.

 

TIRPALO RUOŠIMAS

Pusę purkštuvo užpildykite vandeniu ir per purkštuvo viršų įberkite reikiamą kiekį TOMBO granulių. Įjunkite maišytuvą ir užpildykite purkštuvo talpą likusiu vandens kiekiu. Maišytuvo neišjunkite kol baigsite purkšti. Naudokite tiktai švarų vandenį.

Jei dėl kokių nors priežasčių granulės negali būti subertos į purkštuvo talpą per viršų, o purkštuvas turi išmaišymo indą gali būti naudojamas toks metodas (šis metodas gali būti naudojamas esant galimybei išmaišymo indą užpildyti vandeniu):

Išmaišymo indą užpildykite vandeniu iki pusės.

Įberkite reikiamą kiekį granulių.

Atidarykite vožtuvą, kad tirpalas subėgtų į purkštuvo talpą ir tuo pat metu įpilkite dar švaraus vandens į išmaišymo indą.

Kartokite procedūrą, kol produkto likučių neliks išmaišymo inde.

Prieš pildami kitą preparatą į maišymo indą, įsitikinkite, kad jis visiškai švarus.

 

LAIKAS IKI LIETAUS

Lietus 1 val. po purškimo įtakos TOMBO® veikimui neturi.

 

PAPILDOMA INFORMACIJA

Nepurkšti, jei augalai streso būsenoje dėl šalčio, sausros, užmirkimo, pesticidų pažeidimo, maisto medžiagų trūkumo ir kt.

Vengti patekimo ant jautrių augalų, nenumatytų purkšti augalų ir į upelius. Vengti patekimo ant sodo bei daržo augalų, dekoratyvinių augalų, tvenkinių, ežerų ar kt. vandens telkinių.


ĮSPĖJIMAS

TOMBO ir skystų azotinių trąšų mišinys gali pakenkti javams. Todėl turi būti išlaikytas 7 dienų periodas tarp purškimo TOMBO®ir skystų azotinių trąšų naudojimo.

Siekiant išvengti pažeidimų javams,  negalima naudoti TOMBO®su augimo reguliatoriais. Tarp purškimų turi praeiti mažiausiai 7 dienos.

Laikydamiesi geros ūkininkavimo praktikos, įsitikinkite, kad augalinės liekanos visiškai suirę. Tik po to sėkite jautrius augalus.

TOMBO®likučiai augalų liekanose (įskaitant ir mėšlą) kurie nevisiškai supuvę, gali veikti jautrius augalus, tokius kaip: žirniai, pupos, kt. Ankštiniai, morkos ir kiti skėtiniai, bulvės, pomidorai, salotos. Todėl neauginkite jautrių augalų dirvoje, kurioje buvo naudotas TOMBO®, arba toje dirvoje, kur iškratytas mėšlas ar gyvulių kraikas, gautas iš augalų, purkštų TOMBO®.

Mėšlas su šiaudais, kurie buvo purkšti TOMBO®turi būti įkultivuoti į dirvą mažiausiai 7 mėnesius prieš pradedant auginti cukrinius runkelius, bulves, saulėgrąžas, daržoves (tokias kaip pomidorai, salotos, agurkai ir kt.), bei ankštinius augalus.

Nenaudoti augalų, nupurkštų TOMBO®kompostavimui ir mulčiavimui.

Nenaudoti mėšlo, kuriame yra augalų, apdorotų TOMBO®liekanų, kompostavimui.

 

PIKTŽOLIŲ ATSPARUMAS

Jei tokio paties veikimo būdo herbicidai pakartotinai naudojami tame pačiame lauke prieš tas pačias piktžoles, gali atsirasti jų atsparumas. Laikoma, kad augalas atsparus kai išlieka gyvas nupurškus herbicidu tinkamu laiku ir rekomenduojama norma.

Atsparumui išsivystyti užkertamas kelias, naudojant skirtingo veikimo būdo herbicidus arba darant mišinius, arba purškiant kitais metais.

Tombo yra produktas, stabdantis augalo enzimų acetolaktazės sintezę. Kai kurie augalai gali būti atsparūs ar gali išsivystyti atsparumas šiam herbicido veikimo būdui.

DowAgroSciences rekomenduoja antirezistentiškumo strategiją naudojant Kovos Prieš Piktžolių Atsparumo Atsiradimą Grupės (WRAG) siūlomas kryptis.

Negali būti naudojamas daugiau nei vienas augalo enzimų acetolaktazės sintezę stabdantis produktas tame pačiame pasėlyje, siekiant sunaikinti vienaskiltes piktžoles.

 

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Po purškimo purkštuvo talpą, vamzdynus ir purkštukus reikia gerai išplauti švariu  vandeniu arba specialiomis priemonėmis.


SAUGOS PRIEMONĖS

Naudokite tinkamus apsauginius drabužius, pirštines, akių ir veido apsaugines priemones. Darbo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Baigę darbą, prieš pradėdami valgyti, gerti ar rūkanti, nusiplaukite rankas ir neuždengtas kūno dalis.


SAUGOJIMAS

Saugoti sausoje patalpoje, teigiamoje temperatūroje.

 

TUŠČIOS PAKUOTĖS SUNAIKINIMAS

Tuščią pakuotę tris kartus išskalauti švariu vandeniu, o paplavas supilti į purkštuvą ir išpurkšti ant apdoroto ploto, po to ją uždaryti, pažymėti ir sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų ir taisyklių. Nenaudoti tuščių pakuočių  kitiems tikslams.