Herbicidinis sprendimas Tombo / Trolten

Gamintojas: Corteva Agriscience Denmark A/S
Kilmės šalis: -

Tombo - sisteminio tipo herbicidas, skirtas naikinti dviskiltėms ir vienaskiltėms piktžolėms žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose, rugiuose ir vasariniuose kviečiuose.

Veikliosios medžiagos: piroksulamas 50 g/kg (5%); florasulamas 25 g/kg (2,5%); aminopiralidas 50 g/kg (5%)
Produkto forma: vandenyje dispersiškos granulės

Trolten - sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti vienmetes ir kai kurias daugiametes dviskiltes piktžoles žieminiuose kviečiuose, miežiuose, rugiuose, kvietrugiuose, vasariniuose kviečiuose bei miežiuose.

Veiklioji medžiaga: haloksifenmetilas 7,81 g/l (0,86 %). Sudėtyje yra klokvintocet-meksilo.
Produkto forma: koncentruota emulsija

Pakuotė: 2 kg + 5 l

HERBICIDINIS SPRENDIMAS TOMBO / TROLTEN

TOMBO VEIKIMO BŪDAS
Tombo - yra vandenyje dispersiškos granulės, sudarytos iš 50 g/kg piroksulamo, 25 g/kg florasulamo, 50 g/kg aminopiralido. Florasulamas ir piroksulamas yra triazolopirimidino sulfonanilidilo klasės herbicidai, kurie stabdo augalo fermentų acetolaktazės sintezę, dar vadinama acetohidroksi rūgšties sintezė. Aminopiralidas priklauso piridino karboksilo rūgščių grupės herbicidams. Jis labai greitai absorbuojamas ir pernešamas augalų, susikaupia meristeminiuose audiniuose. Jautrių augalų ištįsta stiebas, augalai prieš laiką senėja ir augalas žūsta.

 

AUGALAI
Tombo gali būti naudojamas visų veislių žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose ir vasariniuose kviečiuose.


NORMOS IR PURŠKIMO REKOMENDACIJOS
Tinkamiausias panaudojimo laikas – kai piktžolės aktyviai auga. Tombo augalai daugiausiai įsisavina per lapus, todėl būtina gerai apipurkšti lapus herbicidu. Tombo efektyvumas gali sumažėti, kai dirva labai sausa arba temperatūra žema, nes sulėtėja piktžolių augimas.

TOMBO NAUDOJIMAS:

Augalai

Augimo tarpsnis BBCH

 Norma kg/ha

Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai

21-32 (nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio)

 0,1-0,2 + 0,5 l/ha Dassoil

Vasariniai kviečiai

21-32 (nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio)

 0,1-0,15 + 0,5 l/ha Dassoil

 
TOMBO EFEKTYVUMAS:

Tombo normos Efektyvumas >90% Efektyvumas 70-90%
100 g/ha + Dassoil

Trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris), baltoji balanda (Chenopodium album), kibusis lipikas (Galium aparine), bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum), dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis), daržinė žliūgė (Stellaria media), dirvinė veronika (Veronica arvensis) ir rapsų pabiros (Brassica napus)

Rugiagėlė (Centaurea cyanus)
150 g/ha + Dassoil Išvardintos aukščiau kaip 100 g/ha, taip pat ir dirvinė smilguolė (Apera spica-venti), rugiagėlė (Centaurea cyanus), tuščioji aviža (Avena fatua), dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense) Dirvinė našlaitė (Viola arvensis)
200 g/ha + Dassoil Išvardintos aukščiau kaip 150 g/ha, taip pat ir vijoklinis pelėvirkštis (Polygonum convolvulus), aguona birulė (Papaver rhoae) Dirvinė našlaitė (Viola arvensis)

Didžiausias purškimų skaičius - 1

 

TROLTEN VEIKIMO BŪDAS
Trolten sudėtyje yra sintetinių auksinų grupei priklausanti veiklioji medžiaga haloksifen-metilas, kurią augalai pasisavina per lapus.

 

Augalai

Augimo tarpsnis (BBCH)

 Norma

Jautrios ir labai jautrios piktžolės

Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai

 

11-22

 

0,4 l/ha

Rugiagėlė (Centaurea cyanus), vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officialis), smulkusis snaputis (Geranium pusilium), raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum), aguona birulė (Papaver rhoeas), kibusis lipikas (Galium aparine)

Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai

 

23-29

 

0,4 l/ha

Kibusis lipikas (Galium aparine), baltoji balanda (Chenopodium album), smulkusis snaputis (Geranium pusilium), raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum), vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officialis), dirvinė aklė (Galeopsis tetrahit), aguona birulė (Papaver rhoeas)

Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai

30-45

0,8 l/ha

Kibusis lipikas (Galium aparine), baltoji balanda (Chenopodium album), smulkusis snaputis (Geranium pusilium), raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum), vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officialis), dirvinė aklė (Galeopsis tetrahit), aguona birulė (Papaver rhoeas)

Vasariniai kviečiai, miežiai

13-29

0,4 l/ha

Baltoji balanda (Chenopodium album), vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officialis), dirvinė aklė (Galeopsis tetrahit), raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum), daržinė žliūgė (Stellaria media), kibusis lipikas (Galium aparine), vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus)

Vasariniai kviečiai, miežiai

30-45

0,8 l/ha

Baltoji balanda (Chenopodium album), vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officialis), dirvinė aklė (Galeopsis tetrahit), raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum), daržinė žliūgė (Stellaria media), kibusis lipikas (Galium aparine), vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus)

 

NORMOS IR PURŠKIMO REKOMENDACIJOS

Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai
Rudenį nuo pirmo lapo išsiskleidimo iki matomas antrasis šoninis ūglis (BBCH 11-22), Naudojimo norma -
0,4 l/ha.
• Pavasarį nuo trečiojo šoninio ūglio iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 23-29), Naudojimo norma - 0,4 l/ha.
• Pavasarį nuo stiebo ilgėjimo pradžios iki vamzdelėjimo vidurio (BBCH 30-45) Naudojimo norma - 0,8 l/ha.
Didžiausias purškimų skaičius: 1

 

Vasariniai kviečiai ir miežiai
Vasariniuose javuose Trolten gali būti naudojamas:
• nuo trečiojo lapo išsiskleidimo iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 13-29), Naudojimo norma - 0,4 l/ha.
• nuo stiebo ilgėjimo pradžios iki vamzdelėjimo vidurio (BBCH 30-45), Naudojimo norma - 0,8 l/ha.
Didžiausias purškimų skaičius: 1

REGIONINIAI ATSTOVAI


Dėl grūdų supirkimo klausimų Kretingos, Plungės rajonuose papildomai galite kreiptis telefono numeriu: +370 665 84167

Dėl gyvulininkystės produktų kreipkitės kontaktiniais tel. numeriais: +370 699 90119 arba +370 669 75038